Auteurs- en sprekersregister betreffende "D'Hose Stephanie" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van mevrouw Stephanie D'Hose tot voorzitster van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coördinator - Aparte registratie door de politie (7-161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister
   Antwoord
SV 7-161
Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coördinator - Aparte registratie door de politie (7-162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 7-162
Antisemitisme - Bestrijding - Beleid - Cijfers - Nationale coördinator - Aparte registratie door de politie (7-163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-163
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes (7-907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-907
Auteursrechten - Beeldmateriaal - Sociale media - Internet - Klachten - Permission machine - Inningsmethodes (7-908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, toegevoegd aan de minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-908
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (7-180)      
  Procedure van de stemming - Wijze van tellen
7-13
p. 29 7-13 p. 29 (PDF)
  7-13
p. 27 7-13 p. 27 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Gert Van der biesen (Nieuwe benoeming voor een periode van vijf jaar)
7-16
p. 5-6 7-16 p. 5-6 (PDF)
Bij de bespreking van het ontwerp van bijzondere wet nr. 7-203 werd een discussie gevoerd over de rol van de Senaat      
  7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (7-286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   dossier afgesloten
SV 7-286
Buitenlandse artsen en tandartsen werkzaam in ons land - Cijfers - Toekenning van RIZIV-nummers (7-738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-738
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-85)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-85
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-86)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-86
CITES-Verdrag - Handel in beschermde dier- en plantensoorten - Uitgebreide evaluatie - Koppelen databanken - Financiering - Moratorium op nieuwe handel (7-87)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 7-87
Cel «Kunst & Antiek» bij de federale politie - Databank gestolen kunst (7-904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-904
Cel «Kunst & Antiek» bij de federale politie - Databank gestolen kunst (7-905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   vraag ingetrokken
SV 7-905
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-399
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-400
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-401)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-401
Clearview AI - Privacy - Vermeend gebruik door personen die werken voor de overheid en overheidsdiensten (7-771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-771
Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19) (7-417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-417
Coronacrisis - Desinformatie - Fake news - Sociale media - Aanpak - Maatregelen (Covid-19) (7-418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Antwoord
SV 7-418
Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19) (7-421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-421
Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19) (7-422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-422
Coronacrisis - Destabilitatiecampagne - Fake news - Ondermijning van de democratie (Covid-19) (7-423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-423
Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19) (7-484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-484
Coronacrisis - Musea en kerken - Diefstal - Verhoogd risico - Verhoogde handhaving (Covid-19) (7-485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-485
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-424
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Backer, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-425
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   dossier afgesloten
SV 7-426
Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19) (7-684)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermagne, vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
   Antwoord
SV 7-684
Cybercrime - Cyberveiligheid - Bedrijfsleven - Veiligheid van de Staat - Offensieve cyberaanvallen - Informatiebeveiligingsadviezen (7-803)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 7-803
Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten (7-143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 7-143
Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten (7-144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-144
Dierenproeven - Retributie of heffing op dierproeven - Alternatieven op dierproeven - Celkweekmodellen - Ontwikkeling - Onderzoeks- of proefprojecten (7-145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschaps-beleid
   Antwoord
SV 7-145
Digitaal stemsysteem      
  Eerste maal in gebruik - Korte schorsing voor de aanmelding
7-14
p. 40 7-14 p. 40 (PDF)
  7-14
p. 39 7-14 p. 39 (PDF)
  Niet geregistreerde stemmen
7-15
p. 54-56 7-15 p. 54-56 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2019 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2021 (7-196)      
  Bespreking
   Toekomst van de Senaat - Lonen personeel en politieke medewerkers - Covid-19 - Verbouwingen - Internationale bevoegdheden
7-15
p. 29-45 7-15 p. 29-45 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Stephanie D'Hose, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Extreemrechts en extreemlinks - Geweldsdreiging - Duitsland - Chatsites (7-769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-769
Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen (FWI) - Rapport van het Rekenhof - Bruikleen van kunstwerken en collecties - Betwisting - Recuperatie van werken (7-84)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
SV 7-84
Federale musea en federale wetenschappelijke instellingen - Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Eventuele verkoop van collectiestukken - Cijfers - Controle (7-103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
