Vraag om uitleg nr. 5-2294

5-2294 CÚcile Thibaut (Ecolo) 3/5/2012
  de huisartsenwachtposten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6392