Schriftelijke vragen van 5-6301 tot 5-6400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6301 Buysse Yves (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Turkije - Asielaanvragen - Lijst van veilige landen - Europese Unie
  Verzending vraag 22/5/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6300
5-6302 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het werken van ambtenaren na de pensioenleeftijd
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 15/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1644
5-6303 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De strategie met betrekking tot de aanwervingen van federale ambtenaren
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 15/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2012
5-6304 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het talmen bij het operationaliseren van ombudsfuncties bij de federale overheidsdiensten
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 25/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2164
5-6305 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  De cyberdefensie en het "hacktivisme" op federale overheidswebsites
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 7/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2211
5-6306 Homans Liesbeth (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Energiebesparende maatregelen - Brandbeveiligingsmaatregelen - Inbraakbeveiligingsmaatregelen - Bijkomende terugbetalingen - Aanslagen - Betalingstermijn
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 24/5/2012
5-6307 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Ongeval - Verplichte evacuatie uit woningen - Gevolgen bij weigering - Opvang - Veiligheid - Terugkeer
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6308 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - "Licht spoor"
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-6309 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Loterij - Stijgende inkomsten - Verhoging bijdrage aan federale staat - Oorzaak
  Verzending vraag 24/5/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 9/7/2013
5-6310 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Autobussen - Buschauffeurs - Gezondheidscontrole - Leeftijdscriteria
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6311 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Treinongeval in Godinne - Infrabel - Schadevergoeding aan geŽvacueerde buurtbewoners - Stand van zaken - Kader
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6312 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Autisme - Mogelijke behandeling - Onderzoek - Belgische deelname - Cijfermateriaal
  Verzending vraag 24/5/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4412
5-6313 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geneesmiddelenverbruik - Opvolging - Monitoring - Rol verpleegkundigen - Competenties - Instrumenten
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 16/10/2012
5-6314 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuisopname van een kind - Respect voor de rechten van de ouders - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 21/1/2013
5-6315 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belgacom - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 27/11/2012
5-6316 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Delcrederedienst - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Antwoord 18/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2910
5-6317 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-6318 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belgocontrol - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6319 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Brussels hoofdstedelijk Gewest - Illegalen - Arrestaties
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 4/6/2012
5-6320 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Participatiefonds - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6321 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Regie der Gebouwen - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 3/7/2012
5-6322 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bpost - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6323 Vanlouwe Karl (N-VA) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - BIAC - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-6324 Vanlouwe Karl (N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Loterij - Taalrol werknemers
  Verzending vraag 24/5/2012
  Herkwalificatie 9/1/2013
  Antwoord 18/1/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2908
5-6325 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6326 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 18/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6327 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 27/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6328 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 28/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6329 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6330 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6331 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 4/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6332 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Landsverdediging  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6333 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 23/11/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6334 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Justitie  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 8/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6335 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 5/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6336 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 23/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6337 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6338 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 27/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6339 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 25/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6340 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6341 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6342
5-6342 Van Rompuy Peter (CD&V) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen
  Verzending vraag 24/5/2012
  Antwoord 14/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6325
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6326
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6327
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6329
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6330
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6331
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6332
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6333
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6334
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6335
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6336
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6337
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6338
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6339
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6340
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6341
5-6343 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Dierenproeven - Belastingheffing - Alternatieven
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6344 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Proeven op dieren - Alternatieven - Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven - Stand van zaken
  Verzending vraag 24/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6345 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Het investeren in kernwapens door Belgische financiŽle instellingen in eigendom of met omvangrijke aandelen van de Staat
  Verzending vraag 24/5/2012
  Herkwalificatie 26/11/2012
  Antwoord 29/1/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2080
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2729
5-6346 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekteverzuim - Publieke en privťsector - Stand van zaken - Kostprijs
  Verzending vraag 25/5/2012
  Antwoord 24/7/2012
5-6347 Temmerman Marleen (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gebrek aan medische zorg aan een hiv-patiŽnte - Veroordeling van BelgiŽ - Europees Hof voor de rechten van de mens - Gesloten centra
  Verzending vraag 25/5/2012
  Antwoord 27/6/2012
5-6348 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gedetineerden - Strafvermindering - Strafuitvoeringsrechtbank - Dossier - Opmaak - Richtlijnen - Verantwoordelijkheden
  Verzending vraag 25/5/2012
  Antwoord 12/7/2012
5-6349 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis - Sociale diensten - Werking - Samenstelling - Evaluatie
  Verzending vraag 25/5/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6350 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Defensie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Gebouwen - Terreinen - Werknemers - Taalrol
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 5/7/2012
5-6351 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Verloren zendingen - Verloren aangetekende zendingen - Klachten - Gevolgen - Klachtenbehandeling
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 8/10/2012
5-6352 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  BTW - Verkoop autovoertuigen - Uitsluiting uit tolerantie
  Verzending vraag 31/5/2012
  Rappel 31/5/2012
  Dossier gesloten 3/1/2013
5-6353 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De diefstal van gevonden voorwerpen bij en door de politie
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2244
5-6354 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De aangekondigde rondzendbrief ingevolge de gebeurtenissen op de site van Meister Benelux
