Bea Cantillon - CVP
 
Geboren te Wilrijk op 6 december 1956

Doctor in de politieke en sociale wetenschappen (UA)

Hoofddocente (UA en KUBrussel)

Sinds 1995 : voorzitster van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
1995-1999 : gecoöpteerd senator
1995-1996 : plaatsvervangend afgevaardigde naar de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 1995-1999