Auteurs- en sprekersregister betreffende "Cornil Jean" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanmoediging duurzame ontwikkeling - Salon Batibouw - Concept duurzaam bouwen - Andere initiatieven (3-4874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6651 3-67 p. 6651 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7326 3-70 p. 7326 (PDF)
Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit (AOIF) - Lacunes blootgelegd door het Rekenhof - Maatregelen en oplossingen (3-4840)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6492-6493 3-66 p. 6492-6493 (PDF)
Administraties - Duurzame aankopen - Rondzendbrieven - Evaluaties (3-6410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9131 3-84 p. 9131 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9545-9546 3-86 p. 9545-9546 (PDF)
Basisbankdiensten - Vreemdelingen zonder wettig verblijf - Wettig verblijvende vreemdelingen - Administratieve documenten bestemd voor de banken (3-2924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3812 3-46 p. 3812 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4042-4043 3-48 p. 4042-4043 (PDF)
Basisbankdiensten - Vreemdelingen zonder wettig verblijf - Wettig verblijvende vreemdelingen - Administratieve documenten bestemd voor de banken (3-2925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3740-3741 3-45 p. 3740-3741 (PDF)
Begeleidingsplan voor de werklozen - Evaluatie (Min-30-jarigen) (3-6569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9625 3-87 p. 9625 (PDF)
Begrafenismateriaal (Lijkzakken en lijkkisten) (3-5846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-76
p. 8151-8152 3-76 p. 8151-8152 (PDF)
Begrafenismateriaal (Niet-naleving van de bepaling dat lijkzakken dienen vervaardigd te zijn uit natuurlijke, afbreekbare stoffen - Lijkkisten vervaardigd uit vezelplaat - Gevaar voor de volksgezondheid) (3-5845)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8212 3-77 p. 8212 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8760-8761 3-80 p. 8760-8761 (PDF)
Begrafenismateriaal (Niet-naleving van de bepaling dat lijkzakken dienen vervaardigd te zijn uit natuurlijke, afbreekbare stoffen - Lijkkisten vervaardigd uit vezelplaat - Gevaar voor de volksgezondheid) (3-5847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8204 3-77 p. 8204 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8978-8979 3-82 p. 8978-8979 (PDF)
Biobrandstoffen - Belastingvrijstelling (3-7207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9676-9678 3-87 p. 9676-9678 (PDF)
Biobrandstoffen - Belastingvrijstelling (3-7208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10085 3-89 p. 10085 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10785-10786 3-90 p. 10785-10786 (PDF)
Biobrandstoffen - Verspreiding in BelgiŽ - Vertraging (3-6456)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9296 3-85 p. 9296 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9997-9998 3-88 p. 9997-9998 (PDF)
Bouwsector - Milieu (3-5565)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7638-7639 3-72 p. 7638-7639 (PDF)
Broeikasgassen - Stijging van de emissies in BelgiŽ - Nationaal toewijzingsplan emissiequota (3-5627)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7307-7309 3-70 p. 7307-7309 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10779-10781 3-90 p. 10779-10781 (PDF)
Cellen duurzame ontwikkeling in de overheidsadministraties - Evaluatie (3-5570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7644-7645 3-72 p. 7644-7645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8095-8097 3-75 p. 8095-8097 (PDF)
Comoren - Toestand - Presidentsverkiezingen - Eventuele zending van Europese waarnemers (3-4855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6636 3-67 p. 6636 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7474-7475 3-71 p. 7474-7475 (PDF)
De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector (3-886)      
  Amendementen nrs 8 tot 21 van de heer Jean Cornil en mevrouw Olga Zrihen
3-886/3
p. 4-7 3-886/3 p. 4-7 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heer Jean Cornil en mevrouw Olga Zrihen
3-886/4
p. 1 3-886/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heer Jean Cornil en mevrouw Olga Zrihen
3-886/5
p. 1 3-886/5 p. 1 (PDF)
De financiering van het platform "Migratie en Ontwikkeling" door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) (Rol van de migranten in de ontwikkeling van hun land van oorsprong) (3-477)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 57-58 3-88 p. 57-58 (PDF)
De gevolgen van de toepassing van de "eenmalige bevrijdende aangifte" (Rechtszekerheid - Successierechten en samenwerkingsakkoorden - Fiscale ontvangsten) (3-353)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-64
p. 13-16 3-64 p. 13-16 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendement nr 89 van de heren Cornil en Galand
3-603/5
p. 2 3-603/5 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 90, 97 tot 100 en 114 van de heer Cornil en mevrouw Zrihen
3-603/5
p. 2-3 3-603/5 p. 2-3 (PDF)
  3-603/5
p. 4-5 3-603/5 p. 4-5 (PDF)
  3-603/5
p. 8 3-603/5 p. 8 (PDF)
De onbevoegdverklaring van de minister van FinanciŽn in het dossier van de "zogenaamde lichte vrachtwagens" (Belasting op de inverkeerstelling en verkeersbelastingen - Voertuigen met vierwielaandrijving - Fiscale voordelen - Fiscale definitie van het begrip bestelwagen - Misbruiken) (3-535)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-94
p. 41-43 3-94 p. 41-43 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Amendement nr 5 van de heer Cornil
3-366/2
p. 3 3-366/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-366/8
p. 1-2 3-366/8 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-112
p. 27-42 3-112 p. 27-42 (PDF)
De regularisatie van papierlozen (3-364)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-66
p. 8-10 3-66 p. 8-10 (PDF)
De samenwerking met Ivoorkust (3-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-95
p. 23-25 3-95 p. 23-25 (PDF)
De situatie van de Afghaanse staatsburgers in BelgiŽ (3-1438)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-206
p. 28-30 3-206 p. 28-30 (PDF)
De studie die alternatieven aanreikt voor het opsluiten van gezinnen met kinderen in gesloten centra met het oog op hun verwijdering (3-1508)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 21-23 3-216 p. 21-23 (PDF)
De uitzetting van bepaalde categorieŽn van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven (Gesloten centra) (3-54)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-20
p. 23-24 3-20 p. 23-24 (PDF)
De verklaringen van de overheid van LibiŽ betreffende de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse dokter in LibiŽ (3-1386)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-202
p. 21-22 3-202 p. 21-22 (PDF)
De werking van de cellen voor duurzame ontwikkeling binnen de administratie (3-878)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-137
p. 19-21 3-137 p. 19-21 (PDF)
Dienst fiscale bemiddeling - Waarde van de adviezen van de bemiddelaars - Geval van grote fiscale fraude (3-6990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9841-9842 3-88 p. 9841-9842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10814 3-90 p. 10814 (PDF)
Dienstencheques - Resultaten (Aantal gekochte cheques - Regionale verdeling van de gebruikers - Bestrijding van zwartwerk) (3-7881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10807-10808 3-90 p. 10807-10808 (PDF)
Duurzame aankopen - MinisteriŽle omzendbrief (Voorbeeldrol van de overheid - Website) (3-5569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7644 3-72 p. 7644 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7867-7868 3-73 p. 7867-7868 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Nationale strategie - Stand van zaken (3-6409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9130-9131 3-84 p. 9130-9131 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9380 3-85 p. 9380 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Cornil, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eenmalige bevrijdende aangifte van een aantal overheidsdiensten (3-1215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1371-1372 3-23 p. 1371-1372 (PDF)
Ethisch beleggen - Initiatieven van de overheden (3-7204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10072 3-89 p. 10072 (PDF)
Europese Commissie - Nieuwe milieunormen voor wagens - Standpunt van BelgiŽ (3-6985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9838 3-88 p. 9838 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10277-10278 3-89 p. 10277-10278 (PDF)
Europese Commissie - Nieuwe milieunormen voor wagens - Standpunt van BelgiŽ (3-6986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9843 3-88 p. 9843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10293-10294 3-89 p. 10293-10294 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Actieplan voor de bevordering van de diversiteit - Follow-up van de ingevoerde maatregelen - Samenwerking met de gewesten (Recrutering en selectie van personen met een handicap, allochtonen en vrouwen) (3-4960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6935-6938 3-68 p. 6935-6938 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Milieubeheer (3-5571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7645 3-72 p. 7645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8175-8177 3-76 p. 8175-8177 (PDF)
Filippijnen - Dreigende staatsgreep - Houding van BelgiŽ (3-4943)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6839 3-68 p. 6839 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7477-7478 3-71 p. 7477-7478 (PDF)
Gesloten centra - Minderjarigen - Beschermingsbeleid voor slecht of niet-begeleide minderjaren (3-2923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3723-3725 3-45 p. 3723-3725 (PDF)
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, met het oog op het toelaten van niet-Belgen tot betrekkingen in overheidsdienst (3-1103)      
  Voorstel van mevrouw Bouarfa en de heer Cornil
3-1103/1
p. 1-3 3-1103/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-1422/1
p. 1-6 3-1422/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpťrťe, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Het criminaliseren van de hulp aan illegalen (Bestraffing van al wie uitgeprocedeerde asielzoekers, die weigeren het grondgebied te verlaten, helpt of onderdak verleent) (3-934)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-145
p. 11-14 3-145 p. 11-14 (PDF)
Het fiscaal statuut van de kunstenaars (Kwalificatie van de inkomsten - Probleem van een bedrijfsvoorheffing op de auteursrechten - Bespreking in commissie) (3-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-41
p. 18-20 3-41 p. 18-20 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Illegale vreemdelingen - Uitzettingen (3-7775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10568-10569 3-90 p. 10568-10569 (PDF)
Illegale vreemdelingen - Wetenschappelijke studies - Aard - Omvang (3-6977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9827 3-88 p. 9827 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10221-10222 3-89 p. 10221-10222 (PDF)
Illegale vreemdelingen - Wetenschappelijke studies - Aard - Omvang (3-6978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9829 3-88 p. 9829 (PDF)
Luchtkwaliteit in BelgiŽ - Verbeteringen - Herziening van het systeem van verkeersbelasting - Aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ((Fiscale stimuli - Herziening van het systeem van verkeersbelasting door rekening te houden met milieuschade - Verhoging van de heffing op diesel - Heffing per afgelegde km - Afschaffing van de voordelen van 4 x 4-voertuigen) (3-6134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8710-8711 3-80 p. 8710-8711 (PDF)
Luchtkwaliteit in BelgiŽ - Vermindering van de ozonpieken en controle van de luchtvervuiling veroorzaakt door vliegtuigen - Aanbevelingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (3-6141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8687 3-80 p. 8687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8905-8906 3-81 p. 8905-8906 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Verslag namens de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging uitgebracht door de heer Cornil
3-351/1
p. 1-15 3-351/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Cornil
3-351/2
p. 1-3 3-351/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Milieu - Projecten - Follow-up - Samenwerking met de gewesten (Batibouw : label Milieu - Europese Ecolabel) (3-5248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7079-7081 3-69 p. 7079-7081 (PDF)
Milieubehoud - Salon Batibouw - Het gebruik van het "Milieulabel" - Andere initiatieven (3-4873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6797-6799 3-67 p. 6797-6799 (PDF)
NMBS - Beheerscontract 2005-2007 - Sluiting van stations op basis van het reizigersaantal - Verkooppunten buiten de stations (3-2990)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3878-3879 3-47 p. 3878-3879 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4159-4160 3-49 p. 4159-4160 (PDF)
NMBS - Werving - Voormalige werknemers van Volkswagen Vorst (3-6948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9837 3-88 p. 9837 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10779 3-90 p. 10779 (PDF)
NMBS - Werving - Voormalige werknemers van Volkswagen Vorst (3-6949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9843 3-88 p. 9843 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10840 3-90 p. 10840 (PDF)
Nepal - Verslechtering van de toestand in het land - Schending van de mensenrechten (3-2421)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3076 3-40 p. 3076 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3731-3733 3-45 p. 3731-3733 (PDF)
Noordzee - Klimaatopwarming - Gevolgen (3-6983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9982-9983 3-88 p. 9982-9983 (PDF)
Noordzee - Klimaatopwarming - Gevolgen (3-6984)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 10002-10003 3-88 p. 10002-10003 (PDF)
OCMW - Referentieadres voor daklozen - Bevoegdheidsconflicten tussen de OCMW's en de gemeenten - Toekenning van sociale bijstand (3-4851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6631-6632 3-67 p. 6631-6632 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6883 3-68 p. 6883 (PDF)
OCMW - Referentieadres voor daklozen - Bevoegdheidsconflicten tussen de OCMW's en de gemeenten - Toekenning van sociale bijstand (3-4852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6647 3-67 p. 6647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8164 3-76 p. 8164 (PDF)
OCMW - Referentieadressen voor daklozen - Bevoegdheidsproblemen (3-4847)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6631 3-67 p. 6631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6883 3-68 p. 6883 (PDF)
OCMW - Referentieadressen voor daklozen - Bevoegdheidsproblemen (Niet-toepassing door sommige OCMW's van de bestaande wetgeving) (3-5380)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7396 3-71 p. 7396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7734-7735 3-72 p. 7734-7735 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 3-75
p. 8100 3-75 p. 8100 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1254)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1254/3
