Louis Tobback - sp.a
 
Minister van Staat
 
Eresenator
 
Geboren te Leuven op 3 mei 1938

Licentiaat in de Romaanse filologie (VUB)

Gewezen leraar

1965-1970 : lid van de Commissie van Openbare Onderstand van Leuven (COO-Leuven)
1971-2018 : gemeenteraadslid (Leuven)
1971-1976 : eerste schepen (Leuven)
1974-1991 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1974-1980 : lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap
1978-1988 : voorzitter van de SP-fractie (Kamer van volksvertegenwoordigers)
1980-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1984-1987 : lid van de raad van bestuur van de Vrije Universiteit Brussel (VUB)
1988-1992 : minister van Binnenlandse Zaken, van de Modernisering van de Openbare Diensten en van de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen
1991-1995 : senator voor het arrondissement Leuven
1992-1994 : minister van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken
1994-1998 : voorzitter van de SP
1995-1998 : burgemeester (Leuven)
Sinds 30 januari 1995 : minister van Staat
1995 - april 1998 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
April - september 1998 : vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
April - september 1998 : burgemeester (Leuven - verhinderd)
1998-2018 : burgemeester (Leuven)
September 1998 - juni 1999 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege (heeft opnieuw zitting als senator ingevolge het einde van zijn ambt als minister, met toepassing van artikel 50 van de Grondwet)
1999-2003 : senator gekozen door het Nederlandse kiescollege

Grootkruis in de orde van Leopold II (11 mei 2003)
Grootofficier in de Leopoldsorde (19 mei 1995)
Burgerlijke Medaille 1e klasse (25 juli 1988)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/10/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor de Buitenlandse Handel
12/7/1995-14/3/1996 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-24/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
14/3/1996-24/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/10/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/10/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
15/7/1999-18/5/2000 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
15/7/1999-18/11/1999 Plaatsvervanger commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
18/5/2000-10/4/2003 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
4/7/2002-10/4/2003 Lid commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden