Schriftelijke vragen van 5-7201 tot 5-7300

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-7201 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  De omzendbrief met betrekking tot de minnelijke schikking
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2454
5-7202 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Justitie  
  De Overeenkomst tussen BelgiŽ en Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen
  Verzending vraag 25/10/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
 Voorlopig antwoord (pdf)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2484
5-7203 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De repatriŽring van de lichamen van de broers AygŁn
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 21/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2508
5-7204 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De visa die aan Turkse imams worden toegekend
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2509
5-7205 Miller Richard (MR) minister van Justitie  
  De door Saudi-ArabiŽ gefinancierde islamscholen in BelgiŽ
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2510
5-7206 Khattabi Zakia (Ecolo) minister van Justitie  
  De oprichting van een onafhankelijke controle-instantie inzake mensenrechten
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2529
5-7207 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - GAS-boetes - Toepassing - Uitspraak van een politierechter - Sanctionerende GAS-ambtenaar
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7208 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Natuurrampen - Voorspellingen in opdracht van de overheid - Aansprakelijkheid
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 18/12/2012
5-7209 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Rekkem - Douanekantoor - Ingestort dak - Vlaams Gewest
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 18/12/2012
5-7210 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) - Stroombevoorrading - Advies
  Verzending vraag 25/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
5-7211 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Classificatie - Neurologische aandoening - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4422
5-7212 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Verzekeringen - Myalgische encefalomyelitis - Chronischevermoeidheidssyndroom - Classificatie als psychische aandoening
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 28/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4423
5-7213 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Betwistingen in de medische sfeer - Statuut van gerechtsdeskundige - Classificatie van aandoeningen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 23/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4523
5-7214 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Vastgoed - Registreren - Duurtijd - Kostprijs - Maatregelen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7215 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Politie - Drones - Gebruik - Opleiding - Verzekeringen - Wetgeving - Perceptie door bevolking
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7216 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Hersentumoren - Gsm-gebruik - Causaal verband - Italiaanse rechtbank
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/4/2013
5-7217 Vermeulen Sabine (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Sociale economie - Projectoproep 2012 - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 28/11/2012
5-7218 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De nieuwe telecomwet - Toepassing door telecomoperatoren
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 29/11/2012
5-7219 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Accreditering van artsen - Cijfers - Kosten
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 7/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3080
5-7220 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Accrediteringscijfers tandheelkundigen - Forfaitair accrediteringshonorarium - Kosten
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3104
5-7221 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Adviserend geneesheren - Stand van zaken - Onafhankelijkheid - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3105
5-7222 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 24/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7223
5-7223 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Criminaliteit jegens zorgverleners - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7222
5-7224 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Ambulancediensten - Motorbrandstoffen - Professionele diesel - Dienstencheques
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 6/9/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3732
5-7225 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Asbestfonds - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3106
5-7226 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsenhonoraria - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3733
5-7227 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Audiciens - Toestellen - Uitgaven - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3734
5-7228 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Auto's zonder rijbewijs - Brommobielen - Verkeersongevallen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 9/9/2013
5-7229 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Onverklaarbare lichamelijke klachten - Invaliditeit - Cijfers - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3107
5-7230 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 23/11/2012
5-7231 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bandagisten - Orthopedisch materiaal - Uitgaven - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3735
5-7232 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bariatrische geneeskunde - Uitgaven - Prestaties
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7233 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bloedtransfusiecentra - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Ivf-centra - Illegale praktijken - Controles
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3108
5-7234 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Borstkankerscreening - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3109
5-7235 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Cataractoperaties - Anesthesieverstrekkingen - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7236 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chronische zieken - Incontinentiemateriaal - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3736
5-7237 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Darmkankerpreventie - Gastroscopie - Coloscopie - Aantallen
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7238 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Diabetes - Diabetespas - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 11/6/2013
5-7239 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Globale medische dossiers (GMD) - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3110
5-7240 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisbezoeken - Huisartsen - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3111
5-7241 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Huisbezoeken - Kinesitherapeuten - Stand van zaken
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3737
5-7242 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Arbeidsongeschiktheid - Overschakeling - Invaliditeit in het kader van de ziekteverzekering - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 20/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3738
5-7243 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Keizersneden - Recente cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 27/2/2013
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3739
5-7244 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Klinische laboratoria - Kwaliteitscontrole - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 18/3/2013
5-7245 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Magistrale bereidingen - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 19/2/2013
5-7246 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische huizen - Aantallen - Verpleegkundigen - PatiŽnten - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3740
5-7247 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Menselijke weefsels - Cijfers
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3742
5-7248 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Opticiens - Aantallen - Uitgaven - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3743
5-7249 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Paramedische Interventie Teams - Financiering - Analyse
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3112
5-7250 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - Rustoorden voor bejaarden (ROB) - Centra voor dagverzorging (CDV) - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3744
5-7251 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tabacologen - Cijfers - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 8/2/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3113
5-7252 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Thuisverpleging - Evolutie
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3745
5-7253 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Flitspalen - Evolutie - Verkeersboetes
  Verzending vraag 29/10/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Antwoord 9/9/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3746
5-7254 Pieters Danny (N-VA) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Luchtvaartmaatschappijen - Passagiers zonder geldige verblijfstitel - Boetes
  Verzending vraag 29/10/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6802
5-7255 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Wegcode - Parkeerbeleid - Aanpassing aan het kampeertoerisme
  Verzending vraag 30/10/2012
  Antwoord 14/5/2013
5-7256 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Openbaarheid van bestuur - Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur - Federale Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Procedures - Evaluatie
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-7257 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  Arbeidskosten - Loonkosten - Stijging - Loonsonderhandelingen - Interprofessioneel akkoord - Wet vrijwaring concurrentievermogen van 26 juli 1996 - Overschrijding van de loonnorm
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 6/6/2013
5-7258 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  PatiŽnten - Collectieve rechten - PatiŽntenwet - Handvest van de PatiŽnten
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 21/3/2013
5-7259 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Druggebruik - Gedetineerden - Drughulpverlening - Ziekenfondsen - Terugbetaling - Middelen
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 27/6/2013
5-7260 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Druggebruik - Gedetineerden - Drughulpverlening - Terugbetaling - Middelen
  Verzending vraag 31/10/2012
  Antwoord 16/5/2013
5-7261 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Digitale gegevens - Diefstal - Heling - Strafwetboek - Veroordelingen - Klachten - Nederland
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 4/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7262
5-7262 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Digitale gegevens - Diefstal - Heling - Strafwetboek - Veroordelingen - Klachten - Nederland
  Verzending vraag 22/11/2012
  Rappel 25/5/2013
  Rappel 18/12/2013
  Herkwalificatie 20/3/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7261
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4930
5-7263 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7265
5-7264 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/2/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7265
5-7265 Vastersavendts Yoeri (Open Vld) minister van Justitie  
  Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 29/1/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7264
5-7266 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  L'Organisation internationale de la Francophonie - Jaarlijks lidmaatschap - Franse Gemeenschap
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 17/1/2013
5-7267 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Ouderen - Inkomensgarantie - Lage pensioenen - Rijksdienst voor pensioenen - Inhaaloperatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 10/1/2013
5-7268 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gerechtsdeurwaarders - Wanpraktijken - Klachtenbehandeling - Arrondissementskamers - Meldpunt of ombudsdienst
  Verzending vraag 22/11/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 18/12/2013
 
Geherkwalificeerd als :
5-7269 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Dienstencheques - Uitbreiding - Tuinbouwsector - Tuinonderhoud
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 11/2/2013
5-7270 SaÔdi Fatiha (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Artikel 72, 2de lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2464
5-7271 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  De uitwijzing van een jonge asielzoeker
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/11/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2467
5-7272 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Diplomaten - Detachering - Loonkosten
  Verzending vraag 22/11/2012
  Dossier gesloten 17/7/2013
5-7273 Pieters Danny (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Ministerie van Defensie - Militairen - Detacheringen - Loonkosten
  Verzending vraag 6/11/2012
  Antwoord 10/12/2012
5-7274 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Voogdijdienst van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7275
5-7275 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Voogdijdienst van de Federale Overheidsdienst Justitie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 21/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7274
5-7276 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De omgang binnen politie en justitie met steeds jongere mensen die een misdrijf plegen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2442
5-7277 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De vraag van de Kansspelcommissie om een audit over de belspelletjes uit te voeren
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2462
5-7278 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De uitbreiding van de minnelijke schikking
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2485
5-7279 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het betrekken van slachtoffers bij de strafuitvoering
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2487
5-7280 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De mail naar Open Vld-burgemeesters in verband met de vestiging van een gevangenis in ruil voor werkgelegenheid
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2489
5-7281 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De bedenkelijke ontwikkelingen in de zogenaamde diamantoorlog bij het Antwerpse parket
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2490
5-7282 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De stille dood van het penitentiair onderzoeks- en klinisch observatiecentrum
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2491
5-7283 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De onbeheersbare werklast van het gerecht
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2492
5-7284 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De adviezen van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de opvolging ervan
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 26/7/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2493
5-7285 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De modaliteiten bij het zetelen als lid van een volksjury
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2525
5-7286 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De aanstelling van rechters
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2528
5-7287 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  De wet betreffende de transseksualiteit
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2535
5-7288 Bellot FranÁois (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Zorgkundige - Registratie - Vroedvrouw - In aanmerking nemen van de opleiding - Voorwaarden - Advies van de Federale Raad voor de vroedvrouwen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 5/12/2013
5-7289 Tilmans Dominique (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De belastingvermindering bij aankoop van een elektrische wagen
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2582
5-7290 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Medische beeldvorming - CT-scans na NMR-onderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag 22/11/2012
  Herkwalificatie 19/6/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3748
5-7291 Franssen Cindy (CD&V) eerste minister  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 18/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7292 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 8/11/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7293 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7294 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 16/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7295 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 15/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7296 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 19/9/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7297 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7298 Franssen Cindy (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Antwoord 20/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7299 Franssen Cindy (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 8/11/2012
  Antwoord 13/12/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7300
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309
5-7300 Franssen Cindy (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie
  Verzending vraag 22/11/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7297
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7299
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7301
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7302
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7303
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7304
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7305
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7306
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7307
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7308
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7309