Schriftelijke vragen van 4-1001 tot 4-1100

97 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-1001 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verpleegkundigen - Honoraria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 16/7/2008
4-1002 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiecameraís - EfficiŽntie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 20/6/2008
4-1003 de Bethune Sabine (CD&V N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Aandacht voor personen met een handicap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008 ) 19/5/2008
  Antwoord 19/6/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-296
4-1004 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verdrag van Rotterdam - Toevoeging van asbest - Belgische en Europese standpunten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-1005 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Dienstencheques - Evolutie naar een duurzame baan - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-1006 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN - Mensenrechtenraad - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1007 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Hoorapparaten - Terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 24/7/2008
4-1008 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 10/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1009
4-1009 Stevens Helga (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap - Personen met een handicap - Vertegenwoordiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/6/2008 ) 26/5/2008
  Antwoord 30/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1008
4-1010 Collas Berni (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beoefenaars van de verpleegkunde - Permanente opleiding - Financiering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-304
4-1011 Temmerman Marleen (sp.a+Vl.Pro) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) - FinanciŽle steun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-310
4-1012 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  KopiŽren voor eigen gebruik - Blanco informatiedragers - Vergoeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-301
4-1013 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) eerste minister  
  Koninklijke dotaties - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 26/6/2008
4-1014 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Fraude - "Boiler room" - Waardeloze of valse aandelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 23/6/2008
4-1015 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Digitale televisie - BTW-tarief - Verlaging - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 25/6/2008
4-1016 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Lasertherapie - Klachten - Brandwonden - Blijvende letsels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1017
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2281
4-1017 Hermans Margriet (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Lasertherapie - Klachten - Brandwonden - Blijvende letsels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1016
4-1018 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Politiekorpsen uit het buitenland - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 4/7/2008
4-1019 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsplegingsvergoeding - Aanpassing aan het effectief toegekende bedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-1020 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsplegingsvergoeding - Verstekmakende partijen - Bevoordeelde positie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1021 Lambert Geert (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rechtsplegingsvergoeding - Recht op verlaging tot ťťn vierde van het basisbedrag
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 10/7/2008
4-1022 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Klimaat en Energie  
  Onderzoeksproject natuurverven - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 9/7/2008
4-1023 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Rapport Wereldbank - Begrotingssteun
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 2/7/2008
4-1024 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Investeringen - Landbouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-1025 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Conflictgebieden - Internationale hulpverleners - Misbruik van kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
4-1026 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Overheidsbedrijven - Personen met een handicap - Toegankelijkheidsbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1027 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postpunten - Sluitingen - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1028 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verkeer - Ongevallen - Aanrijding van bomen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
4-1029 Brotchi Jacques (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Respiratoire kinesitherapie - Uitbreiding van de toegestane kinesitherapeutische handelingen - Legalisering van een feitelijke toestand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Rappel 1/9/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2282
4-1030 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische verzorgingstehuizen - Bedragen toegekend aan bewoners - Aanwending - Controle
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 5/11/2008
4-1031 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1032
4-1032 Destexhe Alain (MR) minister van Buitenlandse Zaken  
  Belgische nationaliteit - Voorwaarden - Kinderen in het buitenland geboren uit Belgische ouders (zaak Leys)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 17/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1031
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1167
4-1033 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 20/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1034
4-1034 Mahoux Philippe (PS) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1033
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2675
4-1035 Mahoux Philippe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS -staking van 20†mei†2008 - Federale ambtenaren - Regels - Aantal gewettigde afwezigheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 19/9/2008
4-1036 Mahoux Philippe (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Post - Verdwijning van zendingen - Klachten - Controlemaatregelen voor het personeel van de sorteercentra
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1037 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Lenen aan het bedrijfsleven - Terughoudendheid van de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 3/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1038
4-1038 Wille Paul (Open Vld) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Kredietcrisis - Lenen aan het bedrijfsleven - Terughoudendheid van de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1037
4-1039 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Dieren - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 4/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1040
4-1040 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Dieren - Inbeslagname
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1039
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2531
4-1041 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wagens - Verplichte uitrusting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1042
4-1042 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Wagens - Verplichte uitrusting - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1041
4-1043 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Zware delicten - Veroordeling - Afstaan celmateriaal voor DNA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 11/12/2008
4-1044 Ide Louis (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Arbeidsongevallen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 29/7/2008
4-1045 Van Overmeire Karim (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Russische Federatie - Voormalige Sovjetrepublieken - Consulaire overeenkomsten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1046 Wille Paul (Open Vld) minister van Landsverdediging  
  Afghanistan - Operation Enduring Freedom - Inzetting manschappen - Garanties betreffende de beperking tot deelname aan de International Security Assistance Force (ISAF)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 2/7/2008
4-1047 Taelman Martine (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Station Mol - Opening van drie concessies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 ) 3/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1048 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Subsidies - Recht op aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2248
4-1049 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Buitenlandse instelling met dezelfde juridische entiteit - Levering van diensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1050 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Registratierechten - Cumul - Regelgeving Waals Gewest
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 25/6/2008
4-1051 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw -Erfpachtovereenkomst voor nieuw gebouw - Concessie - Belastbare basis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 11/7/2008
4-1052 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Belastbare gebouwen - Terbeschikkingstelling - Wijziging van de exploitatievoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1053 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Verhuurdiensten van roerende goederen - Plaats van de prestaties - Toepassing van artikel†44 van het BTW-Wetboek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 14/7/2008
4-1054 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Verhuur van pleziervaartuigen - Toepassing van artikel†44, ß3, 2ļ, van het BTW-Wetboek - Commentaar nr.†6/894 van de belastingadministratie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 5/6/2008
  Antwoord 11/7/2008
4-1055 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Radiologie - Overconsumptie - Analyse van fotoís in het buitenland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Antwoord 2/9/2008
4-1056 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Flessenwater - Kwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1057
4-1057 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Flessenwater - Kwaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Antwoord 7/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1056
4-1058 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Comitť P - Ongegronde klachten - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Rappel 17/7/2008
  Antwoord 28/7/2008
4-1059 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkeer - Alcoholcontroles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Antwoord 4/7/2008
4-1060 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1061
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2714
4-1061 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Huisjesmelkerij - Aanhoudingen en veroordelingen - Gebreken in panden - Onbewoonbare panden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1060
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2532
4-1064 Collas Berni (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Duitstalige Belgen - Loopbaanmogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
4-1066 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Belgische gevangenissen - Sterfgevallen - Oorzaken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2534
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1066
4-1067 Van Nieuwkerke Andrť (sp.a+Vl.Pro) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2601
4-1068 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ambtenaren - Ziekteverzuim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Antwoord 8/7/2008
4-1069 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Nummerplaten - Nieuwe combinatiemogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008 ) 6/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
4-1070 Hermans Margriet (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Geneesmiddel Dantrium - Alternatieve geneesmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 13/6/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-339
4-1071 de Bethune Sabine (CD&V N-VA) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingssamenwerking - Programmaís "Migratie en ontwikkeling" - Basisallocatie 14 54 27 3524
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 18/7/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-340
4-1072 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Migratie- en asielbeleid - Europese richtlijnen - Omzetting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-334
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2676
4-1073 Beke Wouter (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing - Vordering - Verjaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2249
4-1074 Collignon Christophe (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van BelgiŽ - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 13/6/2008
  Antwoord 9/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-998
4-1075 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 11/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1076 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 5/8/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1077 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1078 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2715
4-1079 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2535
4-1080 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2459
4-1081 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2396
4-1082 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1083 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 29/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1084 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 16/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1085 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Klimaat en Energie  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1086 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2652
4-1087 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 27/6/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1088 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 9/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1089 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2677
4-1090 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1091 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 22/10/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1092 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 1/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1093 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 18/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1094 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2754
4-1095 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096
4-1096 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 18/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1082
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2774
4-1097 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) eerste minister  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 17/6/2008
  Antwoord 11/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1118
4-1098 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 17/6/2008
  Antwoord 2/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1118
4-1099 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 17/6/2008
  Antwoord 2/9/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1100
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1118
4-1100 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008 ) 17/6/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1097
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1098
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1099
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1101
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1102
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1103
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1104
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1105
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1106
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1107
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1108
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1109
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1117
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1118