Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6322

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 mei 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Bpost - Taalrol werknemers

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
tweetaligheid
taalgebruik
postdienst
officiėle statistiek

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
22/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6322 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfers kunnen bezorgen van het aandeel Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige werknemers die tewerkgesteld zijn in de vestigingen van Bpost in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit sinds 2009? Graag een verdere opdeling volgens de volgende parameters:

1) Werknemers die hun domicilie hebben in het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest en hun taalrol;

2) Tewerkgesteld in de front-office waar er direct contact met de klant is, en hoeveel hiervan meertalig zijn;

3) Hoeveel werknemers krijgen een meertaligheidspremie en hoeveel bedragen deze;

(a) Hoeveel van hen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wat is hun taalrol?

(b) Hoeveel van hen zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de andere Gewesten?

Antwoord ontvangen op 22 augustus 2012 :

1 Domicilie personeelsleden bpost tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Domicilie

BHG

Vlaanderen

Wallonië

Totaal

Jaar


2009

1.357

3.941

2.137

7.435

2010

1.329

3.586

1.898

6.813

2011

1.379

3.383

1.763

6.525

2012

1.335

3.312

1.706

6.353

2. Personeelsleden bpost in front-office en de meertaligheid (*):

Jaar

Aantal

Met taalattest.

2009

374

164

2010

376

151

2011

361

132

2012

329

127

(*) Meertalig = in het bezit van een attest van Selor van kennis van de tweede landstaal.

3. Aantal personeelsleden met taalpremie:

Jaar

Aantal

2009

2069

2010

1955

2011

1877

2012

1811

De taalpremie bedraagt per maand:

3. a) Personeelsleden met taalpremie gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per taalrol:

Jaar

Aantal

Nederlandse taalrol

Franse taalrol

2009

324

93

231

2010

305

85

220

2011

299

88

211

2012

280

80

200

3. b) Personeelsleden met taalpremie - tewerkstelling per Gewest:

Jaar

BHG

Vlaanderen

Wallonië

Totaal

2009

1598

221

250

2069

2010

1510

213

232

1955

2011

1468

190

219

1877

2012

1422

172

217

1811