Schriftelijke vragen van 6-2001 tot 6-2100

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-2001 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Telewerk - Stimuleren in de privťsector - Federale acties en maatregelen - Aparte codering in de loonadministratie - Mogelijke aanpassing van de wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-2002 Van Rompuy Peter (CD&V) eerste minister  
  Harde Brexit - Voorbereidende maatregelen - Noodwet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 6/12/2018
6-2003 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 26/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2004
6-2004 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Harde Brexit - Impact op verzekeringen en financiŽle producten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 20/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2003
6-2005 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de grenswachten - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2280
6-2006 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de controle op hygiŽne en voedselveiligheid - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Antwoord 17/11/2018
6-2007 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Douane - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2281
6-2008 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Harde Brexit - Impact op de werking van de Belgische luchtvaart - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 6/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 23/5/2019
6-2009 Maes Annemie (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Managementproblemen - Positie van de intendant en een aantal directieleden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Rappel 28/12/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2010 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie  
  Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Rappel 14/5/2019
  Antwoord 17/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2011
6-2011 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2010
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2047
6-2012 Bajart Lionel (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2013
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2049
6-2013 Bajart Lionel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2012
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2050
6-2014 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2016
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2048
6-2015 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2016
6-2016 Bajart Lionel (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2015
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2051
6-2017 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/12/2018 ) 7/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2065
6-2018 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van boeren en andere werklieden op het plattelands - Goedkeuring - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018 ) 9/11/2018
  Rappel 3/12/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2019 Mouyard Gilles (MR) minister van Justitie  
  Bijzondere veldwachters - Dragen van een dienstwapen - Regularisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2018 ) 14/11/2018
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2020 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2022
6-2021 Daems Rik (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 9/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2022
6-2022 Daems Rik (Open Vld) staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel  
  De ę†Nieuwe Zijderoute†Ľ - Impact op luchthavens - Multimodale mix - Troeven voor de logistiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2021
6-2023 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Antwoord 21/3/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2024
6-2024 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onbelast bijverdienen - Gebruik - Cijfers - Evolutie - Mogelijke werkpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Antwoord 22/1/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2023
6-2025 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Schietsport - Occasioneel schieten - Gebruik van de schietstanden van Defensie - Misbruik - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2282
6-2026 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Mantelzorguitkering - Gebrek aan afhouding van de bedrijfsvoorheffing - Impact op de sociale bijdrage voor de komende periode (Zelfstandigen)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 22/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1979
6-2027 Morreale Christie (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Thailand - Bilateraal akkoord inzake sociale zekerheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/12/2018 ) 28/11/2018
  Rappel 17/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2028 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Oxycodon - Morfineachtige pijnstillers - Verslavingsrisico - Voorschrijfgedrag - Waarschuwingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2029 Daems Rik (Open Vld) eerste minister  
  Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Antwoord 21/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2030
6-2030 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Jemen - InterministeriŽle Conferentie voor Buitenlands Beleid - CoŲrdinatie en overleg met de deelstaten - Humanitaire crisis - Overlegcomitť
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Rappel 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2029
6-2031 Daems Rik (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2066
6-2032 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Harde brexit - Voedselveiligheid - Controle - Voorbereidende maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 29/11/2018
  Rappel 24/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2033 Vienne Christiane (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Naties (VN) - Universal Periodic Review (UPR)- opmerkingen aan het adres van BelgiŽ -Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/1/2019 ) 30/11/2018
  Rappel 28/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-2034 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Parkeerterreinen - Capaciteit - Bezettingsgraad - Beheer - Toegang - Abonnements- en reserveringssystemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
  Rappel 15/1/2019
  Antwoord 20/5/2019
6-2035 Lacroix Christophe (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Gevallen van liefdadigheidsinstellingen en voedselbanken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/1/2019 ) 7/12/2018
  Rappel 28/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2036 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 29/4/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2037
6-2037 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Chinese webshops - Gratis ę†last mile†Ľ - Concurrentieel voordeel - Compensaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2036
6-2038 Destexhe Alain (MR) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Renovatie - Herontwerp van de tentoonstelling en uitwerking van de nieuwe scenografie - Samenwerking met verenigingen uit de ę†Afrikaanse diaspora†Ľ - Selectie - Wetenschappelijke autoriteit - Controle - Begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2039 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2040
6-2040 Lacroix Christophe (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Geplande veroudering - Bestrijding - Druk op de betrokken economische sector - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-2039
6-2041 Morreale Christie (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Spenen en zuigflessen - Sterilisatie met ethyleenoxide (EO) -Gevaar voor pasgeborenen - Eventuele maatregelen in ziekenhuizen en kinderopvanginitiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2042 Morreale Christie (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden  
  Glyfosaat - Verkoopsverbod voor professionele gebruikers - Definitief verbod - Discussie met andere lidstaten van de Europese Unie die gekant zijn tegen het gebruik van de stof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-2043 Mouyard Gilles (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Zelfstandige fysieke personen - Gewestelijke tewerkstellingspremies - Vrijstelling - Onmogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