p. 1-26 3-1254/3 p. 1-26 (PDF)
   Algemene voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om de vermindering inzake sociale-zekerheidsbijdragen te genieten
3-1254/3
p. 8-10 3-1254/3 p. 8-10 (PDF)
  3-1254/3
p. 20-21 3-1254/3 p. 20-21 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : vermindering met het positieve saldo in het stelsel van zelfstandige werknemers ; element "ligdagprijs" : verbetering van een bedrag
3-1254/3
p. 6 3-1254/3 p. 6 (PDF)
  3-1254/3
p. 19-20 3-1254/3 p. 19-20 (PDF)
   Ambshalve vaststelling door de Dienst voor geneeskundige verzorging van de totale omzet
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
   Begrotingsoverdracht naar de FOD Justitie van de beveiligingskosten van de psychiatrische instellingen
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
   Betaling van het pensioen van de maand van het overlijden van de titularis in de openbare sector : afstemmen op andere stelsel van werknemers ; toekenning aan de langstlevende echtgenoot of bij gebrek aan de wezen
3-1254/3
p. 5 3-1254/3 p. 5 (PDF)
  3-1254/3
p. 17 3-1254/3 p. 17 (PDF)
   Controle op de toegestane arbeid van de gepensioneerde : administratieve vereenvoudiging ; elektronische uitwisseling van gegevens
3-1254/3
p. 4-5 3-1254/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1254/3
p. 16 3-1254/3 p. 16 (PDF)
   Financiering van de BSE-testen op runderen : prefinanciering ; nieuwe financiering door het FAVV
3-1254/3
p. 12-13 3-1254/3 p. 12-13 (PDF)
   Financiering van wachtdiensten voor huisartsen in vijf grote steden
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
  3-1254/3
p. 22-24 3-1254/3 p. 22-24 (PDF)
   Kinderbijslag : invoering van een eenvormigheid aangaande de datum waarop het recht ingaat of wordt beŽindigd
3-1254/3
p. 10 3-1254/3 p. 10 (PDF)
   Sociale-zekerheidstoelage van de Staat voor de werknemersregeling : wijziging van een bedrag
3-1254/3
p. 7 3-1254/3 p. 7 (PDF)
   Studentenarbeid
3-1254/3
p. 3 3-1254/3 p. 3 (PDF)
  3-1254/3
p. 13 3-1254/3 p. 13 (PDF)
   Tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten : moeilijkheden bij de uitbetaling van het uitdiensttredingsverlofgeld
3-1254/3
p. 8 3-1254/3 p. 8 (PDF)
  3-1254/3
p. 17-19 3-1254/3 p. 17-19 (PDF)
   Uitbreiding van de categorieŽn geÔnterneerden die ziekteverzekeringsbijstand genieten tot de revalidatiecentra, rusthuizen of RVT
3-1254/3
p. 10 3-1254/3 p. 10 (PDF)
  3-1254/3
p. 24-25 3-1254/3 p. 24-25 (PDF)
   Uitbreiding van de referentieterugbetalingsregeling en machtiging van de bevoegde minister de lijst van specialiteiten met een therapeutische meerwaarde maandelijks aan te passen
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
  3-1254/3
p. 25-26 3-1254/3 p. 25-26 (PDF)
   Verhoging van het loonplafond voor de berekening van de rentes inzake arbeidsongevallen ; compensatiemaatregel ; uitsluiting van het vakantiegeld in de berekeningsbasis in geval van tijdelijke ongeschiktheid
3-1254/3
p. 2-3 3-1254/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1254/3
p. 13-14 3-1254/3 p. 13-14 (PDF)
   Verschillende regeling inzake werkbonus voor de diverse categorieŽn werknemers
3-1254/3
p. 3 3-1254/3 p. 3 (PDF)
  3-1254/3
p. 15-16 3-1254/3 p. 15-16 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-2427)      
  Verslag van de heer Cornil
3-2427/3
p. 1-14 3-2427/3 p. 1-14 (PDF)
   Administratieve vereenvoudiging en vereenvoudiging en harmonisatie van de wetgeving betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen op brugpensioenen, aanvullende vergoedingen en uitkeringen voor invaliditeit
3-2427/3
p. 6-7 3-2427/3 p. 6-7 (PDF)
   Alternatieve financiering : nadere gegevens over de oorsprong van de middelen toegekend aan de RSZ voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek
3-2427/3
p. 4 3-2427/3 p. 4 (PDF)
   Coordinatie van de artikelen 26, 26bis en 26ter van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
3-2427/3
p. 7 3-2427/3 p. 7 (PDF)
   Federaal Agentschap voor geneesmiddelen : technische correcties aan de wet inzake experimenten op de menselijke persoon en creatie van een wettelijke basis teneinde de NAT-testen te financieren
3-2427/3
p. 4-5 3-2427/3 p. 4-5 (PDF)
   Financiering RVA in het kader van de moederschapshulp ten gunste van zelfstandige vrouwen onder de vorm van dienstencheques
3-2427/3
p. 10 3-2427/3 p. 10 (PDF)
   Financiering van de NAT-testen
3-2427/3
p. 12 3-2427/3 p. 12 (PDF)
   Financiering van de start- en stagebonussen
3-2427/3
p. 9-10 3-2427/3 p. 9-10 (PDF)
   Hoge Gezondheidsraad : oprichting bij de FOD Volksgezondheid ; taken, werking en samenstelling
3-2427/3
p. 5 3-2427/3 p. 5 (PDF)
   Inkomensvervangende tegemoetkomingen voor personen met een handicap : verlaging van de inhouding bij opname in een instelling
3-2427/3
p. 11 3-2427/3 p. 11 (PDF)
   Kinderbijslag : verdaging van de toepassing van de sancties tegen de rechtspersonen van publiek recht die zich niet schikken naar de bij artikel 33 van de programmawet van 20 juli 2006 opgelegde voorlichtingsplicht
3-2427/3
p. 3 3-2427/3 p. 3 (PDF)
   Machtiging aan de Koning om in een specifieke sociale zekerheidsregeling maatregelen te nemen welke ertoe strekken sommige bijkomende inkomsten uit socialezekerheidsbijdragen gedeeltelijk om te vormen tot een voordeel in hoofde van werkgevers van de sectoren die gelegenheidswerknemers tewerkstellen - Sector van de champignonteelt
3-2427/3
p. 5-6 3-2427/3 p. 5-6 (PDF)
   Oprichting van een Fonds ter informatisering van het sociaal verwarmingsfonds
3-2427/3
p. 10-11 3-2427/3 p. 10-11 (PDF)
   Overdracht tussen pensioenstelsels : technische correctie
3-2427/3
p. 7 3-2427/3 p. 7 (PDF)
   Overdracht van financiŽle middelen van de RIZIV naar het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Kosteloze geneeskundige verzorging voor oorlogsvrijwilligers voor zover zij een nationale erkentelijkheid genieten van minstens 6 maanden
3-2427/3
p. 3-4 3-2427/3 p. 3-4 (PDF)
   Recht van de werknemer op afwezigheid van het werk met het oog op het verstrekken van pleegzorg - Uitkering toegekend door de RVA
3-2427/3
p. 9 3-2427/3 p. 9 (PDF)
   Toekenning van een maandelijkse bijslag bij de kinderbijslag ten behoeve van eenoudergezinnen
3-2427/3
p. 2-3 3-2427/3 p. 2-3 (PDF)
  3-2427/3
p. 11 3-2427/3 p. 11 (PDF)
   Verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen
3-2427/3
p. 12 3-2427/3 p. 12 (PDF)
   Vereenvoudiging van de registratieprocedure voor de bouwsector en loskoppeling van de inhoudingen en de hoofdelijke aansprakelijkheid
3-2427/3
p. 8-9 3-2427/3 p. 8-9 (PDF)
  3-2427/3
p. 12-13 3-2427/3 p. 12-13 (PDF)
   Verhoging van het bedrag van de maandelijkse sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement (tijdens maximum 12 maanden i.p.v. 6)
3-2427/3
p. 7-8 3-2427/3 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
   Administratieve vereenvoudiging en vereenvoudiging en harmonisatie van de wetgeving betreffende socialezekerheidsbijdragen en inhoudingen op brugpensioenen, aanvullende vergoedingen en uitkeringen voor invaliditeit
3-216
p. 134 3-216 p. 134 (PDF)
   Alternatieve financiering : nadere gegevens over de oorsprong van de middelen toegekend aan de RSZ voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek
3-216
p. 133 3-216 p. 133 (PDF)
   Bepalingen inzake werk
3-216
p. 134 3-216 p. 134 (PDF)
   Coordinatie van de artikelen 26, 26bis en 26ter van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid
3-216
p. 134 3-216 p. 134 (PDF)
   Federaal Agentschap voor geneesmiddelen : technische correcties aan de wet inzake experimenten op de menselijke persoon (Wet 7 mei 2004) en creatie van een wettelijke basis teneinde de NAT-testen te financieren
3-216
