Guy Charlier - PS
 
Geboren te Anderlecht op 19 november 1941

Onderwijzer

Gewezen bestuurssecretaris

1974-1987 : provincieraadslid (Luxemburg)
1977-2013 : gemeenteraadslid (Etalle)
1977-1986 en 1989-2013 : burgemeester (Etalle)
1986-1987 : bestendig afgevaardigde
1987-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1987-1995 : lid van de Waalse Gewestraad
1987-1995 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1995-1999 : gecoöpteerd senator

Officier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (27 juni 1988)

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-7/11/1996 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
20/1/1999-11/3/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden