Pierre Hazette - PRL-FDF
 
Eresenator
 
Geboren te Marneffe op 15 maart 1939

Licentiaat in de letteren en de wijsbegeerte (klassieke filologie) (ULg)

Gewezen assistent (ULg)
Gewezen docent
Gewezen ambtenaar
Reserveofficier

1971-1976 en 1983-1989 : gemeenteraadslid (Braives)
1971-1976 : schepen (Braives)
1973-1974 : kabinetsattaché (minister van Nationale Opvoeding)
1974-1976 : kabinetsattaché (minister van Buitenlandse Handel)
1976-1982 : adviseur en vervolgens eerste adviseur bij de Raad van de Franse Gemeenschap
1981-1984 : kabinetschef (minister van Nationale Opvoeding)
1985-1991 : ondervoorzitter van de Raad van bestuur van het Nationaal Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen
1985-1987 : provinciaal senator voor Luik
1987-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1987-2000 : lid van de Waalse Gewestraad
1987-2000 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1988-1989 : secretaris van de Raad van de Franse Gemeenschap
1989-1998 : ondervoorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap
1990- ? : beheerder van de Société régionale wallonne des transports (SRWI)
1995-1999 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1999-2000 : minister van de Franse Gemeenschap, belast met Secundair Onderwijs, Letteren en Kunsten
2000-2004 : minister van de Franse Gemeenschap, belast met Secundair en Bijzonder Onderwijs

Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
29/11/1995-15/5/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
29/11/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
29/11/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden