S. 3-1572 Dossierfiche K. 51-2392

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005
Regering G. Verhofstadt II  

uitbreiding van de Europese Unie
RoemeniŽ
toetreding tot de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
Toetredingsverdrag (EU)
Bulgarije
communautaire verworvenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1572/1 3-1572/1 (PDF) Wetsontwerp 10/2/2006
3-1572/2 3-1572/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2006
K. 51-2392/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 31/3/2006
K. 51-2392/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/4/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/2/2006   Indiening Doc. 3-1572/1 3-1572/1 (PDF)
10/2/2006   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
23/3/2006   Inschrijving op agenda
30/3/2006   Algemene bespreking Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
30/3/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
30/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-8/o0) Hand. 3-157 Hand. 3-157 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/2/2006   Verzending naar commissie
7/3/2006   Inschrijving op agenda
7/3/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
7/3/2006   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Emil Valev, ambassadeur van de Republiek Bulgarije
7/3/2006   Hoorzitting met Z. Exc. dr. Ion Jinga, ambassadeur van RoemeniŽ
7/3/2006   Bespreking
7/3/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
7/3/2006   Aanneming zonder amendering
7/3/2006   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1572/2 3-1572/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
30/3/2006   Overzending Doc. K. 51-2392/1
18/4/2006   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 581
20/4/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 203, p. 47-52
20/4/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+115/-14/o1)
Integraal verslag nr. 204, p. 14-15
Doc. K. 51-2392/2
20/4/2006   Aanneming zonder amendering
20/4/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/6/2006   Bekrachtiging en afkondiging
27/12/2006   Bekendmaking (74228-74668)
16/2/2007   Erratum (7585-7586)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/3/2006
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 7/3/2006
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/4/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/6/2006 27/12/2006, blz 74228-74668
Errata
Op 16/2/2007, blz 7585-7586