Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Decker Armand" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2010-2011)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
5-4
p. 9 5-4 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2011-2012)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot derde ondervoorzitter van de Senaat
5-33
p. 6 5-33 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot derde ondervoorzitter van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot derde ondervoorzitter van de Senaat
5-117
p. 5 5-117 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (BZ 2010)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
5-3
p. 6 5-3 p. 6 (PDF)
"Center for Global Development" - Rapport "2005 Commitment to Development Index" - Rangschikking van België (Rangschikking van donorlanden) (3-3474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4626 3-53 p. 4626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5534-5536 3-60 p. 5534-5536 (PDF)
"De contractuele juristen" bij de rechtbanken van eerste aanleg (Gerechtelijke achterstand te Brussel - Toegevoegde rechters - Gebruik der talen) (1-448)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Verdaging
1-167
p. 4498-4499 1-167 p. 4498-4499 (PDF)
   Bespreking
1-168
p. 5007-5009 1-168 p. 5007-5009 (PDF)
"Wapencommissie" - Vertegenwoordigers van de civiele maatschappij (1-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-63
p. 3219-3220 1-63 p. 3219-3220 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3430 1-66 p. 3430 (PDF)
ABOS - Selectiecriteria voor dienstverleners      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1867 1-38 p. 1867 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2324-2325 1-46 p. 2324-2325 (PDF)
Aantal sprekers per fractie in een actualiteitendebat : artikel 73bis Reglement van de Senaat      
  4-109
p. 25 4-109 p. 25 (PDF)
Aanwezigheid in openbare vergadering      
  2-79
p. 37 2-79 p. 37 (PDF)
Aardbeving in Pakistan - Hulp vanuit België - Oorsprong en verdeling van de middelen (3-3817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5099 3-57 p. 5099 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5538-5540 3-60 p. 5538-5540 (PDF)
Aasgierfondsen (Speculatieve investeerders die aan uiterst lage prijzen schulden opkopen die ontwikkelingslanden hebben en er veel geld uit kloppen) (3-2316)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-214
p. 108-110 3-214 p. 108-110 (PDF)
Absenteïsme in plenaire vergadering      
  2-58
p. 7 2-58 p. 7 (PDF)
Accijnzen op koffie - Rechtstreekse toewijzing van de opbrengst aan het departement Ontwikkelingssamenwerking - Wettelijke en fiscale bezwaren (3-3690)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4976-4977 3-56 p. 4976-4977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5537-5538 3-60 p. 5537-5538 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comité I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Afwezigheid van de minister die moet antwoorden op een vraag van mevrouw Anke Van dermeersch en het niet doorgeven van het antwoord aan een andere minister      
  4-12
p. 28-29 4-12 p. 28-29 (PDF)
Afwezigheid van parlementsleden op het ogenblik dat ze worden verondersteld hun vraag te stellen aan de aanwezige minister      
  2-98
p. 9 2-98 p. 9 (PDF)
Aids - Socio-economische impact - Strategie van de Belgische regering met haar ontwikkelingspartners - Aandacht voor de 50-plussers en steun aan de families (3-2009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Geerts aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2546-2547 3-35 p. 2546-2547 (PDF)
Aidsbestrijding - Uganda - Houding Verenigde Staten (3-3382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4626 3-53 p. 4626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5532-5534 3-60 p. 5532-5534 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5756 3-62 p. 5756 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6216 3-64 p. 6216 (PDF)
Amenderingsrecht - Discussie over de (on)ontvankelijkheid van amendementen waarvan de inhoud het voorwerp uitmaakt van een belangenconflict - Artikel 59 Reglement van de Senaat - Artikel 143 Grondwet - Wetsontwerp 4-1252 tot wijziging wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-1252)      
  4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Antwoorden met veel statistische gegevens en cijfers passen niet in het kader van de mondelinge vragen      
  4-4 COM
p. 5 4-4 COM p. 5 (PDF)
Artikel 66.2 van het Reglement van de Senaat - Vraag om advies van de Raad van State : mondeling geformuleerd verzoek in de loop van de bespreking in plenaire vergadering      
  4-102
p. 12 4-102 p. 12 (PDF)
  4-102
p. 14 4-102 p. 14 (PDF)
  4-102
p. 15-16 4-102 p. 15-16 (PDF)
Asielzoekers - Opvang - Erkenning van de uitgaven als officiële ontwikkelingshulp - Begroting 2004, 2005 en 2006 (3-6363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9221-9222 3-84 p. 9221-9222 (PDF)
Attachés voor Ontwikkelingssamenwerking (3-5413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7395 3-71 p. 7395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7943-7945 3-74 p. 7943-7945 (PDF)
Belang een grondig debat te organiseren over het plan van de Verenigde Staten om een antirakettenschild uit te bouwen      
  2-92
p. 16 2-92 p. 16 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Mededeling en verzending naar de commissie
4-110
p. 7-8 4-110 p. 7-8 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, § 1, 7°, 9° en 10°, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 6) (Scholen in de faciliteitengemeenten) (4-643)      
  Regeling van de werkzaamheden
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9520 3-86 p. 9520 (PDF)
Beleidsverklaring van de eerste minister eveneens in de Senaat      
  2-69
p. 19 2-69 p. 19 (PDF)
  2-69
p. 21 2-69 p. 21 (PDF)
  2-69
p. 23 2-69 p. 23 (PDF)
Belgisch buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3000)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3772-3774 3-45 p. 3772-3774 (PDF)
Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO) - Opdrachten - Overname van filialen van Belgolaise (3-4958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6848 3-68 p. 6848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7938 3-74 p. 7938 (PDF)
Belgische Technische Coöperatie (BTC) - Verslag van het Rekenhof - Vastgestelde tekortkomingen (3-3052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3986-3988 3-48 p. 3986-3988 (PDF)
Belgische Technische Coöperatie (BTC) - Vormingscursus - Nederlandstalige deelnemers - Verhuis van Vaalbeek naar Massembre (3-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1770-1771 3-27 p. 1770-1771 (PDF)
Belgische bijdrage tot ontwikkeling - Commitment to Development-index (3-5818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8209 3-77 p. 8209 (PDF)
  Bul. 3-83
p. 9047-9048 3-83 p. 9047-9048 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965 3-88 p. 9965 (PDF)
Belgische buitenlands beleid en Belgische ontwikkelingssamenwerking - Inzetten van militaire vluchten (3-3313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504 3-52 p. 4504 (PDF)
  Bul. 3-58
p. 5202 3-58 p. 5202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5531-5532 3-60 p. 5531-5532 (PDF)
Belgische ontwikkelingssamenwerking - Multilaterale samenwerking - Verplichte bijdrage volgens internationale akkoorden - Vrijwillige bijdrage (Belgische vertegenwoordiging bij multilaterale organisaties) (3-5804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8126 3-76 p. 8126 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8805-8806 3-81 p. 8805-8806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9962-9964 3-88 p. 9962-9964 (PDF)
Benaming "Vlaams Parlement" i.p.v. "Vlaamse Raad" - Naleving van de Grondwet (art. 115)      
  Persoonlijk feit van de heer De Decker
1-260
p. 7560 1-260 p. 7560 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Benoeming van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)      
  Geheime stemming en uitslag
4-4
p. 16-17 4-4 p. 16-17 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999 BZ)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-3
p. 8 2-3 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1999-2000)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-5
p. 4 2-5 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2000-2001)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-69
p. 8 2-69 p. 8 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2001-2002)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-143
p. 4 2-143 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2002-2003)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
2-228
p. 4 2-228 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003 BZ)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
3-3
p. 9 3-3 p. 9 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2003-2004)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
3-13
p. 4-5 3-13 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007 BZ)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-3
p. 7 4-3 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-4
p. 5 4-4 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-42
p. 5 4-42 p. 5 (PDF)
   Al dan niet verenigbaarheid tussen de kandidatuur van de heer Armand De Decker voor het mandaat van voorzitter van de Senaat en het feit dat hij namens zijn partij actief deelneemt aan de "dialoog van gemeenschap tot gemeenschap"
4-42
p. 4-5 4-42 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Kinshasa op 26 november 1996      
  Vraag om uitleg van mevrouw Mayence-Goossens aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bezoek van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking aan Zaïre en onze bijstand aan dat land      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding (3-2296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2897-2898 3-38 p. 2897-2898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3338-3339 3-42 p. 3338-3339 (PDF)
Bilaterale schulden - Minst ontwikkelde landen - Kwijtschelding - Reële waarde van de schuld (3-2274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2896 3-38 p. 2896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3337 3-42 p. 3337 (PDF)
Bilaterale schulden - Ontwikkelingslanden - Kwijtschelding (3-2294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2896-2897 3-38 p. 2896-2897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3337-3338 3-42 p. 3337-3338 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel) (3-1881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2441 3-34 p. 2441 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2623-2624 3-35 p. 2623-2624 (PDF)
Budgetlijn lokale NGO's - Begrotingsjaar 2005 (3-5302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280 3-70 p. 7280 (PDF)
Budgetlijn overgangsacties, reconstructie en maatschappijopbouw - Begrotingsjaar 2005 (3-5301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7170 3-70 p. 7170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7848-7849 3-73 p. 7848-7849 (PDF)
Buitenlandse studenten - Onthaaltehuizen - Subsidiëring (Studenten uit ontwikkelingslanden - Achterstand in de betalingen) (3-6730)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9357-9358 3-85 p. 9357-9358 (PDF)
Buitenlandse studenten in België - Spionageactiviteiten - Ontwikkelingssamenwerking - Eventuele financiering van de studies (3-2469)      
  Schriftelijke vraag van de heer Detraux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3130-3131 3-40 p. 3130-3131 (PDF)
Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Delcourt-Pêtre aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
Burundi - AIDS - Medicatie - Tekorten (3-7902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10740-10742 3-90 p. 10740-10742 (PDF)
Cacaoplantages - Uitbuiting van kinderen - Maatregelen in België (Ivoorkust en West-Afrika - Invoerverbod - Bevoorrechte toegang voor producten vervaardigd met respect voor de sociale normen inzake kinderarbeid) (3-6875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki Sbaï aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9617 3-87 p. 9617 (PDF)
Commissie Vrouwen en Ontwikkeling - Werkzaamheden in 2005 (3-4270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5915-5916 3-62 p. 5915-5916 (PDF)
Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden en budget - 2003-2004 (Commissie bij het ABOS om de integratie van de gelijkheid man-vrouw te ondersteunen en te versterken bij de formulering en tenuitvoerlegging van het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid) (3-3306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4554-4555 3-52 p. 4554-4555 (PDF)
Commissie vrouwen en ontwikkeling - Werkzaamheden in 2006 (3-6748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
Communiqué van de Senaat n.a.v. de vrijlating van mevrouw Ingrid Betancourt (Gijzelaars van FARC in Colombia)      
  4-37
p. 41 4-37 p. 41 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-20
p. 1238 3-20 p. 1238 (PDF)
Conferentie van Voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie - Parijs 26-28 februari 2009 (De institutionele toekomst van de Europese Unie en tenuitvoerlegging van de beschikkingen in het Lissabonverdrag door de nationale parlementen - Europa en crisismanagement, implicatie van de nationale parlementen - De voorbereiding van het parlementaire luik in het kader van een EU-voorzitterschap - De toekomst van Europa, horizon 2030) (4-1147)      
  Verslag van de heren Armand De Decker, voorzitter van de Senaat en Herman De Croo, ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
4-1147/1
p. 1-106 4-1147/1 p. 1-106 (PDF)
Conflictpreventie en preventieve diplomatie (Opsplitsing van budgetlijnen en dus ook van het beleid tussen Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken) (3-1602)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 69-72 3-162 p. 69-72 (PDF)
Conflictpreventie, lokale ngo's en maatschappijopbouw (Opsplitsing van budgetlijnen en dus ook van het beleid tussen ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Zaken) (3-1601)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 67-69 3-162 p. 67-69 (PDF)
Coöperanten - Medische begeleiding (Medewerking van het Instituut voor tropische geneeskunde) (3-5717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7549-7550 3-71 p. 7549-7550 (PDF)
Darfur - Militaire samenwerking tussen Syrië en Sudan - Test van chemische wapens - Invloed op het humanitaire werk (3-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1848 3-28 p. 1848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2188-2189 3-31 p. 2188-2189 (PDF)
De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) (Landenlijst - Verdeling van het budget per land en per onderneming - Verzoenen van de doelstellingen van financieel rendement en impact op de ontwikkeling - Local Currency Fund - Relaties tussen BTC, DGOS en BIO) (3-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 15-17 3-100 p. 15-17 (PDF)
De Belgische ambassade te Sarajevo (3-429)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-82
p. 15-16 3-82 p. 15-16 (PDF)
De Belgische bijdragen aan de Verenigde Naties voor de hulp aan Zuidoost-Azië (Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf - Tsoenami) (3-608)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 67-69 3-100 p. 67-69 (PDF)
De Belgische hulp aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië (VN - Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf - Tsoenami) (3-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 67-69 3-100 p. 67-69 (PDF)
De Belgische inspanningen inzake geboorteregistratie voor landen in het Zuiden (Ontwikkelingssamenwerking) (3-836)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 57-58 3-115 p. 57-58 (PDF)
De Europese steun aan de strijd tegen het terrorisme in Algerije (1-434)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De Federale Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (Oprichting) (3-1345)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 45 3-151 p. 45 (PDF)
De International Support Mission for the Central African Republic (MISCA - Belgische deelname) (5-1192)      
  Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-128
p. 15-17 5-128 p. 15-17 (PDF)
De Senaat moet controle kunnen uitoefenen op de regering, ook op een regering van lopende zaken - Antwoord op de vragen      
  4-1 COM
p. 4-5 4-1 COM p. 4-5 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in België      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De aanpassing van de partnerlanden (Bilaterale samenwerking) (3-1167)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 37-39 3-142 p. 37-39 (PDF)
De acute problemen binnen de universitaire ontwikkelingssamenwerking (Democratische republiek Congo - Indirecte universitaire samenwerking VLIR-UOS en CUD - Terugval aan middelen) (4-272)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 42-46 4-27 p. 42-46 (PDF)
De aids/hiv-problematiek (Acties en projecten specifiek gericht op malaria en tuberculose) (3-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 92-95 3-97 p. 92-95 (PDF)
De annulatie van het bezoek van de Dalai Lama aan België (Onverenigbaarheid tussen het privé-bezoek van de spirituele leider van Tibet met het staatsbezoek van de Koning in China) (3-579)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 19-24 3-97 p. 19-24 (PDF)
De annulering van het bezoek van de Dalai Lama (Onverenigbaarheid tussen het privé-bezoek van de spirituele leider van Tibet met het staatsbezoek van de Koning in China) (3-569)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 19-24 3-97 p. 19-24 (PDF)
De annulering van het bezoek van de Dalai Lama aan Vlaanderen (Onverenigbaarheid tussen het privé-bezoek van de spirituele leider van Tibet met het staatsbezoek van de Koning in China) (3-567)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 19-24 3-97 p. 19-24 (PDF)
De balans van de reacties op de gevolgen van de aardbeving in Pakistan (Humanitaire en financiële hulp) (3-930)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubié aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 23-26 3-142 p. 23-26 (PDF)
De begroting ontwikkelingssamenwerking 2005 (3-1346)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 46-47 3-151 p. 46-47 (PDF)
De begroting ontwikkelingssamenwerking 2005 (ODA-aanrekenbare uitgaven en niet ODA-aanrekenbare uitgaven) (3-1731)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 74-75 3-172 p. 74-75 (PDF)
De begroting voor ontwikkelingssamenwerking (Inschrijving van uitgaven die niet te beschouwen vallen als echte acties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking) (3-487)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-87
p. 26-28 3-87 p. 26-28 (PDF)
De begrotingsmiddelen voor de Belgische Technische Coöperatie (BTC) (3-1363)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 48-49 3-151 p. 48-49 (PDF)
De beknotting van de persvrijheid door de houding van Z.K.H. Prins Laurent jegens de media tijdens publieke optredens (3-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-47
p. 13-16 3-47 p. 13-16 (PDF)
De belasting op vliegbiljetten (Internationale solidariteitsbijdrage - Alternatieve financiering van de ontwikkelingssamenwerking - Standpunt van België) (3-1056)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-154
p. 27-32 3-154 p. 27-32 (PDF)
De benoeming van een ambassadeur met bijzondere opdracht voor het gebied rond de Grote Meren in Afrika      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
