Jean Bock - PRL-FDF
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Eresenator
 
Ereburgemeester
 
Geboren te Bovigny op 15 januari 1931

Reserveofficier

1965-1981 : provincieraadslid (Luxemburg)
1968-1971 en 1974-1981 : bestendig afgevaardigde
1972-1974 : adjunct-kabinetschef (vice-eerste minister en minister van Financiën)
1973-1996 : secretaris-generaal van de Fédération provinciale du Tourisme de Luxembourg
1973-1981 : bestuurder van de RTB en vervolgens van de RTBF
1974-1981 : ondervoorzitter van de PLP en vervolgens van de PRL
1976-1981 : ondervoorzitter van de raad van bestuur van de RTBF
1981-1985 : gecoöpteerd senator
1982- ? : adjunct-politiek secretaris van de PRL en vervolgens van de MR
1982-1996 : afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1983-2006 : gemeenteraadslid (Gouvy)
1983-2004 : burgemeester (Gouvy)
1985-1995 : provinciaal senator voor Luxemburg
1988-1991 : secretaris van de Senaat
1989-1990 : ondervoorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1991-1992 : voorzitter van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1992-1999 : quaestor van de Senaat
1992-1999 : ondervoorzitter van de Interparlementaire Vereniging van de Noord-Atlantische Assemblée
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-1999 : voorzitter van het College van quaestoren
1999-2004 : lid van de Waalse Gewestraad
1999-2004 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap

Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
Officier in de Kroonorde (7 april 1977)

Overleden op 11 september 2022 te Hoei

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Defensie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
18/6/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Infrastructuur
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
18/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/12/1996 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
29/11/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
29/11/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
10/7/1996-15/1/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Sociale Aangelegenheden