p. 133 3-216 p. 133 (PDF)
   Hoge Gezondheidsraad : oprichting bij de FOD Volksgezondheid ; taken, werking en samenstelling
3-216
p. 133-134 3-216 p. 133-134 (PDF)
   Kinderbijslag : verdaging van de toepassing van de sancties tegen de rechtspersonen van publiek recht die zich niet schikken naar de bij artikel 33 van de programmawet van 20 juli 2006 opgelegde voorlichtingsplicht
3-216
p. 133 3-216 p. 133 (PDF)
   Machtiging aan de Koning om in een specifieke sociale zekerheidsregeling maatregelen te nemen welke ertoe strekken sommige bijkomende inkomsten uit socialezekerheidsbijdragen gedeeltelijk om te vormen tot een voordeel in hoofde van werkgevers van de sectoren die gelegenheidswerknemers tewerkstellen - Sector van de champignonteelt
3-216
p. 134 3-216 p. 134 (PDF)
   Oprichting van een Fonds ter informatisering van het sociaal verwarmingsfonds
3-216
p. 134 3-216 p. 134 (PDF)
   Overdracht van financiŽle middelen van de RIZIV naar het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, oud-strijders en Oorlogsslachtoffers - Kosteloze geneeskundige verzorging voor oorlogsvrijwilligers voor zover zij een nationale erkentelijkheid genieten van minstens 6 maanden
3-216
p. 133 3-216 p. 133 (PDF)
   Toekenning van een maandelijkse bijslag bij de kinderbijslag ten behoeve van eenoudergezinnen
3-216
p. 133 3-216 p. 133 (PDF)
   Verhoging van het bedrag van de maandelijkse sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen in geval van faillissement (tijdens maximum 12 maanden i.p.v. 6)
3-216
p. 134 3-216 p. 134 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Verslag van de heer Cornil
3-742/5
p. 1-52 3-742/5 p. 1-52 (PDF)
   Aangifteplicht voor de uitkeringsgerechtigde van nieuwe gegevens die aanleiding kunnen geven tot een vermindering van het bedrag van de tegemoetkoming
3-742/5
p. 29 3-742/5 p. 29 (PDF)
   Aanpassing van de verwijzingen naar de controlediensten aan de nieuwe structuren tengevolge de Copernicus-hervorming
3-742/5
p. 16 3-742/5 p. 16 (PDF)
   Aanvullende heffing op de zakencijfers 2003 ten laste van de farmaceutische bedrijven
3-742/5
p. 8 3-742/5 p. 8 (PDF)
   Afwijking van het beginsel dat enkel de dierenarts stoffen met hormonale werking mag toedienen aan dieren
3-742/5
p. 17 3-742/5 p. 17 (PDF)
   Alternatieve financiering : verhoging van het bedrag
3-742/5
p. 7 3-742/5 p. 7 (PDF)
   Arbeidsongevallen : Indexering - Verhoging van de plafonds - Wijziging programmawet 22 december 2003
3-742/5
p. 22-23 3-742/5 p. 22-23 (PDF)
   Baggersector : werkgeversbijdragen
3-742/5
p. 7 3-742/5 p. 7 (PDF)
   Behoud van het recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming voor rechthebbenden op verhoogde kinderbijslag
3-742/5
p. 9 3-742/5 p. 9 (PDF)
   Bekentenis van toediening van illegale stoffen door de eigenaar van een dier
3-742/5
p. 17 3-742/5 p. 17 (PDF)
   Belgisch Europees sociaal fonds : vastleggingsmachtiging
3-742/5
p. 19 3-742/5 p. 19 (PDF)
   Beroepsziekten : verhoging loongrens
3-742/5
p. 23 3-742/5 p. 23 (PDF)
   Beschutte werkplaatsen : sociale Maribel
3-742/5
p. 23 3-742/5 p. 23 (PDF)
   Bouwsector : Overuren - Responsabilisering in de tijdelijke werkloosheid
3-742/5
p. 24 3-742/5 p. 24 (PDF)
   Centralisatie van de oproepen aan de hulpdiensten
3-742/5
p. 36 3-742/5 p. 36 (PDF)
   Dienstencheques
3-742/5
p. 21-22 3-742/5 p. 21-22 (PDF)
  3-742/5
p. 38-39 3-742/5 p. 38-39 (PDF)
  3-742/5
p. 39-40 3-742/5 p. 39-40 (PDF)
   Dringende medische hulp aan vreemdelingen in onregelmatige situatie
3-742/5
p. 5 3-742/5 p. 5 (PDF)
  3-742/5
p. 30 3-742/5 p. 30 (PDF)
   Duur van het moederschapsverlof
3-742/5
p. 24-25 3-742/5 p. 24-25 (PDF)
  3-742/5
p. 39 3-742/5 p. 39 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : de bijdragen en retributies zijn niet langer bestemd voor het Fonds voor de grondstoffen en de producten
3-742/5
p. 11-12 3-742/5 p. 11-12 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : financiering bijkomende opdrachten
3-742/5
p. 12 3-742/5 p. 12 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : vaststelling van overtredingen en administratieve sancties
3-742/5
p. 12-13 3-742/5 p. 12-13 (PDF)
   Fonds sociale economie : vastleggingsmachtiging
3-742/5
p. 5-6 3-742/5 p. 5-6 (PDF)
   Inkomensgarantie voor ouderen (Leden van religieuze en lekengemeenschappen)
3-742/5
p. 22 3-742/5 p. 22 (PDF)
   Jaarlijkse vennootschapsbijdrage
3-742/5
p. 37 3-742/5 p. 37 (PDF)
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : actualisering van de terminologie en aanpassing tengevolge de inwerkingtreding van de eerste beheersovereenkomst
3-742/5
p. 7 3-742/5 p. 7 (PDF)
   Kunstenaars : specifieke regeling ten gunste van de kleinschalige artistieke activiteiten en vermindering van de werkgeversbijdragen
3-742/5
p. 6-7 3-742/5 p. 6-7 (PDF)
  3-742/5
p. 31 3-742/5 p. 31 (PDF)
   Nieuwe definitie van het begrip "huishouden" inzake invaliditeitsvergoeding
3-742/5
p. 28-29 3-742/5 p. 28-29 (PDF)
   Omzetting richtlijn 2003/74/EG betreffende het verbod op het gebruik van hormonale stoffen
3-742/5
p. 17 3-742/5 p. 17 (PDF)
   Openbare instellingen van sociale zekerheid : looptijd van de beheersovereenkomsten en verlaging van de minimumleeftijd om lid te worden van een beheerscomitť
3-742/5
p. 6 3-742/5 p. 6 (PDF)
   Opheffing van het beslag op dieren met of zonder waarborgsom
3-742/5
p. 16 3-742/5 p. 16 (PDF)
   Optrekken van de minimumpensioenen voor zelfstandigen - Principe van de verplichte verzekering voor kleine risico's
3-742/5
p. 36-37 3-742/5 p. 36-37 (PDF)
   Overdracht van financieringsopdrachten van het Tewerkstellingsfonds naar de RVA (Werkgeversbijdragen - Inschakelingsparcours en begeleiding van werklozen - Wachtuitkeringen voor jongeren in individuele beroepsopleiding in een onderneming)
3-742/5
p. 19 3-742/5 p. 19 (PDF)
   Overgangsbepaling voor de aanvragen inzake invaliditeitsvergoeding ingediend voor 1 juni 2004
3-742/5
p. 29 3-742/5 p. 29 (PDF)
   Overzeese sociale zekerheid : wetswijzigingen tengevolge de niet-inachtneming van de artikelen 12 en 39 van het EEG-Verdrag (verblijfsvoorwaarden)
3-742/5
p. 7 3-742/5 p. 7 (PDF)
   Pensioenkadaster : nieuwe rolverdeling RIZIV en Rijksdienst voor Pensioenen inzake beheer van het kadaster
3-742/5
p. 10 3-742/5 p. 10 (PDF)
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Financiering RVA)
3-742/5
p. 21 3-742/5 p. 21 (PDF)
   Plaatsing van een kind en opening van het recht op kinderbijslag door de grootouder
3-742/5
p. 26 3-742/5 p. 26 (PDF)
   Rationele terugbetaling van de geneesmiddelen
3-742/5
p. 8 3-742/5 p. 8 (PDF)
   Recht op adoptieverlof
3-742/5
p. 25 3-742/5 p. 25 (PDF)
   Reglementering van activiteiten die een gevaar vormen voor de gezondheid (tatoeages, piercing)
3-742/5
p. 35 3-742/5 p. 35 (PDF)
  3-742/5
p. 36 3-742/5 p. 36 (PDF)
   Reservefondsen : toewijzing van de reservefondsen van de sector uitkeringen aan de sector geneeskundige verzorging
3-742/5
p. 9 3-742/5 p. 9 (PDF)
   Sankties in het kader van de terugbetaling van geneesmiddelen
3-742/5
p. 8 3-742/5 p. 8 (PDF)
   Sociale secretariaten : voorbehoud van de benaming voor de secretariaten die erkend zijn
3-742/5
p. 6 3-742/5 p. 6 (PDF)
   Startbanen
3-742/5
p. 20 3-742/5 p. 20 (PDF)
  3-742/5
p. 38 3-742/5 p. 38 (PDF)
  3-742/5
p. 39 3-742/5 p. 39 (PDF)
   Statistische opdrachten inzake sociale zekerheid
3-742/5
p. 6 3-742/5 p. 6 (PDF)
  3-742/5
p. 31-32 3-742/5 p. 31-32 (PDF)
   Terugbetaling in het kader van de maximumfactuur : uitsluiting van dubbele betaling
3-742/5
p. 9 3-742/5 p. 9 (PDF)
  3-742/5
p. 34-35 3-742/5 p. 34-35 (PDF)
   Terugbetaling zuurstof
3-742/5
p. 8 3-742/5 p. 8 (PDF)
   Tijdskrediet (Schorsing van de opzeggingstermijn bij ontslag)
3-742/5
