Vraag om uitleg nr. 5-3113

5-3113 Louis Ide (N-VA) 8/2/2013
  de tabacologen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-7251
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8258