S. 3-959 Dossierfiche K. 51-1621

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 20 november 2002
Regering G. Verhofstadt II  

sociale zekerheid
AustraliŽ
ratificatie van een overeenkomst
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-959/1 3-959/1 (PDF) Wetsontwerp 14/12/2004
3-959/2 3-959/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2005
K. 51-1621/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/2/2005
K. 51-1621/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 17/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/2004   Indiening Doc. 3-959/1 3-959/1 (PDF)
14/12/2004   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Algemene bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
17/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+62/-0/o0) Hand. 3-97 Hand. 3-97 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
14/12/2004   Verzending naar commissie
25/1/2005   Inschrijving op agenda
25/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
25/1/2005   Bespreking
1/2/2005   Inschrijving op agenda
1/2/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
1/2/2005   Aanneming zonder amendering
1/2/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-959/2 3-959/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
17/2/2005   Overzending Doc. K. 51-1621/1
9/3/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 315
17/3/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 123, p. 39-40
17/3/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 123, p. 60
Doc. K. 51-1621/2
17/3/2005   Aanneming zonder amendering
17/3/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/5/2005   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2005   Bekendmaking (28058-28069)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/2/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 25/1/2005, 1/2/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 17/3/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/5/2005 20/6/2005, blz 28058-28069