S. 3-1498 Dossierfiche K. 51-2277

Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Tadzjikistan
ratificatie van een overeenkomst
samenwerkingsovereenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1498/1 3-1498/1 (PDF) Wetsontwerp 23/12/2005
3-1498/2 3-1498/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2006
K. 51-2277/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/2/2006
K. 51-2277/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/3/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/2005   Indiening Doc. 3-1498/1 3-1498/1 (PDF)
23/12/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
2/2/2006   Inschrijving op agenda
9/2/2006   Algemene bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
9/2/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-150 Hand. 3-150 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/12/2005   Verzending naar commissie
24/1/2006   Inschrijving op agenda
24/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
24/1/2006   Bespreking
24/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
24/1/2006   Aanneming zonder amendering
24/1/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1498/2 3-1498/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/2/2006   Overzending Doc. K. 51-2277/1
14/3/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
23/3/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 42-43
23/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 198, p. 52
Doc. K. 51-2277/2
23/3/2006   Aanneming zonder amendering
23/3/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/5/2006   Bekrachtiging en afkondiging
27/5/2008   Bekendmaking (27007-27046)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/2/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 24/1/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/3/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/5/2006 27/5/2008, blz 27007-27046