Henri Mouton - PS
 
Ere-eerste ondervoorzitter van de Senaat
 
Eresenator
 
Ereburgemeester
 
Geboren te Naninne op 16 augustus 1933

Regent (lichamelijke opvoeding)
Geaggregeerde voor het lager secundair onderwijs

Gewezen leraar
Reserveonderofficier

1965-1976 : gemeenteraadslid (Ville-en-Hesbaye)
1971-1976 : burgemeester (Ville-en-Hesbaye)
1971-1974 : provincieraadslid (Luik)
1973-1974 : kabinetsattaché (minister van Franse Cultuur)
1977-1981 : kabinetsattaché (verscheidene ministers)
1977-1995 : gemeenteraadslid (Braives)
1981-1985 : senator voor het arrondissement Hoei-Borgworm
1981-1985 en 1995-1998 : lid van de Waalse Gewestraad
1981-1985 en 1995-1998 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1983-1995 : burgemeester (Braives)
1985-1995 : provinciaal senator voor Luik
1985-1992 : secretaris van de Senaat
1989-1992 : ondervoorzitter van het Fonds Communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
1989-1995 : ondervoorzitter van de Conseil de l'Enseignement des Communes et des Provinces
1992-1995 : eerste ondervoorzitter van de Senaat
1995-1998 : senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap

Commandeur in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Overleden op 21 april 2021 te Ville-en-Hesbaye

Heeft in de Senaat 2 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Naturalisaties
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Onderwijs en de Wetenschap
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
16/6/1994-12/4/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten
27/6/1995-1/4/1998 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-1/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-10/10/1995 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-1/4/1998 Tweede ondervoorzitter Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-1/4/1998 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-1/4/1998 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
10/10/1995-1/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
8/10/1996-1/4/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