p. 21 3-742/5 p. 21 (PDF)
   Vatbaarheid voor beslag en overdraagbaarheid van het vakantiegeld (Wijziging artikel 1410, ß1, Gerechtelijk Wetboek)
3-742/5
p. 25 3-742/5 p. 25 (PDF)
   Verbod op het gebruik van producten die het gebruik van illegale stoffen kunnen maskeren
3-742/5
p. 17 3-742/5 p. 17 (PDF)
   Verdeling van bevoegdheden tussen het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
3-742/5
p. 6 3-742/5 p. 6 (PDF)
  3-742/5
p. 30 3-742/5 p. 30 (PDF)
   Vereenvoudiging van de categorieŽn van rechthebbenden op een leefloon - Alleenstaanden en samenwonenden - Personen met gezinslast
3-742/5
p. 2-4 3-742/5 p. 2-4 (PDF)
   Vereenvoudiging van de wetgeving inzake personen met een handicap
3-742/5
p. 33-34 3-742/5 p. 33-34 (PDF)
   Verhoging van de plafonds inzake arbeidsongevallen
3-742/5
p. 7 3-742/5 p. 7 (PDF)
   Verlenging van het rouwverlof
3-742/5
p. 32 3-742/5 p. 32 (PDF)
   Verplichte verzekering voor zelfstandigen : opname kleine risico's
3-742/5
p. 11 3-742/5 p. 11 (PDF)
  3-742/5
p. 11 3-742/5 p. 11 (PDF)
   Vervroegde indiening van de aanvraag voor een tegemoetkoming
3-742/5
p. 28 3-742/5 p. 28 (PDF)
   Verworven rechten inzake verhoogde kinderbijslag
3-742/5
p. 26 3-742/5 p. 26 (PDF)
   Verzaking door OCMW's aan de terugvordering bij onderhoudsplichtigen van de maatschappelijke hulp toegekend aan personen in een bejaardeninstelling
3-742/5
p. 4-5 3-742/5 p. 4-5 (PDF)
  3-742/5
p. 30-31 3-742/5 p. 30-31 (PDF)
   Vleeskeuring en vleeshandel : financiering laboratoriumonderzoeken en afwenteling van de kost
3-742/5
p. 13 3-742/5 p. 13 (PDF)
   Wettelijke samenwoning en opening van het recht op kinderbijslag
3-742/5
p. 26 3-742/5 p. 26 (PDF)
   Wijziging wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten : procedure voor waarschuwing, begrippen "dierenpension", "verhandelen van dieren" en "dierentuin", tijdelijk verblijf van dieren in dierenasielen, opnieuw gebruiken van dieren bij proeven, opleiding van de proefleiders
3-742/5
p. 13-16 3-742/5 p. 13-16 (PDF)
   Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen : afschaffing maximumleeftijd voor de verkiesbaarheid als lid van een raad van bestuur
3-742/5
p. 11 3-742/5 p. 11 (PDF)
   Zwangerschaps- en adoptieverlof : verschuiving, meerlingengeboorte, hospitalisatie pasgeborene
3-742/5
p. 10-11 3-742/5 p. 10-11 (PDF)
  3-742/5
p. 32-33 3-742/5 p. 32-33 (PDF)
Oorlog in Irak - Algemeen beleid van BelgiŽ (3-4961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661-6662 3-67 p. 6661-6662 (PDF)
Oorlog in Irak - Algemeen beleid van BelgiŽ (3-5381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7491-7493 3-71 p. 7491-7493 (PDF)
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Rapport over de milieuprestaties van BelgiŽ - Oprichting van een commissie belast met de ontwikkeling van een groene fiscaliteit (3-6174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8808 3-81 p. 8808 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10276-10277 3-89 p. 10276-10277 (PDF)
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Rapport waarin de "groene prestaties" van de lidstaten worden geŽvalueerd - Slechte milieuprestaties van BelgiŽ (Milieumanagement) (3-6140)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8687 3-80 p. 8687 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9995-9997 3-88 p. 9995-9997 (PDF)
Personeel - Niet-erkenning van ongehuwd samenwonenden (Personeel van Buitenlandse Zaken in het buitenland) (3-5748)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7884-7885 3-74 p. 7884-7885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8561-8562 3-79 p. 8561-8562 (PDF)
Regularisatie vreemdelingen - Statistieken (3-7774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10567-10568 3-90 p. 10567-10568 (PDF)
Rusland - Wetsontwerp voor de reglementering van NGO's - Belgisch standpunt - Belgisch voorzitterschap van de OVSE (3-4111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5425-5426 3-60 p. 5425-5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5851-5852 3-62 p. 5851-5852 (PDF)
Situatie van de Koerden in Turkije (3-4110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5425 3-60 p. 5425 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5662-5663 3-61 p. 5662-5663 (PDF)
Systeem van de dienstencheques - Toepassing - Leemtes (Verband tussen het aantal dienstencheques en reŽel gepresteerde uren) (3-7882)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10809 3-90 p. 10809 (PDF)
Toegang tot geneesmiddelen in de arme landen - Octrooien voor geneesmiddelen - Novartisproces tegen de Staat India - Standpunt van BelgiŽ in de Europese Unie (3-6980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9835 3-88 p. 9835 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10720 3-90 p. 10720 (PDF)
Toegang tot geneesmiddelen in de arme landen - Octrooien voor geneesmiddelen - Novartisproces tegen de Staat India - Standpunt van BelgiŽ in de Europese Unie (3-6981)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9842 3-88 p. 9842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10292-10293 3-89 p. 10292-10293 (PDF)
Uitwijzing van vreemdelingen die hier illegaal verblijven - Voorval aan boord van een vliegtuig van SN Brussels Airlines op 9 maart 2006 (3-4849)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6631 3-67 p. 6631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7033-7034 3-69 p. 7033-7034 (PDF)
Verkeersveiligheid - Nieuw reglement - Criterium "gevaar" (3-5247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7171-7172 3-70 p. 7171-7172 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8081-8082 3-75 p. 8081-8082 (PDF)
Verslag van de studiereis van een delegatie van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden naar Singapore en Nieuw-Zeeland van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2005 (Gezondheidszorgbeleid in het algemeen en geneesmiddelenbeleid in het bijzonder - Stijging van de uitgaven - Kan het Nieuw-Zeelands model [Kiwi-model] een oplossing zijn voor het Belgisch probleem ?) (3-1325)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1325/1
p. 1-133 3-1325/1 p. 1-133 (PDF)
Volkswagen - Herstructurering - Overheidssteun (3-6987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9839-9840 3-88 p. 9839-9840 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomitť voor duurzame ontwikkeling (3-1985)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1985/1
p. 1-3 3-1985/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij (Controle op vennootschappen zoals Swift, Euroclear en Clearstream) (3-533)      
  Voorstel van mevrouw Durant en de heer Cornil
3-533/1
p. 1-4 3-533/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt (3-1588)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1588/5
p. 1-49 3-1588/5 p. 1-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen (3-1180)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1180/3
p. 1 3-1180/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" (3-2353)      
  Voorstel van de dames Talhaoui en De Roeck en de heren Cornil, Collas, Delpťrťe, Lionel Vandenberghe en Martens
3-2353/1
p. 1-10 3-2353/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kosteloosheid van de handelingen die de RVA werkzoekenden kan opleggen in het kader van het regeringsbeleid inzake de activering van het zoekgedrag (3-678)      
  Voorstel van mevrouw Vienne en de heer Cornil
3-678/1
p. 1-4 3-678/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie (3-1216)      
  Voorstel van de heren Mahoux, Cornil en Galand en mevrouw Zrihen
3-1216/1
p. 1-3 3-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest (3-771)      
  Verslag van de heer Cornil
3-771/3
