Stephan Goris - VLD
 
Eresenator
 
Geboren te Leuven op 4 januari 1960

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

Advocaat

1989-2004 : gemeenteraadslid (Linter)
1989-2000 : burgemeester (Linter)
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1999-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1999-2007 : lid van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie
2004- ? : voorzitter van de Assemblee van de West-Europese Unie
2007-2012 : gemeenteraadslid (Tienen)

Ridder in de Leopoldsorde (11 mei 2003)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-18/3/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
18/12/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
18/3/1999-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal adviescomité voor de Europese aangelegenheden : afvaardiging Kamer