Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5469

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden

Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking

particuliere onderneming
overheidsbedrijf
staking
officiŽle statistiek
geografische spreiding
overheidsapparaat

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
25/9/2013Rappel
18/10/2013Antwoord
29/10/2013Rappel

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5470
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5471

Vraag nr. 5-5469 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een interview met Knack van 19 oktober 2011 ('Wie raakt aan de werkloosheidsuitkeringen, mag hevig protest verwachten', p. 6-12) beweert de algemeen secretaris van de Waalse socialistische vakbond FGTB dat het aantal stakingsdagen in WalloniŽ sterk gedaald is en sommige jaren zelfs lager ligt dan in Vlaanderen.

Naar aanleiding van deze uitspraak kreeg ik van de minister graag een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel bedroeg het aantal stakingsdagen (inclusief korte werkonderbrekingen!) jaarlijks sinds 2007 tot en met 2011 in het Vlaamse, resp. Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: (a) In de private sector? (b) In de openbare sector? (c) In de overheidsbedrijven, excl. de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)? (d) bij de NMBS?

2) In hoeveel bedrijven of openbare diensten vonden er stakingen of korte werkonderbrekingen plaats sinds 2007 tot en met 2011 jaarlijks plaats in het Vlaamse resp. Waalse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest: (a) In de private sector? (b) In de openbare sector? (c) In de overheidsbedrijven, excl. de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)? (d) bij de NMBS?

3) Hoeveel van deze stakingen en werkonderbrekingen waren onaangekondigde, 'wilde' stakingen?

4) Klopt de stelling dat het aantal stakingsdagen (inclusief korte werkonderbrekingen!) sommige jaren in Vlaanderen hoger lag dan in WalloniŽ? (a) Geldt deze stelling zowel voor het aantal aangekondigde als wilde stakingen en werkonderbrekingen? (b) Zo ja, wanneer precies, volgens welke parameters? (c) Welke zijn daarvan de voornaamste oorzaken?

5) (a) Hoeveel stakingen en werkonderbrekingen bij de NMBS vonden jaarlijks plaats in de periode 2007 tot en met 2011 in de provincie Henegouwen, resp. de provincie Luik, resp. de provincie Antwerpen en Brussel? (b) Hoeveel van deze stakingen en werkonderbrekingen waren wilde stakingen?

Antwoord ontvangen op 18 oktober 2013 :

1. en 5. Bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)-Groep waren er in 2007 negen stakingsdagen waarvan één het volledige land betrof, zes met betrekking tot het Waalse Gewest en één met betrekking tot het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op één dag vonden zowel in Vlaanderen als Wallonië acties plaats.

In 2008 waren er tien stakingsdagen waarvan vier dagen betrekking hadden op nationale acties, 2tweedagen specifiek Wallonië betroffen. Op één dag vonden gelijktijdig acties plaats in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op drie dagen vonden gelijktijdig acties plaats in Vlaanderen en Wallonië.

In 2009 waren er elf stakingsdagen waarvan één Vlaanderen betrof, twee Wallonië, en acht nationaal.

In 2010 waren er achttien stakingsdagen waarvan twee Vlaanderen betroffen, één Wallonië, één het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, twee gelijktijdig in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ééngelijktijdig in Wallonië en Vlaanderen en elf nationaal.

In 2011 waren er éénentwintig stakingsdagen waarvan tien in Wallonië, twee in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en negen nationaal.

Merk op dat de notie "stakingsdagen" niet te verwarren is met "stakingsacties". Stakingsdagen zijn data waarop werkonderbreking plaatsvond. Bovendien kunnen op één stakingsdag meerdere stakingsacties plaatsvinden en tevens kan de duur van één stakingsactie lopen van een of enkele uren tot meerdere dagen.

2. Zonder voorwerp.

3. In 2007 waren er zeven spontane acties.

In 2008: drie

In 2009: acht

In 2010: elf

In 2011: elf

4. Wat de NMBS-Groep betreft klopt deze stelling niet.