Leo Delcroix - CVP
 
Geboren te Kalmthout op 21 november 1949

Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Licentiaat in de letteren en wijsbegeerte (klassieke filologie) (KULeuven)
Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs (KULeuven)

Gewezen bedrijfsdirecteur
Gewezen docent

1984-1991 : nationaal secretaris van de CVP
1991-1995 : gecoöpteerd senator
1992-1994 : minister van Landsverdediging
Januari - juni 1995 : gemeenteraadslid (Genk)
1995-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1995-1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
19951999 : quaestor van de Senaat

Grootofficier in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Overleden op 2 november 2022 te Genk

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-13/3/1992 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-13/3/1992 Lid Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-13/3/1992 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-13/3/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-13/3/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-13/3/1992 Plaatsvervanger Commissie voor de Ontwikkelingssamenwerking
31/1/1995-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
15/2/1995-12/4/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat