Roger Lallemand - PS
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van de Senaat
 
Minister van Staat
 
Doctor honoris causa (Universiteit Mons-Hainaut)
 
Geboren te Quevaucamps op 17 januari 1932

Doctor in de rechten (ULB)
Licentiaat in de Romaanse filologie (ULB)

Advocaat

1965- ? : bestuurder van de Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens
1970-1973 : directeur van het Centre de sociologie de la littérature (ULB)
1970-1973 en 1994-2002 : lid van de raad van bestuur van de Université libre de Bruxelles (ULB)
1971-1972 : voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie te Brussel
1979-1985 : gecoöpteerd senator
1979-1981 : ondervoorzitter van de Franse taalgroep van de Senaat
1979-1981 : voorzitter van het Paritair Comité voor de harmonische coëxistentie van de Gemeenschappen
1981- ? : voorzitter van de Franse taalgroep van de Senaat
1981-1990 : voorzitter van de Raad van advies voor vreemdelingen
1983-2006 : gemeenteraadslid (Elsene)
1984- ? : lid van de Haut Conseil de la francophonie voorgezeten door de President van de Franse Republiek
1985-1995 : senator voor het arrondissement Brussel
1985-1991 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
1985 - maart 1988 en mei 1988-1999: voorzitter van de PS-fractie (Senaat)
1985- ? : ondervoorzitter van de Conseil de la langue française
10 maart - 9 mei 1988 : voorzitter van de Senaat
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
Sinds 28 januari 2002 : minister van Staat

Grootkruis in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

Commandeur in de orde van het Légion d'honneur (1 februari 1991, Frankrijk)


Overleden op 20 oktober 2016 te Sint-Gillis

Heeft in de Senaat 6 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-12/4/1995 Voorzitter Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Parlementaire Werkzaamheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor het Reglement
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
27/6/1995-5/5/1999 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Voorzitter Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Voorzitter Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ
8/10/1996-17/12/1998 Lid Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