Z.K.H. Prins Filip van België
Senator van rechtswege
Privé Koninklijk Paleis, 1000 Brussel
118e Promotie “Alle Wapens”, paracommando- en vliegerbrevetten (Koninklijke Militaire School - 1978-1981)
Master of Arts in Political Sciences (Graduate School - Stanford University - USA)

Luitenant-generaal en vice-admiraal

Sinds 1993 : erevoorzitter van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (vóór 24 mei 2002 : Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel)
1994-2013 : senator van rechtswege
Sinds 1997 : erevoorzitter van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling
Sinds 1998 : oprichting van het Prins Filipfonds, binnen de Koning Boudewijnstichting
Sinds 2003 : erevoorzitter van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO)
Sinds 4 februari 2002: doctor honoris causa (KULeuven)
Sinds 2004 : erevoorzitter van het European Chapter, Club of Rome
Sinds 2004 : erevoorzitter van de International Polar Foundation

Grootlint in de Leopoldsorde (24 april 1990)