6-2044 Lacroix Christophe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brexit - Vrees voor een 'no deal'-scenario - Gevolgen - Maatregelen voorgesteld door de Europese Commissie - Belgisch standpunt - Overleg binnen BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2045 Mouyard Gilles (MR) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Afrikaanse varkenspest - Bestrijding - Civiele bescherming - Sluiting van de antenne van de civiele bescherming te Libramont - Gevolgen- Eventuele oplossingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
6-2046 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Genitale verminking - Artikel 409 van het Strafwetboek - Discriminatoir karakter - Onderscheid tussen het vrouwelijk en het mannelijk geslacht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/2/2019 ) 8/1/2019
  Antwoord 8/4/2019
6-2047 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Brussels parket - 1†700 onbehandelde misdrijven - Personeelstekort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2011
6-2048 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2014
6-2049 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2012
6-2050 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  LHBT-vluchtelingen - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2013
6-2051 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2016
6-2052 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiŽle informatieverwerking (CFI)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-383
6-2053 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1355
6-2054 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Games-industrie - Tax shelter
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 11/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1452
6-2055 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1597
6-2056 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1601
6-2057 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1607
6-2058 Daems Rik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1614
6-2059 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1616
6-2060 Daems Rik (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privť sector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 16/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1616
6-2061 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1701
6-2062 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1704
6-2063 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1781
6-2064 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Boekhoudkundige normen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - Europese Commissie - Afwijkingsmogelijkheden - Impact voor beursgenoteerde ondernemingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1980
6-2065 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Herverpakte ęleveraged loansĽ (CLO's) - Systeemrisico - Toezichthouder
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2017
6-2066 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Banken - Stresstests - Verscherping - Toezichthouder -Transparantie - Italiaanse banken - Nationale Bank van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 21/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2031
6-2067 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-86
6-2068 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-106
6-2069 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-474
6-2070 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-694
6-2071 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vluchtelingen - Alleenstaande mannen - Aankomst in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-730
6-2072 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-784
6-2073 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-834
6-2074 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-849
6-2075 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1036
6-2076 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1037
6-2077 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1042
6-2078 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Fiscale ę†non bis in idem†Ľ-principe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leegstandstaks - Voorrang van de federale belasting op gewestelijk of lokale belasting - Afschaffing van de regionale belasting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 5/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1465
6-2079 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Administratieve vereenvoudiging - Netwerk van vereenvoudigingsambtenaren - Samenstelling - Werking - Resultaten - Partnerschappen met de deelstaten en de lokale besturen - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1558
6-2080 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 - Opmaak - Uitvoering - Stand van zaken - Federaal Actieplan 2012-2015 - Evaluatie - Vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1559
6-2081 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1727
6-2082 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Ruimtemijnbouw - Space mining - Ambities van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1824
6-2083 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nationale Bank van BelgiŽ - Dividend 2017
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 22/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1829
6-2084 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Woningen in eigendom van rechtspersonen - Verlaging van het belastingtarief
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1830
6-2085 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 28/1/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1849
6-2086 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1855
6-2087 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 19/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1862
6-2088 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1864
6-2089 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1864
6-2090 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Europese Commissie (EC) - Voorstel tot invoering van een tijdelijke omzetbelasting voor digitale dienstverleners (ę†digitaks†Ľ) - Invoering - Voordelen en nadelen - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1865
6-2091 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1876
6-2092 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Blockchaintechnologie - Federale instanties en overheidsdiensten - Publieke dienstverlening - Toepassingsmogelijkheden - Transversale, beleidsoverschrijdende werkgroep - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1876
6-2093 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid  
  Belgische doctoraathouders - CarriŤre-uitbouw - Beleid in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1877
6-2094 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Blockchain - Federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Studie - B-Hive
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 4/3/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1883
6-2095 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  BelgiŽ - Begroting - Europese Commissie - Schuldenrapport
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1887
6-2096 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Nieuw durffonds 'Belgian Growth Fund (BGF)' - Financiering - Private sector - Overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 18/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1896
6-2097 Vereeck Lode (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax-On-Web - Vooraf ingevulde aangifte - Belastingplichtigen die in aanmerking komt - Selectie - Criteria - Cijfers - Wijzigingen en fouten in de vooraf ingevulde aangifte - Aangepaste codes - Evolutie van het aantal e-aangiftes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-1961
6-2098 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Vrij verkeer van personen - Burgers van de Europese Unie - Inschrijving in een Belgische gemeente - Cijfers - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 10/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-2000
6-2099 Bajart Lionel (Open Vld) minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen  
  Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-438
6-2100 Bajart Lionel (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2019 ) 11/1/2019
  Antwoord 12/2/2019
  Herindiening van : schriftelijke vraag 6-650