Vraag om uitleg nr. 4-334

4-334 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de omzetting van Europese richtlijnen betreffende asiel- en migratiebeleid
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1072