André Bouchat - PSC
 
Ere-Waalse volksvertegenwoordiger
 
Geboren te Waha op 21 juli 1939

Doctor in de rechten (UCL)

Gewezen zaakvoerder

1970-1976 : rechter bij de Arbeidsrechtbank te Marche-en-Famenne
Sinds 1977 : gemeenteraadslid (Marche-en-Famenne)
1977-1982 : schepen (Marche-en-Famenne)
1981-1987 : provincieraadslid (Luxemburg)
1983-1986 : eerste schepen (Marche-en-Famenne)
Sinds 1986 : burgemeester (Marche-en-Famenne)
1987-1991 : provinciaal senator voor Namen
1991-1995 : provinciaal senator voor Luxemburg
27 juni - 31 juli 1995 : gecoöpteerd senator
1995-2014 : lid van de Waalse Gewestraad
1995-2014 : lid van de Raad van de Franse Gemeenschap
2004-2009 : ondervoorzitter van de Raad van de Franse Gemeenschap

Commandeur in de Leopoldsorde (6 juni 2009)

 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/1/1992-12/4/1995 Eerste ondervoorzitter Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Infrastructuur
16/1/1992-12/4/1995 Lid Commissie voor de Landbouw en de Middenstand
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Handel
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Economische Aangelegenheden
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/1/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Naturalisaties
15/10/1992-12/4/1995 Plaatsvervanger Bijzondere Commissie belast met het onderzoek van de ontwerpen van wet betreffende het Akkoord van Schengen
12/7/1995-31/7/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
12/7/1995-31/7/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden
12/7/1995-31/7/1995 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
12/7/1995-31/7/1995 Lid Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
12/7/1995-31/7/1995 Lid Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Vaste Comités van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten