Schriftelijke vragen van 5-5401 tot 5-5500

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-5401 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Bevallingsgegevens - Evolutie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 11/9/2012
5-5402 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Invaliden - Ziektegroepen - Regionale cijfers - OBSI-schaal - Psychische stoornissen - Evolutie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 21/2/2012
5-5403 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Aanschrijfactie gynaecologen - Effecten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2637
5-5404 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Tandheelkundige zorgen - Regionale verschillen - Scans - RŲntgenopnames
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 28/9/2012
5-5405 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Referentiebedragen - Ziekenhuizen - Terugbetaling
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 5/6/2012
  Antwoord 7/3/2013
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2372
5-5406 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Paramedische beroepen - Erkenning - Ergotherapeut - Klinisch psycholoog - Prioriteiten - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 7/11/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2636
5-5407 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Babyvoeding - Zuigflessen - Controle
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-5408 Ide Louis (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Taalheelkundige zorgen - Preventief mondonderzoek - Regionale verschillen - Promotiecampagnes
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 15/5/2012
5-5409 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-5410 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Horecasector - Gemeenschapskeukens - Voedselveiligheid - Controles - Evolutie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
5-5411 Ide Louis (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Slachthuizen - Controles - Cijfers - Varkens
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5412 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Fraude - Sociale uitkeringen - Domicilieringen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/7/2012
5-5413 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Sollicitaties - Ex-kankerpatiŽnten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Herkwalificatie 6/12/2013
  Antwoord 24/2/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4408
5-5414 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Staking - Uitzendkrachten - Schade voor economie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5415 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielaanvragen - Homoseksualiteit - Holebi's - World Outgames in Antwerpen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 28/3/2012
5-5416 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Staking - Cijfers
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5417
5-5417 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Staking - Cijfers
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 13/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5416
5-5418 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Staking - Kortgedingen - Deurwaarders - Kostprijs
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 18/2/2013
5-5419 Lijnen Nele (Open Vld) eerste minister  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5420 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/8/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5421 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5422 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 28/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5423 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5424 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 8/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5425 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5426 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5427 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5428 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/9/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5429 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 21/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5430 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 27/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5431 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Rappel 25/9/2013
  Rappel 29/10/2013
  Herkwalificatie 3/12/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4353
5-5432 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 23/5/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5433 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5434 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 1/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5435 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 19/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5436 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5437
5-5437 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5421
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5422
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5423
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5425
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5426
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5427
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5428
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5429
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5430
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5431
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5432
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5433
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5434
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5435
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5436
5-5438 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Holebi-asielzoekers - Opvang - Proefproject aangepaste hulpverlening - Uitbreiding
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/4/2012
5-5439 Lijnen Nele (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Nationale staking - Politie-interventie - Middelen - Kostprijs
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
5-5440 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Federale Openbare Diensten - Gebouwen - Huurcontracten - Heronderhandeling - Vermindering van de oppervlakte per ambtenaar - Gebouwen waar werken moeten plaatsvinden - Kosten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 27/3/2013
5-5441 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievergoedingen (DAVO) - Werklast - Medewerkers - Vereiste aanwezigheid - Meting
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5442 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Gewestelijke Directies - Aanwezigheid van een jurist - Evaluatie van de testfase bij de gewestelijke directie Luik - Resultaten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/3/2012
5-5443 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Door schuldenaars gecumuleerde inkomsten - Berekening - Toegang tot de databank van de Sociale Zekerheid
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5444 Winckel Fabienne (PS) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - Vierde Wereldforum over de transparantie en de uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden - Aanbevelingen voor BelgiŽ
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5445 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Gsm-antennes - Gemeente- en Provinciebelasting - Vrijstelling - Eventuele toepassing van de wet van 21 maart 1991 op de fiscale behandeling van de hervormde economische overheidsbedrijven - Eventuele wijziging
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 29/2/2012
5-5446 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Geconventioneerde en niet-geconventioneerde ziekenhuizen - Tarievenbeleid van de ziekenhuizen - Regelgeving voor de bescherming van patiŽnten - Toepassing - Voorlichting van patiŽnten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Rappel 26/6/2012
  Antwoord 29/8/2012
5-5447 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Werknemers die sinds 1†januari 2012 ontslagen zijn - Lonen - Belastingvrijstellingen - Berekeningsmodaliteiten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5448 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Diensten van algemeen belang - Definitie - Activiteiten ziekenfondsen - Erkenning in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag 1/2/2012
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-5449 Winckel Fabienne (PS) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Centraal register van huwelijksovereenkomsten - Werking - Toegang
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5450 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Schuldenaars van alimentatievergoedingen - Ontstentenis van antwoord op de notificatie binnen de wettelijke termijnen -Eventuele introductie van een sanctie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5451 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Kredietcentrale - Onbetaald alimentatiegeld - Eventuele inschrijving
