Lijst van de senatoren (per categorie) - Legislatuur 1995-1999

In de plenaire (of voltallige) vergadering zetelen alle 71 senatoren. Hiervan worden er 40 rechtstreeks verkozen, 21 aangewezen door de gemeenschapsparlementen en 10 gecoöpteerd.
De kinderen van de Koning of, indien er geen zijn, de Belgische nakomelingen van de tot regeren gerechtigde tak van het koninklijk stamhuis zijn van rechtswege senator op de leeftijd van achttien jaar.

Deze lijst betreft alle senatoren die de eed hebben afgelegd (eveneens de senatoren die ophielden zitting te hebben, hetzij tijdelijk - voor hun ambtstermijn in de regering -, hetzij definitief - overlijden of ontslag -).
Lijst van de senatoren (alfabetisch)

Huidige senatoren
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
senator van rechtswege
Z.K.H. Prins Filip van België
H.K.H. Prinses Astrid van België
 
rechtstreeks verkozen senator
Anciaux Bert (Nederlands kiescollege) VU, Nederlandse taalgroep
Bourgeois André (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Boutmans Eddy (Nederlands kiescollege) Agalev, Nederlandse taalgroep
Caluwé Ludwig (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Ceder Jurgen (Nederlands kiescollege) VL. BLOK, Nederlandse taalgroep
Coveliers Hugo (Nederlands kiescollege) VLD, Nederlandse taalgroep
de Bethune Sabine (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Dehaene Jean Luc (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
D'Hooghe Jacques (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Goris Stephan (Nederlands kiescollege) VLD, Nederlandse taalgroep
Leduc Jeannine (Nederlands kiescollege) VLD, Nederlandse taalgroep
Loones Jan (Nederlands kiescollege) VU, Nederlandse taalgroep
Merchiers Nadia (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Moens Guy (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Moreels Réginald (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Nelis-Van Liedekerke Lisette (Nederlands kiescollege) VLD, Nederlandse taalgroep
Pinoie Eric (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Raes Roeland (Nederlands kiescollege) VL. BLOK, Nederlandse taalgroep
Sémer Paula (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Smet Miet (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Staes Paul (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Swaelen Frank (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Thijs Erika (Nederlands kiescollege) CVP, Nederlandse taalgroep
Tobback Louis (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Van der Wildt Francy (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Van Goethem Geert (Nederlands kiescollege) SP, Nederlandse taalgroep
Vautmans Valère (Nederlands kiescollege) VLD, Nederlandse taalgroep
Verhofstadt Guy (Nederlands kiescollege) VLD, Nederlandse taalgroep
Verreycken Wim (Nederlands kiescollege) VL. BLOK, Nederlandse taalgroep
Bock Jean (Frans kiescollege) PRL-FDF, Franse taalgroep
Busquin Philippe (Frans kiescollege) PS, Franse taalgroep
Cornet d'Elzius Christine (Frans kiescollege) PRL-FDF, Franse taalgroep
Dardenne Martine (Frans kiescollege) Ecolo, Franse taalgroep
Delcourt-Pêtre Andrée (Frans kiescollege) PSC, Franse taalgroep
Deprez Gérard (Frans kiescollege) fractie, Franse taalgroep
Desmedt Claude (Frans kiescollege) PRL-FDF, Franse taalgroep
Destexhe Alain (Frans kiescollege) PRL-FDF, Franse taalgroep
Happart Jean-Marie (Frans kiescollege) PS, Franse taalgroep
Jonckheer Pierre (Frans kiescollege) Ecolo, Franse taalgroep
Lallemand Roger (Frans kiescollege) PS, Franse taalgroep
Mahoux Philippe (Frans kiescollege) PS, Franse taalgroep
Mayence-Goossens Jacqueline (Frans kiescollege) PRL-FDF, Franse taalgroep
Milquet Joëlle (Frans kiescollege) PSC, Franse taalgroep
Nothomb Charles-Ferdinand (Frans kiescollege) PSC, Franse taalgroep
Onkelinx Laurette (Frans kiescollege) PS, Franse taalgroep
Urbain Robert (Frans kiescollege) PS, Franse taalgroep
 
gemeenschapssenator
Delcroix Leo (Vlaams Parlement) - CVP, Nederlandse taalgroep
Devolder Jacques (Vlaams Parlement) - VLD, Nederlandse taalgroep
Dua Vera (Vlaams Parlement) - Agalev, Nederlandse taalgroep
Goovaerts Leo (Vlaams Parlement) - VLD, Nederlandse taalgroep
Hostekint Patrick (Vlaams Parlement) - SP, Nederlandse taalgroep
Maximus Lydia (Vlaams Parlement) - SP, Nederlandse taalgroep
Olivier Marc (Vlaams Parlement) - CVP, Nederlandse taalgroep
Vandenbroeke Chris (Vlaams Parlement) - VU, Nederlandse taalgroep
Van Hauthem Joris (Vlaams Parlement) - VL. BLOK, Nederlandse taalgroep
Van Wallendael Tuur (Vlaams Parlement) - SP, Nederlandse taalgroep
Weyts Johan (Vlaams Parlement) - CVP, Nederlandse taalgroep
Charlier Philippe (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PSC, Franse taalgroep
Daras José (Parlement van de Franse Gemeenschap) - Ecolo, Franse taalgroep
De Decker Armand (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PRL-FDF, Franse taalgroep
Foret Michel (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PRL-FDF, Franse taalgroep
Hazette Pierre (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PRL-FDF, Franse taalgroep
Hotyat Robert (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep
Istasse Jean-François (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep
Monfils Philippe (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PRL-FDF, Franse taalgroep
Mouton Henri (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep
Poty Francis (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep
Santkin Jacques (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PS, Franse taalgroep
Willame-Boonen Magdeleine (Parlement van de Franse Gemeenschap) - PSC, Franse taalgroep
Chantraine Hubert (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) - PSC
 
gecoöpteerd senator
Buelens Door VL. BLOK, Nederlandse taalgroep
Cantillon Bea CVP, Nederlandse taalgroep
Coene Luc VLD, Nederlandse taalgroep
Erdman Fred SP, Nederlandse taalgroep
Vandenberghe Hugo CVP, Nederlandse taalgroep
Vergote Fons VLD, Nederlandse taalgroep
Bouchat André PSC, Franse taalgroep
Bribosia-Picard Michèle PSC, Franse taalgroep
Charlier Guy PS, Franse taalgroep
Hatry Paul PRL-FDF, Franse taalgroep
Jeanmoye Dominique PSC, Franse taalgroep
Lizin Anne-Marie PS, Franse taalgroep
  Huidige senatoren
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999