S. 3-544 Dossierfiche K. 51-999

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003
Regering G. Verhofstadt II  

Europese Economische Ruimte
ratificatie van een overeenkomst
toetreding tot een akkoord
EVA
TsjechiŽ
Slowakije
Estland
Cyprus
Letland
Litouwen
Hongarije
Malta
Polen
SloveniŽ
kwestie Cyprus

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-544/1 3-544/1 (PDF) Wetsontwerp 3/3/2004
3-544/2 3-544/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2004
K. 51-999/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/4/2004
K. 51-999/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/4/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/3/2004   Indiening Doc. 3-544/1 3-544/1 (PDF)
3/3/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
25/3/2004   Inschrijving op agenda
1/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
1/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o0) Hand. 3-51 Hand. 3-51 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/3/2004   Verzending naar commissie
23/3/2004   Inschrijving op agenda
23/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
23/3/2004   Bespreking
23/3/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
23/3/2004   Aanneming zonder amendering
23/3/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-544/2 3-544/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/4/2004   Overzending
21/4/2004   Aanneming in commissie (zonder verslag)
29/4/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 61, p. 52-53
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 61, p. 71
Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
Doc. K. 51-999/2
29/4/2004   Aanneming zonder amendering
29/4/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/5/2004   Bekrachtiging en afkondiging
1/9/2004   Bekendmaking (64054-64326)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/4/2004
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 23/3/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/4/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/2004 1/9/2004, blz 64054-64326