p. 1-5 3-771/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-1633)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1633/3
p. 1 3-1633/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen (3-2047)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-2047/3
p. 1-9 3-2047/3 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten (3-1348)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1348/1
p. 1-5 3-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag (3-2091)      
  Voorstel van de dames Pehlivan, Zrihen, Anseeuw, Geerts en Tindemans en de heer Cornil
3-2091/1
p. 1-4 3-2091/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening te waarborgen (Cfr. doc. 2-1591 : grotendeels identieke tekst) (3-492)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-492/1
p. 1-6 3-492/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens (3-1748)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1748/1
p. 1-8 3-1748/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
3-172
p. 36-38 3-172 p. 36-38 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1454/3
p. 1-3 3-1454/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van de heer Cornil en mevrouw Zrihen
3-902/2
p. 7 3-902/2 p. 7 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (3-1602)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1602/1
p. 1-6 3-1602/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 12 van de heer Cornil
3-1602/2
p. 6-7 3-1602/2 p. 6-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen (3-1347)      
  Verslag van de heren Beke en Cornil
3-1347/3
p. 1 3-1347/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ (3-703)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Geerts en de heer Cornil
3-703/2
p. 1 3-703/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, ß 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Ook van toepassing op personen die in BelgiŽ de status van vluchteling verworven hebben) (3-1544)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1544/1
p. 1-7 3-1544/1 p. 1-7 (PDF)
Vreemdelingen - Huiszoekingen in gebouwen in Schaarbeek op 8 februari 2006 - Lot van de Roemeense bewoners (3-4848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6703-6704 3-67 p. 6703-6704 (PDF)
Wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Subsidiaire bescherming - Evaluatie (3-7773)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10566-10567 3-90 p. 10566-10567 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Parastatale instelling van het type A - Geneesmiddelencontrole) (3-1730)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1730/3
p. 1-15 3-1730/3 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp dat het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren toelaat) (Reanimatie) (3-1586)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1586/4
p. 1-13 3-1586/4 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1302/7
p. 1-11 3-1302/7 p. 1-11 (PDF)
   Koninklijke Militaire School : belasten van burgerlijke en militaire repetitoren met een bijkomende deeltijdse onderwijsopdracht als docent
3-1302/7
p. 2 3-1302/7 p. 2 (PDF)
  3-1302/7
p. 4 3-1302/7 p. 4 (PDF)
   Leger : evaluatie van de kandidaten (Wijziging wet 21 december 1990 houdende statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader)
3-1302/7
p. 2 3-1302/7 p. 2 (PDF)
  3-1302/7
p. 3 3-1302/7 p. 3 (PDF)
  3-1302/7
p. 3-5 3-1302/7 p. 3-5 (PDF)
  3-1302/7
p. 6 3-1302/7 p. 6 (PDF)
   Leger : opheffing van het onderscheid tussen het vrijwillig en ambtshalve in disponibiliteit stellen
3-1302/7
p. 3 3-1302/7 p. 3 (PDF)
  3-1302/7
p. 5-6 3-1302/7 p. 5-6 (PDF)
   Professionele heroriŽntatie voor militairen van het actief kader met het oog op een loopbaan in de privťsector
3-1302/7
p. 2-3 3-1302/7 p. 2-3 (PDF)
  3-1302/7
p. 3 3-1302/7 p. 3 (PDF)
   Toekenning door de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden van subsidies voor haalbaarheidsstudies
3-1302/7
p. 7-9 3-1302/7 p. 7-9 (PDF)
  3-1302/7
p. 11 3-1302/7 p. 11 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Buitenlandse betrekkingen en Landsverdediging
3-124
p. 41-44 3-124 p. 41-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1493/5
p. 1-31 3-1493/5 p. 1-31 (PDF)
   Beheer van de oproepen van de hulpdiensten
3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
  3-1493/5
p. 26-27 3-1493/5 p. 26-27 (PDF)
   Beleidsinstrument bestaande uit een representatief staal van sociaal verzekerden : ziekteverzekering - Opdracht van het Intermutualistisch Agentschap de gegevens te analyseren en de informatie te verstrekken aan overheidsinstellingen
3-1493/5
p. 6-7 3-1493/5 p. 6-7 (PDF)
   Betere invordering van de socialezekerheidsbijdragen der zelfstandigen
3-1493/5
p. 10-11 3-1493/5 p. 10-11 (PDF)
   Dringende maatregelen bij plotse en onverwachte toename van de morbiditeit, mortaliteit of zoŲnotische impact van dierenziekten die door de Wereldorganisatie van Dierengezondheid zijn vastgesteld
3-1493/5
p. 5 3-1493/5 p. 5 (PDF)
   Erkende veeartsen : disciplinaire sancties
3-1493/5
p. 4 3-1493/5 p. 4 (PDF)
   Europese aanpak van de vogelpest
3-1493/5
p. 18 3-1493/5 p. 18 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : aanduiding van de leden van het raadgevend comitť
3-1493/5
p. 3-4 3-1493/5 p. 3-4 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : toestaan van een afbetalingsplan aan de operatoren voor de betaling van de heffingen en retributies
3-1493/5
p. 3 3-1493/5 p. 3 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : wijze waarop de lokalen en uitrusting van de grensposten ter beschikking moeten worden gesteld van de personeelsleden van het Agentschap, teneinde hen in staat te stellen de controle ter plaatse uit te oefenen
3-1493/5
p. 3 3-1493/5 p. 3 (PDF)
   Financiering van ROB- en RVT-bedden (Rust- en verzorgingstehuizen) - Protocollen tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten
3-1493/5
p. 16-17 3-1493/5 p. 16-17 (PDF)
   Financiering van de centra voor palliatieve zorg
3-1493/5
p. 17 3-1493/5 p. 17 (PDF)
   Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten - Sector zuivel : bekrachtiging KB 18 februari 2005 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd aan het Fonds - Inning verplichte bijdragen voor runderen en kalveren
3-1493/5
p. 4 3-1493/5 p. 4 (PDF)
   Gebruik van antibiotica
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 26 3-1493/5 p. 26 (PDF)
   Gebruik van antidepressiva
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 26 3-1493/5 p. 26 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid - Begrotingsbesparingen
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Gespreide betaling van stookoliefacturen
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
  3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Invoering van een vaste prijs voor stookolie, ongeacht de aangekochte hoeveelheid
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Inwerkingtreding wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij samenwerkingsovereenkomsten
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. bepaalde instellingen (Private en openbare instellingen in wiens schoot minstens ťťn persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat)
3-1493/5
p. 11-12 3-1493/5 p. 11-12 (PDF)
   Jaarlijkse vakantie : beperkte verjaringstermijn in geval van fout van het Vakantiefonds en beroepstermijn tegen de beslissing tot terugvordering
3-1493/5
p. 13-14 3-1493/5 p. 13-14 (PDF)
   Kinderbijslag : wijzigingen aan de op 19 december 1939 samengeordende wetten en aan de wet van 20 juli 1971
3-1493/5
p. 9 3-1493/5 p. 9 (PDF)
   Kosten van het gezondheidstoezicht op de stagiairs : federale of communautaire bevoegdheid ?