SV 7-103
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-396
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-397
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-398
Federale politie - Cel «Kunst & Antiek» - Evaluatieverslag - Resultaten - Databank gestolen kunst (7-770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-770
Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten (7-282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-282
Fondsen voor bestaanszekerheid - Werking en controle - Werkingskosten (7-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-283
Genetische test voor seksuele geaardheid - Pseudowetenschappen - Consumentenbedrog - Economische fraude - Economische inspectie - Eventuele onderzoek (7-119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-119
Gent - Oud justitiepaleis - Renovatie - Invulling openbare ruimte - Stadsvernieuwing - Vergroening (7-600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-600
Georganiseerde misdaad - Nederland - Offensief tegen ondermijning - Gelijkaardig initiatief in België (7-772)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-772
Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers (7-235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-235
Geweld jegens LGBTQI+ - Aangiftebereidheid - Cijfers (7-236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-236
Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring (7-847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Gilkinet, vice-eersteminister en minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
SV 7-847
Homo- en transfoob geweld - Politiezone Gent - Klachten - Cijfers - Meldpunt homo- en transfobie - Aantal meldingen - LGBTQIA+-gemeenschap - Discriminatie - Aanpak - Diefstal - Strafverzwaring (7-848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Vraag zonder antwoord
SV 7-848
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 7-641
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten
SV 7-642
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-776
Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (7-798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Antwoord
SV 7-798
Hulde (2020-2021)      
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
  7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   In memoriam de heer Willy Henrard, eresecretaris-generaal van de Senaat (griffier)
7-16
p. 13-14 7-16 p. 13-14 (PDF)
Illegale vuurwapens - Bezit - Wapenhandel - Handhaving - Cijfers (7-767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-767
Jaarverslag multidisciplinaire hormonencel 2018 - Veeteelt - Illegale hormonen - Toename gewicht karkassen (7-788)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-788
Kindhuwelijk - Gedwongen huwelijk - Politie en parket - Richtlijn - Registratie - Samenwerking - Vervolging (7-118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-118
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave (7-319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 7-319
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave (7-700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-700
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen (7-388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-388
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen (7-389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-389
Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Kerkdiefstallen (7-390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-390
Kunstenaar - Sociaal statuut - Hervorming (7-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-906
Mensenhandel en mensensmokkel - Strijd - Artikelen 77 en 77bis van de wet van 15 december 1980 - Toepassing - Strafbaarstellingen - Cijfers voor 2019 (7-761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-761
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Humane doping - Toename - Aanpak (7-736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 7-736
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Illegale hormonen - Veeteelt - Toename gewicht karkassen (7-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-735
Multidisciplinaire Hormonencel - Jaarverslag 2018 - Zware dieren - Toename van het gewicht van karkassen - Gebruik van illegale hormonen (7-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 7-737
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Mensen met een beperking - Hulpverlening - Begeleiding door het NMBS-personeel - Einde van de assistentie (7-316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 7-316
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 7-125
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten
SV 7-126
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-127
Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking (7-697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-697
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Algemene bespreking
7-15
p. 5-14 7-15 p. 5-14 (PDF)
Oproep om mee te doen met de actie "Solidaire Senaat" ten voordele van het Rode Kruis      
  7-15
p. 56-57 7-15 p. 56-57 (PDF)
PGP smartphones - Crypto smartphones - Georganiseerde misdaad - Optreden door de politie (7-756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-756
Partnergeweld - Gratis oproepnummer 1720 - Toename oproepen - Handhaving (7-805)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Schlitz, staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit
   Antwoord
SV 7-805
Pesten - Aantal klachten - Tendens - Handhaving (7-760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-760
Plenaire vergadering      
  Vanaf heden kunnen de senatoren deelnemen en het woord nemen vanop afstand
7-14
p. 5 7-14 p. 5 (PDF)
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
SV 7-608
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Muylle, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
   Antwoord
SV 7-609
Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie (7-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-610
Regeling van de werkzaamheden      
  Doorsturing van teksten
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-207 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-208 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-15
p. 5 7-15 p. 5 (PDF)
  Uitstel van de bespreking van het voorstel tot opstellen van een informatieverslag (7-115)
7-16
p. 4-5 7-16 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-218 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-16
p. 5 7-16 p. 5 (PDF)
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties (7-909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, eerste minister
   Antwoord
SV 7-909
Roofkunst - Wereldoorlog II - Compensatie - Screening museumcollecties (7-910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Economie en Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 7-910
Schijnhuwelijk - Handhaving - Aantal dossiers - Vervolgingen (7-759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-759
Seksueel misbruik - Pedofilie - Invervolgingstelling door de parketten - Type tenlastelegging - Cijfers (7-762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   vraag ingetrokken
SV 7-762
Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen - Toename - Impact van de corona-lockdown - Rapport van Europol - Slechte cijfers voor België - Handhaving (Covid-19) (7-775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-775
Sociale media - Valse accounts - Bestrijding - Artikel 210bis van het Strafwetboek - Handhaving (7-828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-828
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Stephanie D'Hose) (2020-2021)      
  Covid-19 - Debat over de werking van de structuren van het land
7-13
p. 22-23 7-13 p. 22-23 (PDF)
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
   dossier afgesloten
SV 7-606
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Goffin, minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie
   Antwoord
SV 7-607
Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in Syrië - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen (7-801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Kitir, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Vraag zonder antwoord
SV 7-801
Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland (7-699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 7-699
Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland (7-765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee
   Antwoord
SV 7-765
Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname (7-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Geens, vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken
   Antwoord
SV 7-391
Vervalste kunstwerken - Aantallen - Inbeslagname (7-392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 7-392
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
  Uitstel van de bespreking
7-16
p. 4-5 7-16 p. 4-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-172/1)
7-12
p. 45-49 7-12 p. 45-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele of transseksuele geaardheid (LHBT) - Informatiepunt - App - Nederlands initiatief (7-363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
   Antwoord
SV 7-363
Voorstel tot wijziging van artikel 56 van het Reglement van de Senaat (Een in commissie verworpen voorstel wordt enkel op de agenda van de plenaire vergadering ingeschreven indien de indiener daar zelf op aandringt - Ook de Voorzitter van de Senaat kan verzoeken om een door de commissie verworpen tekst op de agenda te plaatsen(overgezonden ontwerp) - Wijze van stemming) (7-191)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose
7-191/1
p. 1-14 7-191/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (7-119)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems, Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez en mevrouw Sabine de Bethune
7-119/1
p. 1-10 7-119/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
7-12
p. 19-28 7-12 p. 19-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen (7-160)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Stephanie D'Hose
7-160/1
p. 1-7 7-160/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Stijn Bex en Bert Anciaux
7-161/1
p. 1-11 7-161/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het voornemen van Oeganda om over te gaan tot invoering van de doodstraf voor LGBTI+ (7-106)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Jean-Frédéric Eerdekens, Gaëtan Van Goidsenhoven, Orry Van de Wauwer en Bert Anciaux en mevrouw Annick Lambrecht
7-106/1
p. 1-9 7-106/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en mevrouw Latifa Gahouchi
7-142/1
p. 1-5 7-142/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-114/1
p. 1-7 7-114/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de risico's op burn-out op het werk efficiënter te voorkomen (7-124)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-124/1
p. 1-9 7-124/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van health impact bonds met het oog op gezondheidswinst door sociale investeringen (Er wordt een beroep gedaan op privéactoren die bereid zijn te investeren in zorgpreventieprojecten) (7-103)      
  Voorstel van de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz en mevrouw Stephanie D'Hose
7-103/1
p. 1-17 7-103/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van resolutie tot afschaffing van het papieren kasticket en de invoering van het e-ticket als norm (7-104)      
  Voorstel van de heren Willem-Frederik Schiltz en Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-104/1
p. 1-7 7-104/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Mevrouw Sabine de Bethune vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-16
p. 5 7-16 p. 5 (PDF)
Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers (7-308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 7-308
Zelfstandigen - Moederschapsrust - Cijfers (7-787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw D'Hose aan de heer Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
   Vraag zonder antwoord
SV 7-787
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999