S. 3-1551 Dossierfiche K. 51-2334

Wetsontwerp houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004
Regering G. Verhofstadt II  

vertrouwelijkheid
ItaliŽ
Frankrijk
Duitsland
Noord-Ierland
wapenindustrie
ratificatie van een overeenkomst
Europese bewapeningspolitiek
Verenigd Koninkrijk
doorgeven van informatie
toegang tot de informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1551/1 3-1551/1 (PDF) Wetsontwerp 1/2/2006
3-1551/2 3-1551/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/2/2006
K. 51-2334/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/3/2006
K. 51-2334/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/2/2006   Indiening Doc. 3-1551/1 3-1551/1 (PDF)
1/2/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/3/2006   Inschrijving op agenda
9/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
9/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
9/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-153 Hand. 3-153 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/2/2006   Verzending naar commissie
21/2/2006   Inschrijving op agenda
21/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
21/2/2006   Bespreking
21/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
21/2/2006   Aanneming zonder amendering
21/2/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1551/2 3-1551/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2334/1
14/3/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 44-45
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 53-54
Doc. K. 51-2334/2
23/3/2006   Aanneming zonder amendering
23/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2006   Bekendmaking (31347-31350)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/3/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 21/2/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 21/6/2006, blz 31347-31350