De beslissing om 18 onbemande "Hunter"-vliegtuigen van Israëlisch-Amerikaanse makelij te kopen (Technische problemen van het vliegtuig) (1-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-237
p. 6940-6944 1-237 p. 6940-6944 (PDF)
De beslissing van de Franse Gemeenschap om haar naam om te vormen tot "Fédération Wallonie-Bruxelles (5-166)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-24
p. 5-6 5-24 p. 5-6 (PDF)
De beslissingen in verband met het Belgische fregat Westdiep (1-463)      
  Vraag om uitleg van de heer Goris aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De bevindingen van de waarheidscommissie in Marokko (Mensenrechtenschendingen in de "loden jaren" onder Koning Hassan II - Aanbevelingen van de waarheidscommissie - Ondersteuning van het democratisch proces in Marokko) (3-960)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
3-146
p. 30-32 3-146 p. 30-32 (PDF)
De bijdrage van België aan UNIFEM (VN-Ontwikkelingsfonds voor de Vrouwen) (3-495)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 68-71 3-88 p. 68-71 (PDF)
De consequenties van de sterke toename van de uitgaven van de Belgische huishoudens in het buitenland ten aanzien van de Belgische distributiesector (Aankopen door Belgische consumenten in de buurlanden om er van lagere prijzen te genieten) (3-841)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 55-57 3-115 p. 55-57 (PDF)
De definitie van rechtvaardige handel (Duidelijke, juiste en werkbare definitie van rechtvaardige handel en uitwerking van een regling voor de labels) (3-853)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 28-29 3-133 p. 28-29 (PDF)
De definitie van rechtvaardige handel (Nood aan een heldere definitie) (3-1161)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 13-14 3-169 p. 13-14 (PDF)
De dringende hulp die België vrijmaakt en het plan inzake een Europees korps voor humanitaire hulp (Aardschok in Zuid-Oost Azië, "Tsoenami" - Herkomst van de giften en bestemming van de gelden) (3-537)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 22-23 3-94 p. 22-23 (PDF)
De druk die de Europese Commissie uitoefent op de ACS-landen met het oog op het afsluiten van de onderhandelingen over de economische partnerschapsovereenkomsten vóór december 2007 (3-1426)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 26-29 3-210 p. 26-29 (PDF)
De efficiëntie van de Belgische ontwikkelingssamenwerking (Studie van ActionAid International luidens dewelke 69% van de gespendeerde middelen niet effectief aan de ontwikkelingslanden zou worden overgedragen - Boekhoudkundige regels en evaluatieregels - Development Assistance Committee van de OESO) (3-780)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 18-21 3-123 p. 18-21 (PDF)
De erkenning door de minister van een geneesheer- specialist in de chirurgie na advies van de Hoge Raad (4-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Onontvankelijkheid van mondelinge vragen over individuele gevallen - De vraag wordt daarom niet gesteld
4-54
p. 10 4-54 p. 10 (PDF)
De erkenningsprocedure bij een algemene ramp (Schade veroorzaakt in een gemeente door slechte weersomstandigheden - Duur van de procedure - Hevige regenval van 30 april en 1 mei 2004) (3-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 53-54 3-106 p. 53-54 (PDF)
De eventuele invoering van een "Tobin"-taks op Europees niveau om de ontwikkelingshulp te financieren (3-527)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 51-53 3-94 p. 51-53 (PDF)
De financiering van Global Fund (to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria, beheerd door de Wereldbank - Begroting ontwikkelingssamenwerking : 0,7%norm) (3-588)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-100
p. 65-67 3-100 p. 65-67 (PDF)
De financiering van de strijd tegen malaria (Belgische deelname aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria) (3-938)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 50-52 3-123 p. 50-52 (PDF)
De financiering van het platform "Migratie en Ontwikkeling" door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) (Rol van de migranten in de ontwikkeling van hun land van oorsprong) (3-477)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 57-58 3-88 p. 57-58 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De fora van de indirecte actoren (3-1851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 84-85 3-187 p. 84-85 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Financiering) (3-533)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 49-50 3-94 p. 49-50 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Heroriëntatie van de federale aanpak) (3-1382)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 37-44 3-151 p. 37-44 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Publicatie van het KB voor 2005 - Financiering en begroting - Meerjarenplan - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten) (3-823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 70-73 3-113 p. 70-73 (PDF)
De geplande groeimarge van ontwikkelingssamenwerking binnen de begroting van 2006 (3-1041)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-132
p. 55-56 3-132 p. 55-56 (PDF)
De gerechtelijke achterstand en het tekort aan magistraten te Brussel (Taalindeling) (1-350)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De gesprekken tussen de Europese Unie en de ACS-landen en de akkoorden inzake de bescherming van investeringen (Belgisch standpunt op Europees niveau - Opnemen van sociale en milieu-clausules in de bilaterale akkoorden inzake de bescherming van investeringen) (3-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-173
p. 13-17 3-173 p. 13-17 (PDF)
De gevolgen van de Frans-Britse top in Saint-Malo (Europese Ministerraad) over het buitenlands- en veiligheidsbeleid in de Europese Unie en over de rol van de West-Europese Unie (1-589)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Verdaging
1-234
p. 6862 1-234 p. 6862 (PDF)
   Bespreking
1-239
p. 7007-7009 1-239 p. 7007-7009 (PDF)
De gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse (Transfers van jonge delinquenten) (4-1086)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
4-112
p. 34-35 4-112 p. 34-35 (PDF)
De gevolgen van de vermindering van het aantal partnerlanden (3-1698)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-171
p. 94-95 3-171 p. 94-95 (PDF)
De gevolgen van een arrest van de Raad van State betreffende de benoeming van tien directeurs-generaal en adjunct-directeurs-generaal bij de federale politie (3-979)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-125
p. 53-55 3-125 p. 53-55 (PDF)
De harmonisatie van de ontwikkelingssamenwerking in België (Harmonisatie van de internationale donorgemeenschap - Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking - 0,7% van het BNP) (3-460)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-86
p. 36-40 3-86 p. 36-40 (PDF)
De heer Armand De Decker brengt hulde aan de Senaat die een uitstekende reflectiekamer zal zijn geweest      
  5-117
p. 4 5-117 p. 4 (PDF)
De heer Geert Lambert protesteert tegen het onbeantwoord blijven van schriftelijke vragen      
  4-103
p. 8 4-103 p. 8 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte is van mening dat het quorum dient bereikt te zijn voor de stemming over de behandeling bij urgentie van een wetsvoorstel - Inoverwegingneming van een wetsvoorstel - Artikel 46 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 19-21 4-103 p. 19-21 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet (5-869)      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte vraagt om de commissievergadering te schorsen tot na de plenaire vergadering - Stemming over de vraag      
  4-104
p. 5-6 4-104 p. 5-6 (PDF)
De heer Paul Wille vraagt of het feit dat de heer Geert Lambert geen deel meer uitmaakt van de sp.a+Vl.Pro-fractie, gevolgen heeft voor de samenstelling van het Bureau en de Quaestuur van de Senaat      
  4-54
p. 6 4-54 p. 6 (PDF)
De herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden (4-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Courtois aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-119
p. 13-18 4-119 p. 13-18 (PDF)
De hongersnood in Niger (Droogte - Hulp aan de bevolking)      
  Debat
3-125
p. 8-18 3-125 p. 8-18 (PDF)
De hongersnood in Niger en de aangekondigde tsunami (Belgische bijdrage aan het VN-noodhulpfonds - Overige maatregelen) (3-726)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-116
p. 33-34 3-116 p. 33-34 (PDF)
De houding van België binnen de Europese Unie ten aanzien van Myanmar (Schending mensenrechten - Verplichte tewerkstelling - Economische sancties) (3-743)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 57-60 3-106 p. 57-60 (PDF)
De houding van België ten aanzien van de verkiezingen in Wit-Rusland (EU-sancties) (3-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-82
p. 19-21 3-82 p. 19-21 (PDF)
De hulp van België aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De humanitaire hulp aan de tentenkampen van de Sahrawi's (in de Westelijke Sahara - Belofte van een autonomieplan) (3-1486)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-214
p. 37-39 3-214 p. 37-39 (PDF)
De indicatieve samenwerkingsprogramma's (3-1848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 77-79 3-187 p. 77-79 (PDF)
De inlichtingen waarover België beschikte in verband met de voorbereiding van de volkenmoord in Rwanda en de bedreigingen jegens Belgen      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Dehaene, eerste minister
1-25 COM
p. 180-186 1-25 COM p. 180-186 (PDF)
De inplanting van nieuwe bankautomaten (3-555)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-95
p. 31-32 3-95 p. 31-32 (PDF)
De inspanningen van België om het volume van zijn ontwikkelingshulp te verhogen en de 0,7% van het BBP te bereiken (Nieuwe maatregelen - Stijging van het Wereldfonds ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria en van UNAIDS - Opwarming van de aarde - Raadpleging van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling - G8) (3-725)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-116
p. 29-33 3-116 p. 29-33 (PDF)
De kostenverdeling van de brandweerkorpsen (tussen de gemeenten - Rechtsgrond - Raad van State) (3-741)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 55 3-106 p. 55 (PDF)
De landenstrategienota's (3-5063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6766-6769 3-67 p. 6766-6769 (PDF)
De landenstrategienota's (Overzending aan het Parlement) (3-530)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 48-49 3-94 p. 48-49 (PDF)
De lichte plofkoffers (die het zelfstandigen mogelijk maakt hun geld op een veilige manier naar de bank te brengen - Neutralisatiesysteem - Sector van het waardetransport - CAO - Homologatie) (3-721)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 44-45 3-106 p. 44-45 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
  Bespreking
3-103
p. 4-34 3-103 p. 4-34 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (Zie ook vraag om uitleg 5-3948 en de daarna tot besluit ingediende moties) (5-2494)      
  Verslag van de heer Armand De Decker en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2494/1
p. 1-16 5-2494/1 p. 1-16 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (doc. 5-2494/1 en vraag om uitleg 5-3948) (5-2494)      
  5-142
p. 6-7 5-142 p. 6-7 (PDF)
De mogelijkheid tot het beroep dat België bij het Europees Hof voor de rechten van de mens dient in te stellen wegens strijdigheid van het Echelon-programma met de beginselen van het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (2-179)      
  Vraag om uitleg van de heer Moureaux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 46-62 2-61 p. 46-62 (PDF)
De monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland (Agentschap voor geldtransfer - Misbruik van dominante positie - Hoge kosten voor de transfers) (3-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 28-30 3-172 p. 28-30 (PDF)
De niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van België (3-587)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 61-62 3-97 p. 61-62 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De noodhulp (Verdeling van de hulp) (3-906)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-119
p. 30-32 3-119 p. 30-32 (PDF)
De noodhulp voor Kasjmir en onze bijdragen aan het VN-noodfonds (Aardbeving in Pakistan - Humanitaire hulp - Coordinatie Staat-deelstaten) (3-834)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-131
p. 22-24 3-131 p. 22-24 (PDF)
De noodzaak van een humanitaire en veiligheidsopdracht in Albanië (1-1156)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-260
p. 7562 1-260 p. 7562 (PDF)
De onderbreking van de projecten in Cambodja (3-2122)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
De ongelukkige stem die België heeft uitgebracht in de Commisse van de Verenigde Naties voor internationale veiligheid en ontwapening, ter gelegenheid van het onderzoek van het ontwerp van resolutie over de kernproeven      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Dehaene, eerste minister
1-11
p. 248-253 1-11 p. 248-253 (PDF)
De onrust in de regio van de Westelijke Sahara (Belgisch standpunt - Bijzonder ambassadeur voor "Institution Building") (3-729)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-116
p. 27-29 3-116 p. 27-29 (PDF)
De onrustwekkende tekenen van spanning in de grensgebieden van Noord-Kivu (Rwandese invallen in het oosten van de Democratische Republiek Congo - Standpunt van de Belgische regering over de houding van de Amerikaanse en Britse diplomatie en op het EU-niveau) (3-495)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-87
p. 23-26 3-87 p. 23-26 (PDF)
De ontradingscampagnes met betrekking tot de illegale immigratie (Internationale projecten opgezet met een budget van Ontwikkelingssamenwerking) (3-2319)      
  Vraag om uitleg van de heer Buysse aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 159-161 3-216 p. 159-161 (PDF)
De ontwikkeling van de democratie in Palestina (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-986)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De ontwikkelingssamenwerking tijdens het Finse Voorzitterschap van de Europese Unie (3-1850)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 81-84 3-187 p. 81-84 (PDF)
De operationalisering van de Communicatie- en Informatiecentra (CIC's) (Politie - Dispatchingcentra - Verdeelsleutel personeel - Politiezone Dilbeek - Oproepcentrale 101) (3-569)      
  Vraag om uitleg van de heer Ceder aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 64-66 3-97 p. 64-66 (PDF)
De opheffing van het wapenembargo tegen China (ondanks schending van de mensen- en volkenrechten) (3-297)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-55
p. 7-9 3-55 p. 7-9 (PDF)
De opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-988)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De opschorting van hulp aan de Palestijnse gebieden (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-989)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De opvolging van het Kyoto-protocol (Vermindering van de emissie van broeikasgassen - Aankoop emissierechten) (3-1387)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-202
p. 9-10 3-202 p. 9-10 (PDF)
De opvolging van het bezoek van de Haïtiaanse president (in het kader van de ontwikkelingssamenwerking) (3-1206)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubié aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 9-11 3-175 p. 9-11 (PDF)
De organisatie van de islam in België (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De organisatie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-360)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
De overdreven en contraproductieve voorwaardelijkheid bij het toekennen van de laatste lening van de Europese Centrale Bank aan Griekenland (5-438)      
  Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-48
p. 12-16 5-48 p. 12-16 (PDF)
De overwinning van Hamas bij de Palestijnse parlementsverkiezingen (Opschorting van ontwikkelingsprojecten) (3-979)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
De problematiek van de massale verkrachtingen in de Democratische Republiek Congo (Gruweldaden jegens vrouwen, jongeren en kinderen) (3-430)      
  Mondelinge vraag van mevouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-82
p. 16-19 3-82 p. 16-19 (PDF)
De projecten van de directe bilaterale samenwerking in Cambodja (3-1399)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
De rapportering van de wapenhandel door de federale regering aan het Parlement (3-1468)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 22-24 3-210 p. 22-24 (PDF)
De reactie van België op de vervolging van christenen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-1856)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-1856
De recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) (omdat de selectieprocedure geen gelijke behandeling van de kandidaten garandeerde - Continuïteit van de dienstverlening) (3-1318)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 25-26 3-193 p. 25-26 (PDF)
De redenen waarom en de omstandigheden waarin werd beslist een fregat naar de Perzische Golf te sturen (1-456)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Verdaging
1-169
p. 5042-5043 1-169 p. 5042-5043 (PDF)
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-78
p. 35-45 2-78 p. 35-45 (PDF)
De regionalisering van ontwikkelingssamenwerking (3-845)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-132
p. 29-32 3-132 p. 29-32 (PDF)
De republiek Haïti (Samenwerking met Haïti - Naleving van de beloften) (3-1306)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 20-21 3-191 p. 20-21 (PDF)
De rode pest in Angola (Bloedkoorts - Maatregelen door België genomen om de getroffen bevolking ter hulp te komen - WGO - Congo) (3-736)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-118
p. 36-37 3-118 p. 36-37 (PDF)
De samenwerking met Ivoorkust (3-543)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-95
p. 23-25 3-95 p. 23-25 (PDF)
De situatie in Algerije (1-388)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3759-3761 1-140 p. 3759-3761 (PDF)
De situatie in Algerije : maatregelen op Belgisch en Europees niveau (1-423)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Algerije en de mogelijke bijdrage van België en Europa in de strijd tegen de terreur (1-430)      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-160
p. 4281-4290 1-160 p. 4281-4290 (PDF)
De situatie in Burundi      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-44 COM
p. 318-327 1-44 COM p. 318-327 (PDF)
  1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De situatie in Darfur en het mogelijk optreden van België en de EU (Burgeroorlog - Vluchtelingen - Donorconferentie en Belgische bijdrage - UNMIS [United Nations Mission in the Sudan] en Belgische deelname - Bedragen waarin België sinds de oprichting van het Internationaal Strafhof jaarlijks voorziet) (3-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 60-62 3-106 p. 60-62 (PDF)
De situatie in Kosovo (1-469)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De situatie in Togo (Explosieve situatie - Sturen van waarnemers voor een monitoring van de verkiezingen - Belgisch standpunt - Maatregelen op Europees niveau inzake conflictpreventie) (3-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 55-57 3-106 p. 55-57 (PDF)
De situatie in de Democratische Republiek Congo (Rellen na de presidentiële verkiezing - Mandaat EUFOR-troepen en MONUC) (3-1285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 49-51 3-190 p. 49-51 (PDF)
De situatie van de NGO's in Peru en Rusland (Strengere regulering en registratie) (3-1904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-188
p. 46-49 3-188 p. 46-49 (PDF)
De sociale gevolgen voor het personeel van het Secretariaat-Generaal en de Assemblee van de West-Europese Unie die voortvloeien uit de opzegging van het gewijzigde Verdrag van Brussel (Sluiting van de WEU) (5-20)      
  Vraag om uitleg van de heer Armand De Decker aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-5
p. 22-23 5-5 p. 22-23 (PDF)
De steeds wederkerende mankementen aan de C-130 transportvliegtuigen (5-1901)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-125 COM
p. 12-15 5-125 COM p. 12-15 (PDF)
De straffeloosheid in de Democratische Republiek Congo (3-1342)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 21-22 3-195 p. 21-22 (PDF)
De strategienota gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen (3-1356)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 47-48 3-151 p. 47-48 (PDF)
De subsidiëring van huizen voor buitenlandse studenten (door Ontwikkelingssamenwerking) (3-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 73-75 3-113 p. 73-75 (PDF)
De subsidiëring van huizen voor buitenlandse studenten (van lage-inkomenslanden) (3-1664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 81-82 3-169 p. 81-82 (PDF)
De toekomst van het militaire ziekenhuis van Brussel (1-963)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging en Energie
1-211
p. 6105-6106 1-211 p. 6105-6106 (PDF)
De toestand in Kosovo (1-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-170
p. 5060-5066 1-170 p. 5060-5066 (PDF)
De toestand in Kosovo (NAVO, WEU) (1-549)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
De toestand in Zaïre      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De uitbreiding van het aantal partnerlanden voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking n.a.v. de aardbeving in Zuid-Oost Azië (Tsoenami - Sri Lanka en Indonesië) (3-541)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-94
p. 44-45 3-94 p. 44-45 (PDF)
De uitvoering van de Verklaring van Parijs over de doeltreffendheid van de hulp (Implementatieplan - Bilaterale samenwerking - Financiële procedures) (3-1680)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 83-85 3-169 p. 83-85 (PDF)
De uitvoering van de resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad inzake vrouwen, vrede en veiligheid (Nationaal actieplan - Internationale politionele samenwerking : samenwerkingsprojecten ; vormingsprojecten) (3-1875)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 85-87 3-187 p. 85-87 (PDF)
De uitvoeringsmaatregelen inzake de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) (Programmawet van 20/7/06 - Grondige hervorming van de pensioenregeling - Nieuwe berekeningswijze - Verworven rechten - Uitgesteld loon) (3-1842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 33-38 3-183 p. 33-38 (PDF)
De veiligheid van dokter Denis Mukwege in Bukavu (na een moordpoging - Hulp aan de slachtoffers van seksueel geweld in Oost-Congo - Versterking van het mandaat van de MONUSCO) (5-803)      
  Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-89
p. 21-23 5-89 p. 21-23 (PDF)
De verbintenissen van België in verband met de millenniumdoelstellingen (Ontwikkelingssamenwerking - Verhoging van de overheidssteun - Europese Unie - Nieuwe financieringsmiddelen - Schuldproblematiek - Wereldhandelsorganisatie - Landbouwonderhandelingen - OESO - Financiële delinquentie en kapitaalspeculatie - Genderaspect en actieplatform van Peking - Schuldvorderingen van ons land, inbegrepen die van de Delcrederedienst - Invloed van de ontwikkelingslanden in de instellingen van Bretton Woods - Wereldbank - Aanmoediging van investeringen) (3-859)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 59-66 3-115 p. 59-66 (PDF)
De vergadering van het Midden-Oosten-Kwartet (23 juni 2005) (Terugtrekking door Israël uit Gaza en het noorden van de Westelijke Jordaanoever - Voortzetting, ondanks alle internationale afspraken, van de kolonisering in de West Bank - Houding die België verdedigde binnen de EU - Rol van de EU - Kwartet van de VS, Rusland, de EU en de VN - Mandaat van de heer Wolfensohn, speciale afgezant van het Kwartet, inzake coördinatie tussen de Israëlische en Palestijnse autoriteiten m.b.t. de terugtrekking uit Gaza en de coördinatie van de bijstand aan de Palestijnse Autoriteit) (3-940)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 23-27 3-123 p. 23-27 (PDF)
De vergoeding door het Rampenfonds van de schade veroorzaakt door de recente wolkbreuk boven het Doornikse (3-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-123
p. 21-23 3-123 p. 21-23 (PDF)
De vergoedingen die worden toegekend aan ZKH Prins Filip voor het voorzitten van gemeenschappelijke handelsmissies georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel (3-136)      
  Regeling van werkzaamheden
3-35
p. 14 3-35 p. 14 (PDF)
  3-35
p. 30 3-35 p. 30 (PDF)
De verklaringen van de minister over de toestand in Burundi      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-71
p. 1864-1877 1-71 p. 1864-1877 (PDF)
De verkoop door de Regie der Gebouwen van een pand waar het "Maison des associations internationales" is gehuisvest (Brussel - Washingtonstraat)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-69
p. 1787 1-69 p. 1787 (PDF)
De verkoop van 24 woningen te Brasschaat (Woningen van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele actie - Nieuwe woningen - Mogelijkheid tot kopen - Huurprijzen) (3-598)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 89-91 3-97 p. 89-91 (PDF)
De verzekering tegen terreurrisico's (Gebouwen, ondernemingen en personen) (3-964)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-125
p. 51-53 3-125 p. 51-53 (PDF)
De voorgenomen uitbreiding van de NAVO na de Top van Madrid (1-337)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-140
p. 3756-3758 1-140 p. 3756-3758 (PDF)
De voorzitter van de Senaat sluit de plenaire vergadering omdat er geen ondervoorzitter aanwezig is      
  4-120
p. 25 4-120 p. 25 (PDF)
De vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking (3-1730)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 71-74 3-172 p. 71-74 (PDF)
De vrijwillige dienst voor ontwikkelingssamenwerking (3-1159)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 41-43 3-142 p. 41-43 (PDF)
De weinig succesvolle rekrutering voor het leger en de aankondiging van een nieuw statuut (5-1900)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
5-125 COM
p. 9-11 5-125 COM p. 9-11 (PDF)
De werking van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Verdaging
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Debat over de toestand in Libië (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van België - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Democratische Republiek Congo (DRC) - Schenking van 3 miljoen schoolboeken - Samenwerking met de Congolese uitgeverijsector (3-2128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2628-2630 3-35 p. 2628-2630 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Heropbouw havens - Samenwerking met Belgische havens (Partnerschapsakkoorden tussen de havens van Antwerpen en Brussel enerzijds en de havens van Matadi en Kinshasa anderzijds) (3-5716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7548-7549 3-71 p. 7548-7549 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Indicatief samenwerkingsprogramma (Genderprogramma's - Microfinanciering) (3-7838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10268-10271 3-89 p. 10268-10271 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van België (3-917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1621-1622 3-26 p. 1621-1622 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Schuldkwijtschelding (3-6480)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9292 3-85 p. 9292 (PDF)
Democratische Republiek Kongo - Ontwikkelingssamenwerking - Het sturen van schoolboeken (Mistevredenheid van de Congolese uitgevers) (3-2997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3897-3898 3-47 p. 3897-3898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4052-4055 3-48 p. 4052-4055 (PDF)
Depolitisering van de justitie - Nieuwe politieke cultuur - Onderzoek van de kandidaturen - Objectiviteit bij de selectie van de kandidaten      
  2-22
p. 27-31 2-22 p. 27-31 (PDF)
  2-22
p. 34-39 2-22 p. 34-39 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6079)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8598 3-79 p. 8598 (PDF)
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Controle op en evaluatie van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) (3-4634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6294 3-65 p. 6294 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7278-7279 3-70 p. 7278-7279 (PDF)
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Controle - Evaluatie (3-5631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7798 3-73 p. 7798 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8594-8596 3-79 p. 8594-8596 (PDF)
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Personeelsbezetting (3-6362)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9122-9123 3-84 p. 9122-9123 (PDF)
Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Sensibilisering van de publieke opinie voor de Noord-Zuid-vraagstukken - Toekenning van subsidies voor audiovisuele producties - Criteria (3-4113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5432-5434 3-60 p. 5432-5434 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5680-5682 3-61 p. 5680-5682 (PDF)