3-1493/5
p. 27 3-1493/5 p. 27 (PDF)
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : wijziging wetten 15 januari 1990 en 24 februari 2003
3-1493/5
p. 8 3-1493/5 p. 8 (PDF)
   Lastenvermindering voor farmaceutische bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling
3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
  3-1493/5
p. 17 3-1493/5 p. 17 (PDF)
   Opheffing van het Fonds voor de controle van de wetsverzekeraars, ingevolge zijn overdracht aan de Controledienst voor de Verzekeringen en het Fonds voor Arbeidsongevallen
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Oprichting van filialen door het Participatiefonds
3-1493/5
p. 12 3-1493/5 p. 12 (PDF)
   Pensioenen : verjaringstermijnen inzake toegelaten arbeid en het niet-naleven van de formaliteiten die daarmee gepaard gaan
3-1493/5
p. 10 3-1493/5 p. 10 (PDF)
   Praktijk waarbij brandstoffenhandelaars onder elkaar zwarte lijsten uitwisselen met de namen van wanbetalers
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Programmatie van zware medische apparatuur
3-1493/5
p. 17-18 3-1493/5 p. 17-18 (PDF)
   Recht op materiŽle hulp, binnen een federaal opvangcentrum, voor buitenlandse minderjarigen die illegaal op het grondgebied verblijven : aanwezigheid van de ouders in de centra
3-1493/5
p. 2 3-1493/5 p. 2 (PDF)
   Responsabilisering van geneesheren en tandartsen - Voorschrijven van goedkope of generische geneesmiddelen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds ter betoelaging van de brandstoffactuur van burgers met een laag inkomen
3-1493/5
p. 14 3-1493/5 p. 14 (PDF)
  3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Sociale tarieven voor gas en elektriciteit
3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Strijd tegen de vogelgriep
3-1493/5
p. 18 3-1493/5 p. 18 (PDF)
  3-1493/5
p. 20-22 3-1493/5 p. 20-22 (PDF)
   Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen : tegemoetkoming ziekteverzekering
3-1493/5
p. 7-8 3-1493/5 p. 7-8 (PDF)
   Technische wijzigingen aan de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
3-1493/5
p. 12 3-1493/5 p. 12 (PDF)
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten wanneer de generische kopieŽn niet meer op de markt verkrijgbaar zijn
3-1493/5
p. 5-6 3-1493/5 p. 5-6 (PDF)
   Toepassing van de wet betreffende experimenten op de menselijke persoon
3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
   Vrijwilligers : verzekeringscontract en vergoeding
3-1493/5
p. 9 3-1493/5 p. 9 (PDF)
  3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
   Wijziging wet 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (Evaluatie van het werk van de ethische comitťs - Begrip "experiment")
3-1493/5
p. 8 3-1493/5 p. 8 (PDF)
   Wijziging wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (Bijdrage van het Fonds voor de Beroepsziekten in de kosten voor het gezondheidstoezicht op stagiairs - Terugbetaling van de verplaatsingskosten van een slachtoffer van een beroepsziekte)
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Ziekenhuizen : referentiebedragen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Verslag van de heer Cornil
3-743/4
p. 1-2 3-743/4 p. 1-2 (PDF)
   Apothekers : administratief beroep inzake aanvragen tot opening, overbrenging en fusie van apotheken : afschaffing van de Commissie van beroep (Wijziging KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende uitoefening gezondheidszorgberoepen)
3-743/4
p. 1-2 3-743/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mozambique, ondertekend te Brussel op 11 mei 2001 (3-1355)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1355/2
p. 1 3-1355/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004 (3-1651)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1651/2
p. 1-2 3-1651/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003 (3-544)      
  Verslag van de heer Cornil
3-544/2
p. 1-2 3-544/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 (3-959)      
  Verslag van de heer Cornil
3-959/2
p. 1-2 3-959/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001 (3-1655)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1655/2
p. 1-3 3-1655/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996 (3-1376)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1376/2
p. 1-2 3-1376/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 (3-952)      
  Verslag van de heer Cornil
3-952/2
p. 1-2 3-952/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 september 2005 (3-1819)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1819/2
p. 1-2 3-1819/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 (3-1478)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1478/2
p. 1-3 3-1478/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 (3-1498)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1498/2
p. 1-3 3-1498/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de regering van de Franse Republiek, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Italiaanse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004 (Organiseren van een systeem ter beveiliging van de informatie die wordt voortgebracht en overgedragen door en voor de programma's en activiteiten van de OCCAR) (3-1551)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1551/2
p. 1-4 3-1551/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 (3-962)      
  Verslag van de heer Cornil
3-962/2
p. 1-2 3-962/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 (3-983)      
  Verslag van de heer Cornil
3-983/2
p. 1-2 3-983/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 (3-1572)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1572/2
p. 1-16 3-1572/2 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Intensievere en meer systematische toetsing van de beschikbaarheid en het actief zoekgedrag van de werklozen - Verbintenis van de gewesten en gemeenschappen om specifieke, hierop volledig afgestemde acties op het getouw te zetten inzake opleiding en begeleiding - FinanciŽle tegemoetkoming van de Federale Staat ten voordele van de gewesten en gemeenschappen voor deze acties) (3-1118)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1118/2
p. 1-7 3-1118/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-120
p. 10-19 3-120 p. 10-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1166/3
p. 1-12 3-1166/3 p. 1-12 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil na terugzending door de plenaire vergadering
3-1166/5
p. 1-6 3-1166/5 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 36-40 3-115 p. 36-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (3-443)      
  Verslag van de heer Cornil
3-443/2
p. 1-6 3-443/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix (Informatisering van de rechtspleging - Informatiesysteem Phenix - Doelstellingen : interne en externe communicatie vereist voor de werking van de justitie ; beheer en bewaring van de dossiers ; invoering van een nationale rol ; aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak ; opmaken van statistieken en bijstand bij het beheer en het bestuur van de hoven en rechtbanken - Machtiging aan de Koning - Bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer ervan - Structuur : oprichting van drie organen, een beheerscomitť, een toezichtscomitť en een comitť van gebruikers) (3-1163)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Laloy en de heer Cornil
3-1163/2
p. 1-2 3-1163/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie (Uitbreiding van het recht op de premie voor het betrekken van een woning) (3-796)      
  Verslag van de heer Cornil
3-796/2
p. 1-4 3-796/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschikheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 (3-2366)      
  Verslag van de heer Cornil
3-2366/2
p. 1-5 3-2366/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden (3-127)      
  Verslag van de heer Cornil
3-127/2
p. 1 3-127/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1440/9
p. 1-182 3-1440/9 p. 1-182 (PDF)
  Aanvullend verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1440/12
p. 1-4 3-1440/12 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers (Taken van de opvangcentra : sociale en administratieve bijstand, medische bijstand, bijstand inzake primaire behoeften - Rechten en plichten van de centrumbewoners - Deontologie van het personeel van het opvangcentrum - Integratie van het opvangcentrum in het geografische, sociale en culturele milieu - Adviesraad voor de opvangcentra - Administratieve maatregelen en sancties) (3-69)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-69/1
p. 1-15 3-69/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-416/3
p. 1 3-416/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen (Sociale verantwoordelijkheid) (3-961)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-961/1
p. 1-21 3-961/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de werving en selectie van werknemers (Uitbreiding en precisering van de normen en gedragsregels vervat in collectieve arbeidsovereenkomst nr 38 van 6 december 1983) (3-752)      
  Voorstel van de heer Cornil c.s.
3-752/1
p. 1-4 3-752/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (3-845)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa
3-845/1
p. 1-10 3-845/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers (Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van artsen : overgangsbepaling - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : samenstelling van de kamers van de Raad van Beroep in geval van behandeling van hogere beroepen tegen beslissingen van de raden, voor apothekers buiten de officina - Aanvulling wet tot oprichting van een Orde van apothekers : overgangsbepaling) (3-2031)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-2031/2
p. 1 3-2031/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1011/3
p. 1 3-1011/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-559/3
p. 1 3-559/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid (Arbeidsovereenkomst voor studenten - Uitbreiding in de tijd van gunstige RSZ-regeling : wijziging besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - Verhoging van de toegestane verdiensten opdat ze fiscaal te laste zouden blijven van de ouders : wijziging KB tot uitvoering WIB1992 en artikelen 136, 140 en 141 WIB1992) (3-630)      
  Amendement nr 7 van de heer Cornil
3-630/2
p. 3 3-630/2 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-418/3
p. 1 3-418/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1067/4
p. 1 3-1067/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren (3-2100)      
  Voorstel van de heren Cornil en Galand
3-2100/1
p. 1-5 3-2100/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen (Instelling van een taks op kapitaalbewegingen die speculatie beogen [Tobintaks] - Oprichting van een Bijdragefonds voor de ontwikkelingssamenwerking) (3-66)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
3-66/1
p. 1-6 3-66/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van titel IIIter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake de voorwaarden van de bestuurlijke aanhouding, de bestuurlijke opsluiting en de verwijdering van de vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (3-2456)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Zrihen
3-2456/1
p. 1-26 3-2456/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een ethisch register en tot het opleggen van een verbod overheidsopdrachten te krijgen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die de wet van 30 juli 1981 hebben overtreden (Privť-ondernemingen en personen veroordeeld wegens discriminatie bij aanwervingen - Racisme en xenofobie) (3-636)      
  Voorstel van mevrouw Derbaki SbaÔ en de heer Cornil
3-636/1
p. 1-4 3-636/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek (3-969)      
  Voorstel van de heer Cornil en van mevrouw Bouarfa
3-969/1
p. 1-5 3-969/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven (teneinde de overheid in staat te stellen vergoeding te verkrijgen van de schade die voortvloeit uit de derving van belastingen binnen de door de wet vastgestelde termijn) (3-72)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-72/1
p. 1-4 3-72/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 1 juli 1994) (Afschaffing van het door zelfstandige paramedici bij te houden verstrekkingenregister) (3-984)      
  Amendement nr 3 van de heer Cornil c.s.
3-984/2
p. 2 3-984/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Verlenen van hulp om humanitaire redenen aan een niet-EU-onderdaan om het grondgebied van een EU-lidstaat binnen te komen, er te verblijven of erdoor te reizen) (3-1684)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa
3-1684/1
p. 1-5 3-1684/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (Opleggen van bepaalde voorwaarden aan de eigenaar van een hond - Bevoegdheid van de burgemeester) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen) (3-697)      
  Verslag van de heer Cornil
3-697/7
p. 1-86 3-697/7 p. 1-86 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (3-675)      
  Verslag van de heer Cornil
3-675/9
p. 1 3-675/9 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Vaste Commissie voor regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Toekenning van een onbeperkte verblijfsvergunning aan vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend, van vreemdelingen die in BelgiŽ duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld, aan vreemdelingen die om redenen onafhankelijk van hun wil niet kunnen terugkeren en aan vreemdelingen die ernstig ziek zijn) (3-1758)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Bouarfa
3-1758/1
p. 1-15 3-1758/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen (Wijziging wet tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen - Bevoegdheid van de Raad, hetzij ambtshalve, hetzij na klacht, hetzij na mededeling door de procureur van een rechterlijke uitspraak, hetzij na melding door een bevoegde instantie, kennis te nemen van elke zaak en deze zonder gevolg te rangschikken of een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen - Samenstelling van de Raden - Bemiddeling - Onderzoekscolleges - Raad van eerste aanleg - Raad van beroep - Verjaring - Wijziging art. 614 Gerechtelijk Wetboek : Hof van Cassatie) (3-2030)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-2030/2
p. 1 3-2030/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid (Administratieve vereenvoudiging - Rechten en plichten van de gebruiker van openbare diensten - Principe van behoorlijk bestuur) (3-67)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-67/1
p. 1-13 3-67/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden) (Uitbreiding van de lijfrente voor de overlevende echtgenoot tot samenwonenden) (3-916)      
  Verslag van de heer Cornil
3-916/5
p. 1-21 3-916/5 p. 1-21 (PDF)
  3-916/9
p. 1-4 3-916/9 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk (Controle door De Post op de inhoud van niet-geadresseerde zendingen die een bedreiging inhouden voor de democratie) (3-68)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
3-68/1
p. 1-6 3-68/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met het oog op het heffen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen (3-721)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Durant
3-721/1
p. 1-6 3-721/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (Mishandelde dieren : inbeslagneming; eigendomsoverdracht aan een asiel of een zoo; adoptie) (3-300)      
  Amendement nr 3 van de heer Cornil
3-300/5
p. 1 3-300/5 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de dierenbeschermingswet en de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de registratie van bijtincidenten met honden (Oprichting van een gegevensbank betreffende bijtincidenten en mededeling van deze gegevens aan de burgemeester, die relevante maatregelen kan opleggen - Strafsancties - Gemeentelijke administratieve sancties) (3-1745)      
  Rapport de M. Cornil
3-1745/2
p. 1 3-1745/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (3-1953)      
  Voorstel van mevrouw Talhaoui en de heren Martens, Cornil en Delpťrťe c.s.
3-1953/1
p. 1-11 3-1953/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie (Opheffing van de bestaande reglementaire bepalingen waarbij defibrillatie wordt voorbehouden aan geneesheren en verpleegkundigen) (3-1018)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1018/2
p. 1 3-1018/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (Vereenvoudiging van de procedure voor het indienen van de aanvraag - Medisch deskundigenonderzoek op tegenspraak - Schadeloosstelling volgens de beginselen van het gemene recht - Hoger beroep bij de rechtbank van eerste aanleg - Aanvullende hulp) (3-829)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-829/1
p. 1-6 3-829/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden (3-718)      
  Verslag van de heer Cornil
3-718/2
p. 1 3-718/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Begeleiding van en hulp aan vreemdelingen) (3-70)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Laloy
3-70/1
p. 1-13 3-70/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen (Leefloon - Maatschappelijke dienstverlening - Territoriale bevoegdheid van OCMW's - Staatssubsidie) (3-71)      
  Voorstel van de heren Cornil en Poty
3-71/1
p. 1-10 3-71/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling (Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling - Procedure inzake duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling) (3-727)      
  Verslag van de heer Cornil
3-727/2
p. 1 3-727/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging (Invoering van de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling [DOEB]) (3-1864)      
  Verslag van de heer Cornil
3-1864/3
p. 1-22 3-1864/3 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene bepalingen teneinde het recht op huisvesting beter te waarborgen (Verplichting voor de verhuurder het gevraagde huurbedrag aan te plakken en het aan te geven aan de administratie - Registratie, beŽindiging en tegenstelbaarheid van de huurovereenkomst - Voorkooprecht van de huurder - Wijziging Burgerlijk Wetboek - Opheffing artikel 1344septies Gerechtelijk Wetboek : afschaffing verplichte poging tot minnelijke schikking - Wijziging artikelen 32 en 35 Wetboek registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 21 wet 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet) (3-637)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-637/1
p. 1-9 3-637/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Reglementering van de toegang tot het beroep - Psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, criminologen, logopedisten, assistenten psychologie, sociaal assistenten, ergotherapeuten, opvoeders, huwelijksconsulenten, therapeuten psychomotoriek, geboorte- en stervensbegeleiders, psychiatrisch verplegers - Oprichting van de Nationale Raad voor de geestelijke gezondheidszorg) (3-807)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Vienne
3-807/1
p. 1-9 3-807/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren (Collectief ontslag uitsluitend ingegeven door het streven naar hogere dividenden voor de aandeelhouders - Beoordeling overgelaten aan de magistraten van de arbeidsrechtbanken) (3-1983)      
  Voorstel van de heer Cornil
3-1983/1
p. 1-4 3-1983/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999