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5452 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Dimona - Fraude - Sancties voor de werknemers - Vervangingsuitkeringen - Uitsluiting van de toepassing - Discriminatie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5453 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamers - Supplementen - Beperking - Maatregelen - Eventuele bekendmaking van de tarieven
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 20/9/2012
5-5454 Winckel Fabienne (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Processen-verbaal - Dronkenschap achter het stuur - Onwettigheid vastgesteld door het Hof van Cassatie - Impact
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5455 Winckel Fabienne (PS) minister van Werk  
  Arbeidsovereenkomsten - Tijdelijke schorsing - Betekening aan de werknemers - Werknemers niet aanwezig in de lokalen van de onderneming - Eventuele verzending van een aangetekende brief
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 11/6/2012
5-5456 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Jongeren - Verlaging leeftijd - Cijfers
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 7/8/2012
5-5457 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gezinshereniging - Europese Commissie - Omzetting richtlijn - Evaluatie
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 23/4/2012
5-5458 Anciaux Bert (sp.a) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Treinreizigers met een fiets - Capaciteit - Dienstverlening - Toeslag - Plooifietsen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 28/8/2012
5-5459 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Overheid - Uitzendarbeid
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5460 Anciaux Bert (sp.a) minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging  
  Regelgevingsagenda - Federaal niveau
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5461 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Justitie  
  Holebi's - Huwelijk - World Outgames - Sensibilisering gelijkberechtiging
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 29/3/2012
5-5462 Piryns Freya (Groen) minister van Werk  
  Opgenomen ouderschapsverlof - Overzicht per geslacht
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5463 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
5-5464 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Justitie  
  Asielzoekers - Afghanistan - Valse documenten - Plan van aanpak
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 12/3/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5465
5-5465 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Asielzoekers - Afghanistan - Valse documenten - Plan van aanpak
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 4/6/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5464
5-5466 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Nederland - Gesubsidieerde ontwikkelingsorganisaties - Directiesalarissen - Transparantie verloning en balans - Onderzoek - Fiscaal aftrekbare giften
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5467 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Criminaliteit - Bankkaarten - Skimmen - 3D-printers - Preventie - Overleg banksector
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5468 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Skimming - Nieuwe methodes - Handhaving - Bankautomaten - Winkelautomaten - Samenwerkingsovereenkomsten
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5469 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking
  Verzending vraag 1/2/2012
  Rappel 25/9/2013
  Antwoord 18/10/2013
  Rappel 29/10/2013
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5471
5-5470 Lijnen Nele (Open Vld) minister van Werk  
  Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 31/7/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5471
5-5471 Lijnen Nele (Open Vld) staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking
  Verzending vraag 1/2/2012
  Antwoord 22/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5469
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5470
5-5473 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Opsporingsonderzoek - Directie van de speciale eenheden (CGSU) - Werking - Ondersteuningsopdrachten
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5474 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Arrondissementele informatiekruispunten - Gegevens - Verslag - Facturatie - Samenstelling - Statuut
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5475 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Disaster victim identification team - Slachtofferidentificatie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5476 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Werk  
  Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling (VDAB) - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) - Transmissies - Gevolgen
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 3/5/2012
5-5477 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Forensische polygrafie - Begeleidingsgroep - Conclusies - Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Herkwalificatie 4/12/2012
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2793
5-5478 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Polygraaf - Gebruik - Strafzaken - Cijfers
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 13/6/2012
5-5479 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  ItaliŽ - Lombardije - Veneto - Beschermde trekvogels - Illegale jacht
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 20/7/2012
5-5480 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  Stakingsdag - Kostprijs
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 16/5/2012
5-5481 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gratieverleningen van de koning - 2011 - Taalverhoudingen - Leeftijd
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 26/3/2012
5-5482 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Federale en lokale politie - Klokkenluiders - Klachten - Evaluatie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 23/7/2012
5-5483 Pieters Danny (N-VA) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Overlevingspensioen - Hervorming - Overgangsuitkering
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 9/3/2012
5-5484 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Necrosearch - Gerechtelijk onderzoek - Stand van zaken
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 20/3/2012
5-5485 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  BelgiŽ - Antisemitisme - Jongeren - Onderzoek - Beleid
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 7/8/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3876
5-5486 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Cel Addict - Onderzoeken - Cijfergegevens
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5487 Vanlouwe Karl (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Cel Addict - Doorverwijzingen naar curatieve maatregelen - Doorverwijzing naar repressieve maatregelen
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 8/3/2012
5-5488 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Ontvangsten
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5489 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Rijbewijzen - Intrekken - Cijfers
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 2/5/2012
5-5490 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst Justitie - Informatieambtenaar - Evaluatie
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
5-5491 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Autonome werkstraf - Gebruik - Cijfers
  Verzending vraag 2/2/2012
  Antwoord 30/3/2012
5-5492 Faes Inge (N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  Medische dienst van de geÔntegreerde politie - Politionele interventies - Werking
  Verzending vraag 2/2/2012
  Rappel 4/12/2012
  Antwoord 4/2/2013
5-5493 Matz Vanessa (cdH) vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee  
  De consumentenkredieten op het internet
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 5/3/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1819
5-5494 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken  
  Forensisch psychiatrische centra - Bouw - Gent - Antwerpen - Stand van zaken
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 13/3/2012
5-5495 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Spionage in BelgiŽ - Veroordelingen
  Verzending vraag 6/2/2012
  Rappel 24/7/2013
  Herkwalificatie 13/12/2013
  Antwoord 8/1/2014
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4509
5-5496 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Adellijke titels - Toekenning - Adviescommissie voor de adellijke gunsten
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
5-5497 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederland - Uitkeringsfraude - Digitale stofkam
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 22/3/2012
5-5498 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/4/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5499
5-5499 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Dolfijnen - Japan - FaerŲer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 16/2/2012
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5498
5-5500 Boogaerts Frank (N-VA) minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw  
  Faillissementen - Aantal - Analyse - Maatregelen
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 2/3/2012