Discretie van de leden van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité I gezien de wens om het Echelon-programma grondig te bestuderen vooraleer aanbevelingen te formuleren en een groot debat op gang te brengen      
  2-61
p. 50-52 2-61 p. 50-52 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 1998, begroting voor het dienstjaar 1999 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2000      
  Bespreking
   Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat
2-17
p. 89 2-17 p. 89 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2000, begroting voor het dienstjaar 2001 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2002      
  Bespreking
   Artikel 27 van het Reglement van de Senaat (Dotatie van de Senaat)
2-164
p. 45 2-164 p. 45 (PDF)
  2-164
p. 46 2-164 p. 46 (PDF)
   Protest tegen de kritiek geuit door de heer Van Quickenborne tegen de dotatie
2-164
p. 41 2-164 p. 41 (PDF)
  2-164
p. 46 2-164 p. 46 (PDF)
  2-164
p. 47 2-164 p. 47 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2008 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2010 (4-1524)      
  Bespreking
4-102
p. 17-19 4-102 p. 17-19 (PDF)
   Wenselijkheid om de vergoedingen voor bijzondere opdrachten te herzien
4-102
p. 18-19 4-102 p. 18-19 (PDF)
EU - Ontwikkelingssamenwerking tijdens het Iers voorzitterschap (Cotonou-akkoord - Relaties tussen de Europese Unie en Afrika) (3-1258)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1396 3-23 p. 1396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1778-1780 3-27 p. 1778-1780 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Armand De Decker, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer De Decker, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Armand De Decker, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer De Decker, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer De Decker, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Een videofilm waarop FN-senator Delacroix een antisemitisch lied zingt (Positief injunctierecht van de minister van Justitie) (4-449)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-47
p. 29-31 4-47 p. 29-31 (PDF)
Europese Conferentie Sensibilisering voor een wereldwijde Noord-Zuid Solidariteit - Vertegenwoordiging van de gewestregeringen (3-2836)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3568-3569 3-44 p. 3568-3569 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  2-178
p. 32-34 2-178 p. 32-34 (PDF)
Europese Unie (EU) - Ontwikkelingssamenwerking - Oostenrijks Voorzitterschap van de EU - Beslissingen (Overeenkomst van Cotonou - Relaties EU-Afrika) (3-5799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8125 3-76 p. 8125 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8596-8598 3-79 p. 8596-8598 (PDF)
Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking - Voorstel tot cofinanciering van de NGO's voor 2006 (Complementariteit tussen de Europese hulp en de hulp van de lidstaten - Microfinanciering) (3-3063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 4055-4056 3-48 p. 4055-4056 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5052)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7074 3-69 p. 7074 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Colloquium (Verslag)
   "Gender mainstreaming"
2-43
p. 51 2-43 p. 51 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 51 2-43 p. 51 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6219 3-64 p. 6219 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4388)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6217 3-64 p. 6217 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6217 3-64 p. 6217 (PDF)
Exploitatie van drankgelegenheden door vzw's      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-42
p. 2059 1-42 p. 2059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-52
p. 2666-2667 1-52 p. 2666-2667 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1323)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1548 3-25 p. 1548 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - Anciënniteitsvoorwaarden (3-6787)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10267 3-89 p. 10267 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5202 3-58 p. 5202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5545-5546 3-60 p. 5545-5546 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1780 3-27 p. 1780 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1624 3-26 p. 1624 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim (3-1395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1780 3-27 p. 1780 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6218 3-64 p. 6218 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5536-5537 3-60 p. 5536-5537 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5435 3-60 p. 5435 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5684 3-61 p. 5684 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4036)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5432 3-60 p. 5432 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5678 3-61 p. 5678 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8806 3-81 p. 8806 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9220 3-84 p. 9220 (PDF)
Federale hulp aan de gebieden getroffen door de tsunami - Verdeelsleutel fondsen - Toerisme - Aanwijzing van de mogelijke gevaren van seismische gebieden (3-2368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2977-2978 3-39 p. 2977-2978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3339-3340 3-42 p. 3339-3340 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10267 3-89 p. 10267 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ministeriële kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten (3-3370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4626 3-53 p. 4626 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5029-5030 3-56 p. 5029-5030 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd (Vervroegde uittreding - Vacatures) (3-3709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4977 3-56 p. 4977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5538 3-60 p. 5538 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid als eiser of verweerder is betrokken - Aantal rechtszaken van de federale overheden tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9222 3-84 p. 9222 (PDF)
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8526 3-79 p. 8526 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8746 3-80 p. 8746 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8365 3-78 p. 8365 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8598 3-79 p. 8598 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2443 3-34 p. 2443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3336-3337 3-42 p. 3336-3337 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5031-5032 3-56 p. 5031-5032 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4725 3-54 p. 4725 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5031 3-56 p. 5031 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5984 3-63 p. 5984 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6917-6918 3-68 p. 6917-6918 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965 3-88 p. 9965 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2627-2628 3-35 p. 2627-2628 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - Coördinatie (3-6677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9757 3-87 p. 9757 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - Coördinatie - Werkjaar 2004 (3-3420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4666-4667 3-53 p. 4666-4667 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - Coördinatie - Werkjaar 2005 (3-4325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6916-6917 3-68 p. 6916-6917 (PDF)
Genocide in Rwanda - Moord op Belgische burgers - Resolutie aangenomen op 1 april 2004 door de plenaire vergadering van de Senaat - Uitvoering (Steun aan overlevenden van de genocide via de ontwikkelingssamenwerking (3-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2370-2371 3-33 p. 2370-2371 (PDF)
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Grote Meren-Gebied - Programma van ontwapening, demobilisering, repatriëring, reclassering en reïntegratie (DDRRR) en Programma ontwapening, demobilisering en reïntegratie (DDR) - Betrokkenheid van België (3-2231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2791 3-37 p. 2791 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2931-2934 3-38 p. 2931-2934 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1999)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2444 3-34 p. 2444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2627 3-35 p. 2627 (PDF)
Handelsvennootschappen - Verplicht overnamebod - Uitvoeringsbesluit      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-48
p. 2406 1-48 p. 2406 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2479-2480 1-49 p. 2479-2480 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geïntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Martine Taelman, Anne-Marie Lizin, Myriam Vanlerberghe, Isabelle Durant en Marie-Hélène Crombé-Berton en de heren Armand De Decker, Francis Delpérée en Hugo Vandenberghe
4-581/1
p. 1-5 4-581/1 p. 1-5 (PDF)
Herziening van artikel 67 van de Grondwet (Probleem van het einde van het mandaat van de gemeenschapssenatoren) (3-639)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
3-639/1
p. 1-2 3-639/1 p. 1-2 (PDF)
Herziening van titel III, hoofdstuk IV, van de Grondwet, om een artikel 118bis in te voegen betreffende het vrij verkeer op de verkeerswegen voor de leden van de Gewest- en Gemeenschapsraden (1-171)      
  Amendement nr 2 van de heer De Decker c.s.
