Schriftelijke vragen van 4-2701 tot 4-2800

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-2701 Piryns Freya (Groen!) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Illegaal verblijf - Project betreffende uitgeprocedeerde gezinnen - Praktische uitwerking - Evaluatie (Woning voor gezinnen met kinderen in afwachting van hun uitwijzing - Trajectbegeleiding van de asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2122
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6114
4-2702 Elsen Marc (cdH) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Gesloten centra - Opsluiting van gezinnen - Alternatieven (Woning voor gezinnen in afwachting van hun uitwijzing - Rol en profiel van de "terugkeerassistent")
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2136
4-2703 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Allochtone vrouwen - Achterlating in het land van herkomst - Situatie van de achterlatende echtgenoot - Rechten van de kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 7/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2200
4-2704 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Sociaal secretariaat van de geÔntegreerde politie - Samenwerking met de lokale politiezones - Onvrede
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 11/3/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-579
4-2705 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  OngeÔdentificeerde lijken - Vermiste personen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-585
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5910
4-2706 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Directie Private Veiligheid - Retributies - Aanwending
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-599
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5911
4-2707 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Bewakingsagenten - Opleiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 22/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-600
4-2708 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 10/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-612
4-2709 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Laattijdige controle en certificatie van rekeningen - Gewijzigde begrotingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-616
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-3289
4-2710 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Bedrijfskapitaal en boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-617
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-3290
4-2711 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Boekhouding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-618
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-3291
4-2712 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke Muntschouwburg - Uitvoeringsrekening en kredietoverschrijdingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-619
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-3292
4-2713 Stevens Helga (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Actieplan diversiteit - Verslagen (Uitwisseling van informatie met doven en slechthorenden)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-991
4-2714 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1060
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5912
4-2715 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1078
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5913
4-2716 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Informatiebeheer - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1138
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5914
4-2717 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Scheepvaartpolitie - Aantal opgepakte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1299
4-2718 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Identiteitsfraude
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1375
4-2719 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Legaal en illegaal geÔmporteerde reptielen - Populariteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1407
4-2720 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Valse noodmeldingen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1599
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5915
4-2721 Ide Louis (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Onbemande flitscamera's - Aantallen - Verkeersboetefonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1823
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5916
4-2722 Schelfhout Els (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1889
4-2723 Schelfhout Els (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1892
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5917
4-2724 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1905
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5918
4-2725 Anthuenis Filip (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Centrale dienst der Vaste Uitgaven - Berekening van de lonen - Software
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1929
4-2726 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Niet betaalde facturen - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/7/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2001
4-2727 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Champagnestreek - Belgische toeristen - Diefstal van aangekochte champagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2049
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5920
4-2728 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Databank - Opslag van gevoelige gegevens - Bescherming van gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 16/2/2009
  Antwoord 14/5/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2050
4-2729 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2062
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5921
4-2730 Wille Paul (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitzendbureaus - Malafide praktijken - Koppelbazerij
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2084
4-2731 Martens Bart (sp.a) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweer - Corps van de gemeente Baarle-Hertog - Mogelijke verdwijning - FinanciŽle impact en impact op de veiligheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2104
4-2732 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieambtenaren - Slachtoffers van geweldplegingen - Aantallen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 6/4/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2119
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5923
4-2733 Claes Dirk (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verslavende middelen - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 19/6/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2120
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5924
4-2734 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Raad van State - Leidende ambtenaar - Buiten kader - Taalwetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2121
4-2735 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten - Nieuwe samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2128
4-2736 Lambert Geert (Onafhankelijke) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweermannen - Statuut - OfficiŽle uitoefening van een risicoberoep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2129
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5925
4-2737 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2195
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5926
4-2738 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Voertuigen met diplomatieke nummerplaat - Verkeersovertredingen en ongevallen - Instructies voor politiemanschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2196
4-2739 Van Den Driessche Pol (CD&V) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeer - Geluidsinstallaties met hoofdtelefoon - Verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 14/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2095
4-2740 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  "Kiss and ride"-borden - Rechtsgeldigheid - Aanpassing van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2202
4-2741 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Erkende buitenlandse rijbewijzen - Inruiling - Controle van de werkelijke vaardigheden - Herzien van internationale conventies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2203
4-2742 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Buitenlandse rijbewijzen - Vervalsingen - Opzegging van bilaterale akkoorden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 21/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2204
4-2743 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-917
4-2744 Ide Louis (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Werkhervatters - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 20/8/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1306
4-2745 Vandenberghe Hugo (CD&V) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Gestolen kredietkaartnummers in de Verenigde Staten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 17/6/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1380
4-2746 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 31/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1701
4-2747 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 31/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2205
4-2748 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1847
4-2749 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1952
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-949
4-2750 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 28/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2077
4-2751 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Invaliditeit - Progressieve werkhervatting - Vakantieregeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-577
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6175
4-2752 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-746
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6176
4-2753 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-876
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6177
4-2754 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1094
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6178
4-2755 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1116
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6179
4-2756 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning een inkomensvervangende tegemoetkoming - Attesten - Verschillen op gebied van de geldigheidsduur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Antwoord 16/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1125
4-2757 Hermans Margriet (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1470
4-2758 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1492
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6181
4-2759 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1514
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6182
4-2760 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1703
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6183
4-2761 Van Hoof Els (CD&V) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1725
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6184
4-2762 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Toekenning van een inkomensvervangende tegemoetkoming - Leefloon - Gegevens in de Kruispuntbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1779
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6185
4-2763 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Tegemoetkoming - Ambtshalve herziening van de invaliditeitsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1780
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6186
4-2764 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderen met een cochleair implantaat - Graad van invaliditeit - Beoordeling - Herziening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Rappel 5/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1822
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6187
4-2765 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1848
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6188
4-2766 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Aanvragen voor tegemoetkomingen - Lange wachttijd - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1903
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6189
4-2767 Stevens Helga (Onafhankelijke) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  InterministeriŽle conferentie "Personen met een handicap" - Verslagen - Planning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1904
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6190
4-2768 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1953
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-948
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6191
4-2769 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Genitale verminking - Praktijk in BelgiŽ - Gerechtelijke behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1984
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6192
4-2770 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2078
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6193
4-2771 Piryns Freya (Groen!) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Verdrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2114
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6194
4-2772 Hermans Margriet (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  International Security Assistance Force (ISAF) - Belgische militaire bijdrage - Kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 23/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1442
4-2773 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-878
4-2774 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1096
4-2775 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1118
4-2776 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  FEDASIL - Boekhouding - Beschikbaarheid van documenten in beide landstalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1292
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6195
4-2777 Hermans Margriet (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1472
4-2778 Wille Paul (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Starterskrediet - Microfinanciering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1617
4-2779 Jansegers Nele (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1850
4-2780 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 2/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1955
4-2781 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2080
4-2782 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 12/1/2009
  Antwoord 19/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2206
4-2783 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Algemene geneeskunde - Erkenning als specialiteit - Daling van het aantal huisartsen - Weerslag op de toegang tot de gezondheidszorg - Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 26/3/2009
4-2784 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2785
4-2785 Destexhe Alain (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Videospelletjes - Draadloos transmissiesysteem Wi-Fi - Schadelijkheid voor de gezondheid - Naleving van een nationale of Europese norm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2784
4-2786 Delvaux Anne (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Huiselijk geweld - Website - Nationaal actieplan inzake de strijd tegen het partnergeweld - Uitwerking - Doelstellingen - InterministeriŽle Confererentie - Agenda - Themaís
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-2787 Delacroix Michel (FN) minister van Justitie  
  Politiereglement - Verbod om het gezicht te versluieren - Betoging tegen de uitwijzing van Nizar Trabelsi - Betoogsters die de niqab dragen - Houding van de Brusselse politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 4/3/2009
4-2788 Delacroix Michel (FN) minister van Justitie  
  Belgische nationaliteit - Naturalisatie - Verval - Toepassing van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit - Personen die wegens terrorisme zijn veroordeeld - Procedure voor het hof van beroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 20/3/2009
4-2789 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Uitgavenniveau - Verdeling tussen de gewesten - Verschillen - Studie Dexia
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5927
4-2790 Collas Berni (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  FŁhrerscheininstruktionen in deutscher Sprache -------------------- Instructies met betrekking tot het rijbewijs in het Duits
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 5/2/2009
4-2791 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Geannuleerde vluchten - Verplichtingen voor de luchtvaartmaatschappijen - Terugbetaling - Ticket en andere onkosten - Bescherming van de consument - Europees Reglement EG 261/2004
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 11/2/2009
4-2792 Smet Miet (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aanvragen - Aantallen - Voorzien budget
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 17/2/2009
4-2793 Jansegers Nele (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuisinfrastructuur - Bouwkalender - Waals programma - Verdeelsleutels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-2794 Smet Miet (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Klinische biologie - Departementen bij ziekenhuizen - Mogelijkheid om diensthoofd te worden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 23/3/2009
4-2795 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Gonadotrofines - Recombinant - Budgettaire weerslag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Rappel 11/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5239
4-2796 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneesmiddelen - Sartanen - Terugbetaling (Behandeling van hypertensie en ook decompensatie)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Rappel 11/3/2009
  Antwoord 28/4/2009
4-2797 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Beslissingen over minderjarige kinderen - Opname in een gecentraliseerde database
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
4-2798 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Pensioenen - Tweede en derde pijler - Aantal rechthebbenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Rappel 11/3/2009
  Antwoord 16/4/2009
4-2799 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken - Contractuele personeelsleden - Geografische herkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5928
4-2800 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) - Aantal begunstigden - Studie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 13/2/2009