S. 3-1748 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens
commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging  

wapenhandel
VN
motie van het Parlement
vuurwapen
conferentie VN
non-proliferatie van bewapening
conventioneel wapen
zwarte handel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1748/1 3-1748/1 (PDF) Verslag namens de commissie 20/6/2006
3-1748/2 3-1748/2 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/6/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/6/2006   Indiening Doc. 3-1748/1 3-1748/1 (PDF)
20/6/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/6/2006   Inschrijving op agenda
22/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
22/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-172 Hand. 3-172 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/6/2006   Verzending naar commissie
20/6/2006   Inschrijving op agenda
20/6/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
20/6/2006   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie (artikel 22.3 van het reglement van de Senaat)
20/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/6/2006   Aanneming zonder amendering
20/6/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1748/1 3-1748/1 (PDF)
20/6/2006   Tekst aangenomen Doc. 3-1748/2 3-1748/2 (PDF)
22/6/2006   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 20/6/2006