S. 3-2366 Dossierfiche K. 51-1159

Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, geco÷rdineerd op 3 juni 1970
Camille Dieu   Jacques Germeaux  

invaliditeitsverzekering
gepensioneerde
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1159/1 Wetsvoorstel 26/5/2004
K. 51-1159/2 Addendum 6/3/2007
K. 51-1159/3 Amendementen 21/3/2007
K. 51-1159/4 Verslag namens de commissie 27/3/2007
K. 51-1159/5 Tekst aangenomen door de commissie 27/3/2007
K. 51-1159/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2366/1 3-2366/1 (PDF) Ontwerp geŰvoceerd door de Senaat 30/3/2007
3-2366/2 3-2366/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2366/3 3-2366/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
26/5/2004   Indiening Doc. K. 51-1159/1
3/6/2004   Inoverwegingneming
27/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1159/4
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 63-66
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+126/-0/o1)
Integraal verslag nr. 276, p. 92
Doc. K. 51-1159/6
29/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2366/1 3-2366/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2366/3 3-2366/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Niet behandeld
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2366/2 3-2366/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
19/6/2007   Bekendmaking (33414)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 15 24/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 60 8/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 19/6/2007, blz 33414

Kruispuntbank van de wetgeving