Patrick Hostekint - SP.A-SPIRIT
 
Eresenator
 
Geboren te Roeselare op 10 januari 1950

Licentiaat in de diplomatieke wetenschappen (UGent)
Licentiaat in het Europees recht (UGent)
Geaggregeerde in het hoger secundair onderwijs (staats- en sociale wetenschappen)

Gewezen leraar
Gewezen ziekenfondssecretaris

1989-1995 : gemeenteraadslid (Roeselare)
1991-1995 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
1991-2004 : lid van de Vlaamse Raad
1991-1995 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1995-1999 : plaatsvervangend lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2003-2004 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
27/6/1995-25/1/1996 Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-30/4/1998 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-30/4/1998 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
25/1/1996-5/5/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
23/1/1997-29/4/1997 Lid Onderzoekscom. Rwanda
30/4/1997-6/12/1997 Lid Parlementaire Commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda
30/4/1998-13/10/1998 Plaatsvervanger Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
13/10/1998-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
13/10/1998-5/5/1999 Lid Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : delegatie van de Senaat
17/7/2003-6/7/2004 Eerste ondervoorzitter commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-6/7/2004 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-6/7/2004 Plaatsvervanger commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
8/1/2004-6/7/2004 Lid Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies