Schriftelijke vragen van 5-1701 tot 5-1800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-1701 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De vervolging van burgers die wantoestanden aanklagen
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-518
5-1702 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  De strijd tegen extreemrechtse organisaties
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-557
5-1703 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Het recordaantal gevangenen in Belgische gevangenissen
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-597
5-1704 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Omkopen van een cipier - Aantal voorvallen - Controle en sancties
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4083
5-1705 Faes Inge (N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezone Antwerpen - Politieschool - Aspirant-agenten met kwetsuren door het afleggen van een test - Onderzoek en resultaten
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1706 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Brussel - Criminaliteit - Evolutie
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4456
5-1707 Anciaux Bert (sp.a) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Kerncentrales - Openhouden - Tegenstrijdige uitspraken
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1708
5-1708 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Kerncentrales - Openhouden - Tegenstrijdige uitspraken
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1707
5-1709 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Testen in het buitenland - PatiŽntenrechten en ethische regels - Effect op de markttoelating
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4523
5-1710 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Eerste Minister van Togo - Bezoek aan ons land - Samenwerkingsverband tussen de havens van Antwerpen en Lomť - Steun aan een dictatoriaal regime
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 18/4/2011
5-1711 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Litouwen - Groeiende homofobie - Internationale contacten - Maatregelen
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1712 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Publieke functies - Dragen van religieuze symbolen - Regels
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4769
5-1713 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Opleiding chirurgie - Kwaliteit - Effect van de werktijdenbeperking - Maatregelen
  Verzending vraag 10/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4524
5-1714 De Padt Guido (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Paspoorten - Aantallen in 2009 en 2010 - Geldigheidsduur - Biometrisch paspoort
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 8/7/2011
5-1715 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  bpost - Callcenters - Onbereikbaarheid van lokale postkantoren
  Verzending vraag 10/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1716 De Groote Patrick (N-VA) minister van Landsverdediging  
  Legerwapens en munitie - Verlies of diefstal - Aantallen - Maatregelen
  Verzending vraag 15/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4124
5-1717 Tommelein Bart (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Postzegels - Vervanging door sms'jes
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 6/7/2011
5-1718 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Langdurige werklozen - Aantallen per provincie
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1719 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Grote gezinnen - Kinderbijslag - Grotere uitkering vanaf het derde kind
  Verzending vraag 15/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1720
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4478
5-1720 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Grote gezinnen - Kinderbijslag - Grotere uitkering vanaf het derde kind
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1719
5-1721 Laeremans Bart (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  NV Delcredere - Overheidssteun - Europese Commissie - Onderzoek
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
5-1722 Laeremans Bart (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verplichte keuring van wagens - Inbreuken - Stijging - Sancties en maatregelen
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1723 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Halal maaltijden - Aantallen
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1724 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Luchthavens - Laserstralen - Gevaar voor piloten - Maatregelen
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1725 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Langer begeleid rijden - Nut in BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1726 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Autoconstructeurs - Hogere veiligheidseisen - Nut in BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1727 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verplicht gebruik van veiligheidsvesten buiten de bebouwde kom - Nut in BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1728 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Asielzoekers - Steenokkerzeel - Nieuw transitcentrum - Strenger regime
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1729
5-1729 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Asielzoekers - Steenokkerzeel - Nieuw transitcentrum - Strenger regime
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 1/8/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1728
5-1730 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Alcoholslot - Bestelwagens, vrachtwagens, autobussen - Nut in BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1731 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  GeÔnterneerden - Vrijheid op proef - Definitieve invrijheidstelling
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1732 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Toezichthoudende of controlerende ambtenaren - Gebruik van een camerabril - Wettelijke omkadering
  Verzending vraag 15/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1733
5-1733 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Toezichthoudende of controlerende ambtenaren - Gebruik van een camerabril - Wettelijke omkadering
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 15/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1732
5-1734 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Algemene Nationale Gegevensbank - Regelmatig aanvullen van de gegevens - Stand van zaken
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1735 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Consultancy-opdrachten - Aantallen en prijs - Meerwaarde
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 10/8/2011
5-1736 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Het stelselmatige negeren van de waarschuwingen van het Prijsobservatorium
  Verzending vraag 15/3/2011
  Antwoord 29/4/2011
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-524
5-1737 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Automatische snelheidsbegrenzers - Nut in BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1738 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Illegale gokbedrijven - Vervolging - Burgerlijke partij
  Verzending vraag 16/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4630
5-1739 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Federale Raad voor duurzame ontwikkeling - Verslag - Energieverbruik van gebouwen - Beleidsmaatregelen
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 4/4/2011
5-1740 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Internationaal Energieagentschap - Verslag - Kernuitstap
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
5-1741 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Eco-landbouw - Belang in het kader van de klimaatverandering - Overleg met de gewesten - Promotie
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1742
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1743
5-1742 Anciaux Bert (sp.a) minister van Klimaat en Energie  
  Eco-landbouw - Belang in het kader van de klimaatverandering - Overleg met de gewesten - Promotie
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 10/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1743
5-1743 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken  
  Eco-landbouw - Belang in het kader van de klimaatverandering - Overleg met de gewesten - Promotie
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 5/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1742
5-1744 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Onverenigbaarheid van een uitkering met vrijwilligerswerk
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 7/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1745
5-1745 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Personen met een handicap - Onverenigbaarheid van een uitkering met vrijwilligerswerk
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 6/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1744
5-1746 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenis van Tilburg - Belgische gevangenen - Discriminatie - Klachten
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 1/12/2011
5-1747 Anciaux Bert (sp.a) minister van Landsverdediging  
  Militaire clubs - Spreiding - Infrastructuur - Doel - Toegang - Controle
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1748 De Padt Guido (Open Vld) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Aantallen en gevolgen - Vervolgingen en veroordelingen - Protocol kindermishandeling
  Verzending vraag 16/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-3999
5-1749 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vakbonden - Voordelen - Treintickets - Reglementaire basis en controle
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 21/3/2011
5-1750 Laeremans Bart (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Internering van een moordenaar - Verlaten van de instelling - Toezicht - Risico's
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 27/10/2011
5-1751 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Vierde mobiele licentie - Veiling - Gehoopte resultaten - Voordelen voor de consument
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 21/4/2011
5-1752 Anciaux Bert (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Diamantsector - Evolutie en prognose - Fraudebestrijding
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 21/4/2011
5-1753 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Verenigde Staten - Vakbondsrechten - Schending - Reactie van BelgiŽ en Europa
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 7/10/2011
5-1754 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Gewezen commissaris-generaal - Tuchtonderzoek - Gevolgen
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1755 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Ontslag van de commissaris-generaal - Toewijzing van een nieuwe functie - Tuchtonderzoek
  Verzending vraag 16/3/2011
  Antwoord 5/4/2011
5-1756 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rilatine - Stijging van het gebruik - Risico's - Alternatieven (ADHD)
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 21/6/2011
5-1757 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Europese Unie (EU) - Afstemmen van verkeersregels - Kosten - Sensibilisatie
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1758 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Winterbanden - Verplicht gebruik - Kosten - Nut in BelgiŽ
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1759 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Waarschuwingssysteem voor indommelende chauffeurs - Invoering - Nut in BelgiŽ - Kosten
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
5-1760 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Hart- en bloedvaatziekten - Rol van de luchtvervuiling - Beleid
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 29/6/2011
5-1761 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Criteria voor de erkenning - Controle
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 26/4/2011
5-1762 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Rijbewijs - Politieke vluchtelingen - Informatie en begeleiding
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1763
5-1763 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Rijbewijs - Politieke vluchtelingen - Informatie en begeleiding
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 19/4/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1762
5-1764 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  China - Kinderhandel - Houding van BelgiŽ
  Verzending vraag 17/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4783
5-1765 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingplichtigen die geen aangifte doen - Aanpak - Vrijstellingen van aangifte
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 25/8/2011
5-1766 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Kitesurfen - Nieuwe regeling - Opportuniteit - Overleg met de beoefenaars (Plankvliegeren)
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 14/9/2011
5-1767 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Voedingswaren - Aanwezigheid van het norovirus - Gevolgen voor de volksgezondheid - Controles door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  Verzending vraag 17/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1768
5-1768 Anciaux Bert (sp.a) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Voedingswaren - Aanwezigheid van het norovirus - Gevolgen voor de volksgezondheid - Controles door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1767
5-1769 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Dronkenschap en alcoholintoxicatie - Gerechtelijke tweedeling - Afschaffing
  Verzending vraag 17/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4631
5-1770 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Juridische tweedelijnsbijstand - Gedeeltelijk of volledig kosteloos - Aanvragen - Toekenningen
  Verzending vraag 17/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4632
5-1771 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsbijstandverzekering - Aantal polissen in BelgiŽ - Verplichting tot afsluiten
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 4/5/2011
5-1772 Dewinter Filip (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Mogelijkheid tot het nuttigen van halal of koosjer voedsel - Aantallen - Kostprijs
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 22/11/2011
5-1773 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Verdwenen personen - Afwezigheid - Aantallen
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 3/5/2011
5-1774 Faes Inge (N-VA) minister van Justitie  
  Scheiding van tafel en bed - Echtscheiding - Aantallen
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1775 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Zorgkundigen, verpleegkundigen en vroedvrouwen - Demografische evolutie
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 11/10/2011
5-1776 Sleurs Elke (N-VA) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Commercieel draagmoederschap in het buitenland - Anoniem bevallen - Ontradingscampagnes
  Verzending vraag 17/3/2011
  Antwoord 1/6/2011
5-1777 De Padt Guido (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stiptheid van de treinen - Afschaffen van piekuurtreinen - Nut en gevolgen - Alternatieven
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 20/6/2011
5-1778 De Padt Guido (Open Vld) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Huurwaarborg - Garanties geboden door de banken - Weigeringen - Hulp van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Kwaliteitsgaranties van de gehuurde woning
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 24/6/2011
5-1779 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verhoging van de taksen van Brussels Airport - Meerkost voor de passagiers - Beroepprocedure van regulator - Impact van de vernietiging door de Raad van State
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5065
5-1780 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1781
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1782
5-1781 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 20/7/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1780
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1782
5-1782 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Uitkeringsfraude - Hardere aanpak - Nederlands handhavingprogramma - Situatie in BelgiŽ
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 30/6/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1780
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1781
5-1783 Tommelein Bart (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Verhoging van de taksen van Brussel Airport - Beroepprocedure van regulator - Bevoegdheidsoverschrijding - Lopende zaken
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-5066
5-1784 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Recht op betogen - Verbod als de openbare orde in gedrang komt - Aanvechting van de beslissing
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4784
5-1785 Anciaux Bert (sp.a) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Bpost - Vertragingen - Verloren en gestolen post - Gevolgen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 5/7/2011
5-1786 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Beledigen van een gezagsdrager in zijn functie - Vrije meningsuiting - Bestraffing
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 9/6/2011
5-1787 Anciaux Bert (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Soepelheid met betrekking tot historische en folkloristische wapens - Conformiteit aan de Europese regelgeving
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1788 De Padt Guido (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  GeÔntegreerde politie - Medische minimumnormen en uitsluitingscriteria - Diabetes mellitus - Uitsluitingen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 2/5/2011
5-1789 Franssen Cindy (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station Oudenaarde - Klantvriendelijk maken van de stationsomgeving - Haalbaarheidsstudie
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-1790 Taelman Martine (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Militaire domeinen - Bivakplaatsen voor jeugdbewegingen - Procedure - Termijnen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 7/6/2011
5-1791 Taelman Martine (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Militair domein in Grobbendonk - Jumping - Weigering om het evenement nog te organiseren - Situatie met andere terreinen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 22/6/2011
5-1792 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Busvervoermaatschappijen - Controles - Aantallen - Vaak voorkomende problemen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1793 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Niet dragen van de gordel - Overtredingen - Aantallen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1794 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Nieuwe voertuigen - Inschrijving - Diefstallen van nummerplaten - Aantallen - Evolutie
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1795 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Fietsers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1796 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Voetgangers - Ongevallen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1797 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Vrachtwagens - Ongevallen - Aantallen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1798 Claes Dirk (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister  
  Mobiel telefoontoestel in een wagen - Activiteiten die de controle over de wagen verhinderen - Overtredingen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 17/5/2011
5-1799 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Buitenlandse adopties - Aantallen - Gezinsvormen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Antwoord 12/5/2011
5-1800 Claes Dirk (CD&V) minister van Justitie  
  Vluchtmisdrijf - Aantallen - Veroordelingen
  Verzending vraag 18/3/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4344