S. 3-1655 Dossierfiche K. 51-2560

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de wederzijdse administrative bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001
Regering G. Verhofstadt II  

Rusland
wederzijdse bijstand
ratificatie van een overeenkomst
bilaterale overeenkomst
douanesamenwerking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1655/1 3-1655/1 (PDF) Wetsontwerp 12/4/2006
3-1655/2 3-1655/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
K. 51-2560/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/6/2006
K. 51-2560/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/4/2006   Indiening Doc. 3-1655/1 3-1655/1 (PDF)
12/4/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/4/2006   Verzending naar commissie
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Uitgesteld
23/5/2006   Inschrijving op agenda
23/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
23/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
30/5/2006   Aanneming zonder amendering
30/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1655/2 3-1655/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2560/1
5/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 661
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 64-65
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 89
Doc. K. 51-2560/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
6/12/2006   Bekendmaking (67881-67885)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/5/2006, 30/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2006 6/12/2006, blz 67881-67885