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2250
5-6355 SaÔdi Fatiha (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De veiligheid in het openbaar vervoer
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2254
5-6356 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Gerechtspersoneel - Mobiliteit - Mutatie - Koninklijk besluit
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/12/2012
5-6357 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De onderzoekstermijn bij aanvragen van identificatiekaarten in de sector van de private veiligheid
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2261
5-6358 Demeyer Willy (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Het opnemen van de informatie betreffende de dienst Checkdoc in de nationale gegevensbank (ANG)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2262
5-6359 du Bus de Warnaffe Andrť (cdH) minister van Werk  
  De werkgeversgroeperingen
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2051
5-6360 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Het uitbetalen van een vergoeding aan niet-stakende werknemers
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 11/12/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2149
5-6361 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  De evolutie van de werkgelegenheid na de economische crisis
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2166
5-6362 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 november 2011 (Loopbaanonderbreking en opzegvergoeding)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 1/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2259
5-6363 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  De bijsturingen in het werkgelegenheidsbeleid
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 21/2/2013
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2273
5-6364 Anciaux Bert (sp.a) minister van Werk  
  Het aantal inspecteurs bij de afdeling Toezicht welzijn op het werk
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2292
5-6365 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Werk  
  De arbeidsmarkthervorming
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2330
5-6366 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Oost-Vlaamse wegpolitie - Telefonische onbereikbaarheid - Onbetaalde telefoonrekening
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 25/7/2012
5-6367 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Handipas - Eťnloketfuncties (Single point of contact) - Openbaar vervoer - Mantelzorgers - Stand van zaken - Budget
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 27/7/2012
5-6368 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Statuut van de arts - Wettelijke verplichte bekendmaking - Controle - Gevolgen
  Verzending vraag 31/5/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4413
5-6369 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Artsen - Wachtzalen - Commercieel geÔnspireerde medische informatie - Farmaceutische reclame
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 12/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6370
5-6370 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Artsen - Wachtzalen - Commercieel geÔnspireerde medische informatie - Farmaceutische reclame
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 9/10/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6369
5-6371 Thibaut Cťcile (Ecolo) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Documentatie - Tablet-pc IDA - Investering
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6372 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Justitie  
  Duitstalige gevangenen - Gevangenissen van de grensstreek - Instellingen van sociaal verweer - Overplaatsingen - Begeleiding in het Duits - Sociale Diensten in het Duits - Lantin en Paifve
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 12/9/2012
5-6373 Niessen Claudia (Ecolo) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Vertrek van de Belgische strijdkrachten eind 2014 - Bescherming van het Afghaans civiel personeel - Administratieve medewerkers - Verblijfsvergunning in BelgiŽ
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 6/7/2012
5-6374 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Chemische stoffen - Bescherming van de leefomgeving - Europese verordening voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/10/2012
5-6375 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Penitentiair Onderzoeks- en klinisch observatiecentrum (POKO) - Oprichting
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 22/8/2012
5-6376 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Regio Antwerpen - Zorgsector - GeÔnterneerden - Inventaris
  Verzending vraag 31/5/2012
  Rappel 26/11/2012
  Antwoord 24/5/2013
5-6377 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Commissies tot Bescherming van de Maatschappij - Strafuitvoeringsrechtbanken - Aanstelling zorgcoŲrdinatoren
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 12/11/2012
5-6378 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Publiekrechtelijke archieven - Rijksarchief - Bevoegdheden - Verantwoordelijkheid gemeenschappen en gewesten - Archiefwet - Beleid
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 2/7/2012
5-6379 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Infrabel - Puurs - Vertraging treinen - Regionaal opvolgingscomitť van de stiptheid - Studie - Structurele oplossing
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 18/9/2012
5-6380 De Bruyn Piet (N-VA) minister van Justitie  
  De wetgeving rond bewuste HIV-besmettingen
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 22/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2328
5-6381 De Bruyn Piet (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De terugbetaling van psychotherapie
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2124
5-6382 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De kwaliteit van de prenatale zorgverlening en de overconsumptie van technische onderzoeken tijdens de zwangerschap
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 21/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2156
5-6383 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De benoemingen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 29/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6384
5-6384 Ide Louis (N-VA) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  De benoemingen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2173
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-6383
5-6385 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De officina-apotheken
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2193
5-6386 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De betrouwbaarheid van het localisatieproces bij interventies van de hulpdiensten
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2216
5-6387 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De mogelijkheden van nieuwe diagnosetechnieken bij borstkanker
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2233
5-6388 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het tekort aan aidsremmers in de apotheken
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2234
5-6389 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het stopzetten van de retroactiviteit wanneer Medex de ziekte van een ambtenaar niet meer erkent als ernstig en langdurig
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2263
5-6390 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De openbaarheid van bestuur (IVF-centra)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 6/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2278
5-6391 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het mogelijke verband tussen de nabijheid van nucleaire sites en de incidentie van kankers
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/10/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2291
5-6392 Thibaut Cťcile (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De huisartsenwachtdiensten
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 26/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2294
5-6393 Temmerman Marleen (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Instructies voor een geharmoniseerd beleid inzake de inspectie op het vlak van serologische screenings (in fertiliteitscentra)
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 16/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2316
5-6394 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  De transvetzuren in voedingswaren
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 5/7/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2333
5-6395 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Het moratorium op het aantal low-caredialyses
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 26/6/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2343
5-6396 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor alimentatievorderingen - Werklastmeting - Personeelssterkte- Studie - Impact
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 13/9/2013
5-6397 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal centrum voor de gezondheidszorg - Ziekte van Alzheimer - Geneesmiddel ďMemantineĒ - Terugbealing
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 5/11/2012
5-6398 Winckel Fabienne (PS) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Fraude met de kilometerstand van voertuigen - vzw Car-Pass -Automobielsector - Het niet meedelen van gegevens - Sancties
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 6/6/2012
5-6399 Winckel Fabienne (PS) minister van Justitie  
  Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk - Administratieve geldboetes
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-6400 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tabaksproducten - Jongeren onder zestien jaar - Verkoop
  Verzending vraag 31/5/2012
  Antwoord 19/7/2012