Lydia Maximus - SP
 
Geboren te Boom op 5 december 1938

Gewezen administratief directeur (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten)

1971-1976 : gemeenteraadslid (Boom)
1977-2000 : voorzitster van de Vlaamse Vereniging voor Gehandicaptensport
1977-2000 : lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Gehandicaptensport
1981-1990 : lid van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
1983- juni 1995 : gemeenteraadslid (Willebroek)
1983-1991 : schepen (Willebroek)
1983-1991 : lid van de raad van bestuur van het Belgisch Werk tegen kanker
1985-2000 : lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht
1989- ? : lid van de raad van bestuur van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking
1990-1995 : senator voor het arrondissement Mechelen-Turnhout
1990-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1992- ? : lid van de raad van bestuur van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en de plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO)
1993-1999 : lid van de raad van bestuur van het Strategisch Plan arrondissement Mechelen
1995-1999 : voorzitster van de raad van bestuur van het Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking
1995-1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1995-1999 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Assemblee van de Westeuropese Unie


Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Verzoekschriften
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Volksgezondheid en het Leefmilieu
6/5/1994-12/4/1995 Lid Adviescomité voor de emancipatie van de vrouw
11/7/1995-30/4/1998 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-14/1/1999 Voorzitter Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-14/1/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
8/10/1996-17/12/1999 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België
30/4/1998-15/1/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie