S. 3-1651 Dossierfiche K. 51-2559

Wetsontwerp houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004
Regering G. Verhofstadt II  

diplomatieke betrekking
Rusland
diplomatieke onschendbaarheid
ratificatie van een overeenkomst
consulaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1651/1 3-1651/1 (PDF) Wetsontwerp 31/3/2006
3-1651/2 3-1651/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/2006
K. 51-2559/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/6/2006
K. 51-2559/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/3/2006   Indiening Doc. 3-1651/1 3-1651/1 (PDF)
31/3/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
15/6/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-171 Hand. 3-171 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
31/3/2006   Verzending naar commissie
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Uitgesteld
16/5/2006   Inschrijving op agenda
16/5/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
16/5/2006   Bespreking
23/5/2006   Inschrijving op agenda
23/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Inschrijving op agenda
30/5/2006   Bespreking
30/5/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
30/5/2006   Aanneming zonder amendering
30/5/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1651/2 3-1651/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/6/2006   Overzending Doc. K. 51-2559/1
5/7/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 661
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 64
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 230, p. 88-89
Doc. K. 51-2559/2
13/7/2006   Aanneming zonder amendering
13/7/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/8/2006   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2010   Bekendmaking (13947-13968)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/6/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 16/5/2006, 23/5/2006, 30/5/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/8/2006 5/3/2010, blz 13947-13968