Lisette Nelis-Van Liedekerke - VLD
 
Geboren te Haaltert op 20 juli 1935

Assistent-psychologe

Gewezen zaakvoerster

1987-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1987-1995 : lid van de Vlaamse Raad
1992-1995 en 1997-1999 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-1999 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege

Ridder in de Leopoldsorde (19 mei 1995)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
12/7/1995-23/1/1997 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
30/11/1995-5/5/1999 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
18/3/1999-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
25/3/1999-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat