S. 3-1376 Dossierfiche K. 51-2167

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996
Regering G. Verhofstadt II  

Milieuprogramma van de Verenigde Naties
ratificatie van een overeenkomst
AziŽ
bescherming van de fauna
Afrika
Europa
vogel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1376/1 3-1376/1 (PDF) Wetsontwerp 12/10/2005
3-1376/2 3-1376/2 (PDF) Verslag namens de commissie 29/11/2005
K. 51-2167/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 16/12/2005
K. 51-2167/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/1/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/10/2005   Indiening Doc. 3-1376/1 3-1376/1 (PDF)
12/10/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
8/12/2005   Inschrijving op agenda
15/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
15/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-140 Hand. 3-140 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2005   Verzending naar commissie
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
29/11/2005   Bespreking
29/11/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
29/11/2005   Aanneming zonder amendering
29/11/2005   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
15/12/2005   Overzending Doc. K. 51-2167/1
21/12/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 489
12/1/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 186, p. 57-58
12/1/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 186, p. 73-74
Doc. K. 51-2167/2
12/1/2006   Aanneming zonder amendering
12/1/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/2/2006   Bekrachtiging en afkondiging
13/4/2006   Bekendmaking (20362-20402)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 29/11/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/2/2006 13/4/2006, blz 20362-20402