Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6315

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 24 mei 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Belgacom - Taalrol werknemers

Hoofdstedelijk Gewest Brussels
Proximus
taalgebruik
officiŽle statistiek
tweetaligheid

Chronologie

24/5/2012Verzending vraag
27/11/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6315 d.d. 24 mei 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de minister mij de cijfers kunnen bezorgen van het aandeel Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige werknemers die tewerkgesteld zijn in de vestigingen van Belgacom in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dit sinds 2009? Graag een verdere opdeling volgens de volgende parameters:

1) Werknemers die hun domicilie hebben in het Brussels Hoofdstedelijk, Vlaams en Waals Gewest en hun taalrol;

2) Tewerkgesteld in de front-office waar er direct contact met de klant is, en hoeveel hiervan meertalig zijn;

3) Hoeveel werknemers krijgen een meertaligheidspremie en hoeveel bedragen deze;

(a) Hoeveel van hen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wat is hun taalrol?

(b) Hoeveel van hen zijn tewerkgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de andere Gewesten?

Antwoord ontvangen op 27 november 2012 :

Werknemers die werken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (excludingUnavailable: aantal personeelsleden die tijdelijk onbeschikbaar zijn voor Belgacom bijvoorbeeld volle loopbaanonderbreking)

31 december 2009: 6 145

NL: 3 084

Niet NL: 3.061

31 december 2010: 7 576

NL: 4 222

Niet NL: 3 354

31/12/2011: 7.241

NL: 4 121

Niet NL: 3 300

31 mei 2012: 7 155

NL: 3 929

Niet-NL: 3 226

1. Werknemers met domicilie in (op datum van 31 mei 2012)

2. Sales medewerkers in de front-office (CCA en sales): 1 268 (NL: 577 en Niet-NL: 691)

Niet-sales medewerkers in de front office: (DIS + BCR+ CHC ) = 534 (NL: 306 en Niet-NL: 228)

3. Aantal medewerkers die een meertaligheidspremie krijgen en een premie voor het gebruik van meerdere talen (contractuelen en statutairen, en voor de totale Belgacom NV populatie ): 694 op datum van 31 mei 2012).

a) Van deze 694 medewerkers wonen er 57 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan NL 30 en Niet-NL: 27.

b) Van deze 694 medewerkers zijn er tewerkgesteld in het:

Tweetaligheidspremie.

Toelage voor het gebruik van zekere talen.

Cumulatie: voor maximaal drie talen.

Er dient evenwel te worden genoteerd dat de commerciële functies (in direct contact met de externe klanten) geen recht hebben op de tweetaligheidspremie. Er wordt rekening gehouden met de competenties/kennis/ervaring (onder meer tweede/andere taal) bij het bepalen van het basisloon van deze medewerkers.

Voor de betrokken populatie hierbij het bedrag van de gemiddelde premie voor het volledige jaar 2011: 166 020,18 euro.