1-171/2
p. 2 1-171/2 p. 2 (PDF)
Het Belgische cijfer voor ontwikkelingssamenwerking en schuldkwijtschelding (3-1174)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-171
p. 23-26 3-171 p. 23-26 (PDF)
Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Wenselijkheid van een autonome en geloofwaardige Europese defensiecapaciteit - Vormgeving aan een Europese capaciteit inzake crisisbeheersing, zowel op militair vlak [oprichting van een snelle interventiemacht "Rapid Reaction Force"] als op civiel vlak [civiele interventiemacht] - Conflictpreventie en "poolen van vliegende diplomaten" - Integratie van een aantal WEU-taken in de EU - Formalisering van de relaties tussen de EU en de NATO - Toekomstige veiligheidssamenwerking met de Verenigde Staten - Begroting - Belang van een voorafgaande gedachtenwisseling in de nationale parlementen - Scheppen van nieuwe parlementaire controlemechanismen [Zie ook doc. Senaat 2-932/1]) (2-898)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Het Europees beleid ten aanzien van Kosovo (NAVO, WEU) (1-547)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-211
p. 6134-6136 1-211 p. 6134-6136 (PDF)
Het Executief van de Moslims van België (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeën en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van België (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in België - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeën - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het aantal vervalste rijbewijzen in ons land (3-725)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 39-40 3-106 p. 39-40 (PDF)
Het actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheid (Follow-up van de Top van Durban in 2001 - Betrekken van de deelstaten) (3-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 91-92 3-97 p. 91-92 (PDF)
Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Onderzoek OCAD - Audit van de Staatsveiligheid - Onderzoek in de zaak Belliraj - Onderzoek betreffende de zaak "de Bonvoisin" - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Samenwerking tussen de politiediensten, de Veiligheid van de Staat en de ADIV - Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten en internationale instanties - Toezichtsonderzoek over de rellen in Vorst - Bestuurlijke commissie in het kader van de BIM-wet) (5-545)      
  Bespreking
5-13
p. 38-44 5-13 p. 38-44 (PDF)
Het akkoord dat de grootste wapenproducerende landen van de Europese Unie in Farnborough ondertekenden (Beperking van de exportvergunningen - Uitbouw van een veiligheids- en defensiebeleid) (2-366)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
2-78
p. 5-7 2-78 p. 5-7 (PDF)
Het akkoord inzake de invoering van accijnzen op koffie (Storting van een gelijkaardig bedrag aan Ontwikkelingssamenwerking) (3-811)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-132
p. 51-52 3-132 p. 51-52 (PDF)
Het bedrag van de 'schandelijke' schuld van België (Vorderingen t.o.v. ontwikkelingslanden - Kwijtscheldingen) (3-1512)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubié aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 20-21 3-216 p. 20-21 (PDF)
Het belang van seksuele en reproductieve gezondheid bij de bestrijding van HIV en AIDS en dit naar aanleiding van Wereld-Aidsdag op 1 december 2004 (3-482)      
  Mondelinge vraag van de heer Nimmegeers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-86
p. 40-45 3-86 p. 40-45 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Behandeling van een mondelinge vraag als vraag om uitleg
2-79
p. 6-7 2-79 p. 6-7 (PDF)
Het beleid van de minister van Justitie inzake de benoemingen bij de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-344)      
  Vraag om uitleg van de heer Desmedt aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het federale programma inzake gemeentelijke internationale samenwerking (Heroriëntatie van het beleid) (3-1377)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-151
p. 37-44 3-151 p. 37-44 (PDF)
Het garantiefonds (Financieel mechanisme dat investeerders in eerlijke handel een risicoverzekering en een tegemoetkoming in de prefinanciering aanbiedt - Fair Trade Centre bij de Belgische Technische Coöperatie) (3-2170)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 46-49 3-208 p. 46-49 (PDF)
Het gebruik der talen in de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Taalindeling) (1-361)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3574-3588 1-133 p. 3574-3588 (PDF)
Het gebruik van middelen en materieel bij Defensie (Keuze voor een A330-vliegtuig om bepaalde verplaatsingen te maken) (4-975)      
  Mondelinge vraag van de heer John Crombez aan de heer Pieter De Crem, minister van Justitie
4-99
p. 47-50 4-99 p. 47-50 (PDF)
Het intrekken van steun aan de Palestijnse gebieden door de Europese Commissie (omwille van de anti-Israëlische houding van de Hamasregering - Voortzetting van de humanitaire hulp - Aansporing van de Hamas tot verandering) (3-1590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 62-64 3-162 p. 62-64 (PDF)
Het is onvoorstelbaar dat in een officieel overheidsdocument staat dat een wetsontwerp is goedgekeurd voordat daarover in beide assemblees is gestemd      
  2-251
p. 87 2-251 p. 87 (PDF)
Het juridisch statuut van de luchthaven van Chièvres (Toekomst) (3-14)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 28-30 3-14 p. 28-30 (PDF)
Het kunstmatig optrekken van ontwikkelingshulpstatistieken (Opname schuldkwijtschelding en -vermindering als uitgave voor ontwikkelingshulp) (3-1580)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-160
p. 48-49 3-160 p. 48-49 (PDF)
Het niet-aanwenden van de WEU voor de coördinatie van de multinationale operatie in Albanië      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-107
p. 2897-2903 1-107 p. 2897-2903 (PDF)
Het nieuwe Beneluxverdrag en het Beneluxparlement      
  Debat
4-33
p. 12-22 4-33 p. 12-22 (PDF)
Het ontbreken van betrouwbare criminaliteitsstatistieken in ons land (3-723)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-106
p. 37-39 3-106 p. 37-39 (PDF)
Het ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de criteria en de modaliteiten voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering bekomen (Organisatie van een vergelijkend examen door Selor) (3-577)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 54-56 3-97 p. 54-56 (PDF)
Het opschorten van de ontwikkelingsprojecten in Palestina (Overwinning van Hamas [terroristische organisatie] bij de Palestijnse parlementsverkiezingen) (3-978)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-149
p. 20-30 3-149 p. 20-30 (PDF)
Het optreden van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid jegens de advocatuur in het kader van de aanpak van de schijnzelfstandigheid (Mogelijke oneerlijke concurrentie tussen advocatenverenigingen - Geplande kaderwet) (3-571)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 45-46 3-97 p. 45-46 (PDF)
Het personeelsbestand en de middelen van de Staatsveiligheid (Versterking - Herbenoeming van de heer Winants als administrateur) (5-888)      
  Mondelinge vraag van de heer Armand De Decker aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-94
p. 27-28 5-94 p. 27-28 (PDF)
Het programma "Steun aan de begeleiding van getraumatiseerde vrouwen in Zuid-Kivu" van het Olame-centrum (3-1509)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 64-65 3-162 p. 64-65 (PDF)
Het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo (3-1510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-162
p. 65-67 3-162 p. 65-67 (PDF)
Het project ter preventie van seksueel geweld in Oost-Congo (3-969)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-125
p. 55-58 3-125 p. 55-58 (PDF)
