Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1905

van Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Frontex - Veiligheid van de buitengrenzen - Steun van België

asielzoeker
illegale migratie
politiek asiel
grenscontrole
buitengrens van de EU
Frontex

Chronologie

28/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1906
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1907
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2724

Vraag nr. 4-1905 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Europees Agentschap Frontex is opgericht als een gespecialiseerd en onafhankelijk orgaan om de operationele samenwerking tussen Lidstaten te coördineren ten einde de veiligheid van de buitengrenzen te versterken. Het Agentschap werd opgericht eind 2004 en is sinds 3 oktober 2005 operationeel. Het Agentschap heeft er sindsdien naar eigen zeggen toe bijgedragen dat het aantal ontdekte illegale migranten is afgenomen en de situatie aan de zeegrenzen is verbeterd. De activiteiten van het Agentschap hebben dan ook hun succes aangetoond : Frontex lijkt steeds succesvoller te zijn in het opsporen van illegale migratiestromen en lijkt steeds nauwkeuriger tegen dergelijke stromen op te treden. Voor de jaren 2006 en 2007 samen kwam men meer dan 53 000 illegale migranten op het spoor en werd hen de toegang tot de Lidstaten ontzegd.

Toch moet het Agentschap waakzaam blijven. Terwijl in 2006 nog alle Lidstaten en met Schengen geassocieerde landen een dalende trend in de illegale migratie aan hun buitengrenzen vaststelden, was het algemene beeld in 2007 niet zo duidelijk. In landen als Frankrijk, Griekenland, Litouwen en de Tjechische republiek zou een toename zijn vastgesteld.

In een advies van 16 september 2008 wijst de Europese parlementaire commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken er dan ook op “ dat het Europees Agentschap Frontex een belangrijkere en steeds grotere rol moet spelen bij het geïntegreerde beheer van de buitengrenzen ”. De commissie stelt daarom voor om de operationele uitgaven voor het begrotingsjaar 2009 aanzienlijk te verhogen zodat Frontex in staat zou zijn permanente missies te blijven ondersteunen. De commissie roept echter ook de Lidstaten tot de orde en eist van hen meer betrokkenheid bij de activiteiten van Frontex, zodat het Agentschap haar doelstelling kan blijven verwezenlijken. Deze participatie kan variëren van het afvaardigen van experts tot het ter beschikking stellen van uitrusting, zoals boten of vliegtuigen.

Hoe beoordeelt ons land de impact van Frontex op illegale migratie ?

Aan hoeveel operaties heeft ons land afgelopen jaar deelgenomen ? Uit wat bestonden deze deelnames ?

Op hoeveel (operationele of materiële) verzoeken van Frontex antwoordde ons land afgelopen jaar negatief ?

Heeft ons land enige bijdrage geleverd in de beschikbare technische uitrusting (CRATE) van Frontex ? Zo ja, uit wat bestond dit materiaal ?

Hoe beoordeelt ons land haar betrokkenheid in de Frontex-activiteiten ? Is zij van plan haar bijdrage te versterken, zoals verzocht wordt door de commissie ?