Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6317

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 mei 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Taalrol werknemers

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
taalgebruik
tweetaligheid
officiŽle statistiek

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
28/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6317 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfers kunnen bezorgen van het aandeel Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige werknemers die tewerkgesteld zijn in de vestigingen van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit sinds 2009? Graag een verdere opdeling volgens de volgende parameters:

1) Werknemers die hun domicilie hebben in het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest en hun taalrol;

2) Tewerkgesteld in de front-office waar er direct contact met de klant is, en hoeveel hiervan meertalig zijn;

3) Hoeveel werknemers krijgen een meertaligheidspremie en hoeveel bedragen deze;

(a) Hoeveel van hen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wat is hun taalrol?

(b) Hoeveel van hen zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de andere Gewesten?

Antwoord ontvangen op 28 augustus 2012 :

1.   De tabel 1 in bijlage toont voor de medewerkers die in het Brussels gewest tewerkgesteld zijn een overzicht van hun woonplaats en taalrol. 

2.   De tabel 2 geeft het aantal medewerkers van het Brussels gewest dat in de front-office werkt met rechtstreeks contact met de klanten en het aantal tweetaligen daarvan.  

3.   a) De tabel 3 a) geeft het aantal medewerkers tewerkgesteld in het Brussels gewest met tweetaligheidspremie. 

De toelage voor tweetaligheid voor het besturingspersoneel van de tractievoertuigen bedraagt 30 euro, voor medewerkers zonder omgang met het publiek en lager dan rang drie bedraagt deze 40 euro, voor medewerkers zonder omgang met het publiek en van rang 3 of hoger is dat 80 euro en voor de medewerkers met omgang voor het publiek (treinbegeleiders inbegrepen) is dat 120 euro. 

b) De tabel 3 b) geeft het aantal tweetalige medewerkers dat tewerkgesteld en woonachtig is in het Brussels gewest.

Bijlage/Annexe :  

1.    

Woonplaats in

Domicile au

Brussels gewest

Région de Bruxelles-Capitale

 

 

Vlaams gewest

Région flamande

 

 

Waals gewest

Région wallonne

 

 

Buitenland

A l’étranger

 

 

F

N

Totaal

Total

 

F

N

Tot

F

N

Tot

F

N

Tot

F

N

Tot

 

 

 

01.01.2009

 757

126

883

421

4 917

5 338

3 378

80

3 458

13

4

17

4 569

5 127

9 696

01.01.2010

808

134

942

438

5 113

5 551

3 390

83

3 473

10

3

13

4 646

5 333

9 979

01.01.2011

818

139

957

446

5 088

5 534

3 333

85

3 418

11

2

13

4 608

5 314

9 922

01.01.2012

837

130

967

449

4 910

5 359

3 351

94

3 445

15

3

18

4 652

5 137

9 789

2.   Personeel tewerkgesteld in het Brussels gewest/Personnel employé dans la Région de Bruxelles-Capitale 

 

in de front office/

en front office

waarvan tweetalig/

dont bilingues

01.01.2009

867 

510

01.01.2010

918

521

01.01.2011

909

612

01.01.2012

888 

626

3.   a) Aantal medewerkers tewerkgesteld in het Brussels gewest met tweetaligheidspremie/Nombre de collaborateurs employés en Région de Bruxelles-Capitale bénéficiant d’une prime de bilinguisme 

01.01.2009

3 212

01.01.2010

3 337

01.01.2011

3 636

01.01.2012

3 787

3.   b) Tweetalig personeel tewerkgesteld en woonachtig in het Brussels gewest/Personnel bilingue employé et domicilié en Région de Bruxelles-Capitale

Woonplaats in

Domicile au

Brussels gewest

Région de Bruxelles-Capitale

 

 

 

F

N

Tot

01.01.2009

269

95

364

01.01.2010

276

91

367

01.01.2011

300

93

393

01.01.2012

318

98

416