Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6371

van CÚcile Thibaut (Ecolo) d.d. 31 mei 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Treinbestuurders - Documentatie - Tablet-pc IDA - Investering

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
bestuurder
gegevensverwerkende installatie
microcomputer

Chronologie

31/5/2012Verzending vraag
12/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6371 d.d. 31 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Binnenkort zullen alle treinbestuurders van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) een IDA (Intelligent Driver Assistance)-tablet-pc krijgen. Die tablet-pc heeft als doel alle papieren documentatie te vervangen die elke treinbestuurder verplicht is mee te nemen in een tas die soms bijna 20 kilogram weegt. De aanschaf van de tablet-pc 's door de NMBS is onbetwistbaar een belangrijke positieve investering voor de werkomstandigheden van de treinbestuurders.

Ik heb vernomen dat de aanschaf van de IDA-tablet-pc's voor elk van de 4000 treinbestuurders een investering van 7,3 miljoen euro vertegenwoordigt, wat overeenkomt met een kostprijs van 1825 euro per tablet-pc.

Mijn vragen aan de minister:

1) Kunt u het bedrag van de investering bevestigen?

2) Op welke datum zullen de treinbestuurders het materiaal ontvangen?

3) Op basis van welke specifieke technische vereisten hebt u gekozen voor IDA-tablet-pc's in plaats van voor traditionele tablet-pc's?

4) Wat is de verwachte levensduur van de IDA-tabletten?

Antwoord ontvangen op 12 november 2012 :

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) geeft me de volgende antwoorden aan: 

1.   De eenheidskost van een IDA-tablet-pc is 1.582,78 EUR zonder BTW. 

2.   De opleiding van de bestuurders en de verspreiding van de tablet-pc's zijn op 13 juni jongstleden van start gegaan en zullen eindigen in juni 2013. 

3.   De berekening van de "Life Cycle Cost" van beide opties heeft aangetoond dat een traditionele tablet-pc na 5 jaar ongeveer 30 % meer kost dan een "ruggedized" tablet-pc zoals de IDA-tablet. 

4.   De levensduur van dit type van tablet-pc kan geraamd worden op 5 tot 6 jaar.