Leo Goovaerts - VLD
 
Geboren te Berlaar op 13 november 1940

Doctor in de rechten (ULB)
Kandidaat in de zuivere economische wetenschappen (UCL)

Advocaat

1991-1995 : gecoöpteerd senator
1995-1999 : lid van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad
1995-1999 : lid van de Vlaamse Raad
1995-1999 : voorzitter van de VLD-fractie (Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
1995-1999 : senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1995-1996 : afgevaardigde naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Assemblée van de Westeuropese Unie
1996-1997 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Assemblée van de Westeuropese Unie

Ridder in de Leopoldsorde (9 juni 1999)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
1/1/1992-12/4/1995 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
16/1/1992-26/10/1994 Lid Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de FinanciŽn
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Justitie
16/1/1992-26/10/1994 Plaatsvervanger Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
15/10/1992-12/4/1995 Lid Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
7/6/1994-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van het ontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935
26/10/1994-12/4/1995 Lid Commissie voor Herziening van de Grondwet en Hervorming der Instellingen
27/6/1995-18/3/1999 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging van de Senaat
12/7/1995-18/3/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-5/5/1999 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
12/7/1995-5/5/1999 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-25/3/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Senaat
8/10/1996-17/12/1998 Plaatsvervanger Parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