Roeland Raes - VL. BLOK
 
Geboren te Gent op 4 september 1934

Doctor in de rechten (RUG)

Gewezen volmachthouder in een verzekeringsmaatschappij

1968-1971 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
1991-1995 : senator voor het arrondissement Gent-Eeklo
1991-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1995-2001 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
8/10/1996-17/12/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
14/1/1997-9/5/1997 Lid Werkgroep "Faillissement"
15/7/1999-5/3/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Justitie
15/7/1999-5/3/2001 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
15/7/1999-5/3/2001 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
15/7/1999-5/3/2001 Lid commissie voor de Sociale Aangelegenheden