Het referentiecentrum voor Centraal-Afrika (3-1849)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 79-80 3-187 p. 79-80 (PDF)
Het referentiecentrum voor Centraal-Afrika (Nieuw centrum om de expertise van gespecialiseerde instelling over Centraal-Afrika te verzamelen en te coordineren) (3-1180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-142
p. 39-41 3-142 p. 39-41 (PDF)
Het samenwerkingsakkoord met Cambodja (3-1397)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-203
p. 22-28 3-203 p. 22-28 (PDF)
Het standpunt van België inzake de te hanteren richtsnoeren bij het creëren van een internationale faciliteit voor de aankoop van geneesmiddelen (International Drug Purchase Facility) (Financiering door een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets) (3-1209)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 11-13 3-175 p. 11-13 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het sturen van een Belgisch fregat naar de Golf (1-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Bespreking
1-170
p. 5053-5059 1-170 p. 5053-5059 (PDF)
Het toepasselijke BTW-tarief voor tandheelkundig materieel (Producten en materieel voor desinfectering en sterilisatie) (3-490)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 65-66 3-88 p. 65-66 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren in handel, ambachten en dienstverlening (Automaten) (3-1467)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 21-22 3-210 p. 21-22 (PDF)
Het uitblijven van de benoeming van eerste substituten in het arrondissement Brussel (1-1149)      
  Mondelinge vraag van de heer De Decker aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-260
p. 7562-7563 1-260 p. 7562-7563 (PDF)
Het uitstellen van het doktersbezoek door personen met een handicap (5-1093)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag niet gesteld, op vraag van de voorzitter - Zie ook mondelinge vraag 5-1096 met zelfde onderwerp
5-111
p. 11 5-111 p. 11 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het wetenschappelijk onderzoek naar prionen (Scrapie-prion - Studie van de Zwitserse professor Aguzzi - Voedselveiligheid van het rundsvlees) (3-570)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 57-59 3-97 p. 57-59 (PDF)
Hiv- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde (Internationale strijd - Onderzoek naar microbicides door het ITG - Ontwikkelingssamenwerking) (3-5902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8366-8367 3-78 p. 8366-8367 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9218-9220 3-84 p. 9218-9220 (PDF)
Hongersnood Oost-Afrika - Bijzondere bijstand voor kinderen en nomaden (3-5193)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7169-7170 3-70 p. 7169-7170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7938-7940 3-74 p. 7938-7940 (PDF)
Hongersnood in Mali (3-3199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4255 3-50 p. 4255 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4449 3-51 p. 4449 (PDF)
Hongersnood in Niger - Verhoging en opvolging van de noodhulp - Aanpak binnen de Europese context (3-3235)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4255 3-50 p. 4255 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5528-5529 3-60 p. 5528-5529 (PDF)
Hoogdringende behandeling van een wetsvoorstel - Reglement van de Senaat      
  4-4
p. 16 4-4 p. 16 (PDF)
Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Belgische ruimtevaartindustrie (2-1332)      
  Verslag van de heer De Decker
2-1332/1
p. 1-34 2-1332/1 p. 1-34 (PDF)
Hulde (2000 - 2001)      
  In memoriam de heer Renaat Van Elslande, minister van Staat
2-88
p. 5-6 2-88 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Paul Vanden Boeynants, minister van Staat
2-89
p. 6-9 2-89 p. 6-9 (PDF)
  In memoriam Hare Majesteit Marie-José, Koningin van Italië, Prinses van België
2-92
p. 9-10 2-92 p. 9-10 (PDF)
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de spoorwegramp te Pécrot
2-105
p. 7 2-105 p. 7 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Mevrouw Leduc feliciteert de heren De Decker, Kelchtermans, Monfils en Moureaux voor hun twintig jaar dienst in het Parlement
2-157
p. 63 2-157 p. 63 (PDF)
  Huldebetoon aan Generaal-Majoor Georges Duchâtelet, militair bevelhebber van het Paleis der Natie
2-164
p. 48-49 2-164 p. 48-49 (PDF)
  Personeelsleden van de Senaat
   de heer Freddy Matton, directeur-generaal van de Quaestuur, bij zijn afscheid van de Senaat
2-168
p. 38-40 2-168 p. 38-40 (PDF)
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
  In memoriam H.K.H. Prinses Lilian, Prinses van België
2-211
p. 5-7 2-211 p. 5-7 (PDF)
  In memoriam de heer Gaston Geens, minister van Staat
2-212
p. 6-8 2-212 p. 6-8 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  naar aanleiding van de verjaardag van de voorzitter, de dag van zijn vierde benoeming als voorzitter van de Senaat
2-228
p. 4 2-228 p. 4 (PDF)
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Hulde (2003 BZ)      
  Hulde aan Zijne Majesteit Koning Boudewijn t.g.v. de tiende verjaardag van zijn overlijden
3-12
p. 14 3-12 p. 14 (PDF)
Hulde (2003-2004)      
  In memoriam de h. August Vanistendael, minister van Staat
3-14
p. 6 3-14 p. 6 (PDF)
  Eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslagen in Madrid
3-46
p. 46-47 3-46 p. 46-47 (PDF)
Hulde (2004-2005)      
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de tsoenami in Azië (Vreselijke natuurramp - Aardbeving en vloedgolf)
3-92
p. 8-9 3-92 p. 8-9 (PDF)
  In memoriam HKH Joséphine-Charlotte, Groothertogin van Luxemburg, Prinses van België
3-92
p. 6-7 3-92 p. 6-7 (PDF)
Hulde (2007-2008)      
  In memoriam Frank Swaelen, erevoorzitter van de Senaat, minister van Staat
4-11
p. 4 4-11 p. 4 (PDF)
  4-12
p. 5-8 4-12 p. 5-8 (PDF)
  In memoriam de heer Karel Van Miert, minister van Staat
4-82
p. 9-12 4-82 p. 9-12 (PDF)
Hulde (2008-2009)      
  aan mevrouw Miet Smet, uittredend senator
4-78
p. 43-44 4-78 p. 43-44 (PDF)
  aan mevrouw Isabelle Durant n.a.v. haar vertrek uit de Senaat
4-83
p. 11 4-83 p. 11 (PDF)
Hulde (2009-2010)      
  Rouwbeklag aan de heer Dirk Claes bij het overlijden van zijn echtgenote
4-95
p. 4 4-95 p. 4 (PDF)
  Rouwhulde voor graaf Pierre Harmel, gewezen eerste minister en eresenaatsvoorzitter
4-95
p. 4 4-95 p. 4 (PDF)
  4-99
p. 7-10 4-99 p. 7-10 (PDF)
  Hulde aan generaal-majoor Pierre Segers, militair commandant van het Paleis der Natie, die met pensioen gaat
4-103
p. 37-39 4-103 p. 37-39 (PDF)
  Hulde aan de heer Patrik Vankrunkelsven die de Senaat verlaat
4-105
p. 10-11 4-105 p. 10-11 (PDF)
  4-105
p. 12 4-105 p. 12 (PDF)
  4-105
p. 14 4-105 p. 14 (PDF)
  Hulde aan de heer Berni Collas bij zijn vertrek uit de Senaat
4-109
p. 20 4-109 p. 20 (PDF)
  4-109
p. 62-64 4-109 p. 62-64 (PDF)
  Eerbetoon aan de slachtoffers van de treinramp in Halle
4-113
p. 7 4-113 p. 7 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gérard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Hulde aan de heer Josy Dubié, uittredend senator      
  4-81
p. 24 4-81 p. 24 (PDF)
Hulde aan mevrouw Céline Fremault, uittredend senator      
  4-109
p. 55 4-109 p. 55 (PDF)
Hulde aan mevrouw Sfia Bouarfa, uittredend senator      
  4-81
p. 29 4-81 p. 29 (PDF)
In herinnering brengen van artikel 38.6 van het Reglement van de Senaat : "De rapporteur heeft het recht als eerste het woord te voeren. Hij mag daarbij het verslag niet voorlezen..."      
  4-9
p. 17-18 4-9 p. 17-18 (PDF)
Indien een voorstel in commissie werd aangenomen, dient er in de plenaire vergadering eerst gestemd te worden over de amendementen op dit voorstel - Beroep op het Reglement door de heer Joris Van Hauthem      
  4-51
p. 64-65 4-51 p. 64-65 (PDF)
Innovatieve financieringsbronnen voor ontwikkelingshulp - Conclusies Conferentie van Parijs van 28 februari en 1 maart 2006 - Belasting op vliegtuigtickets - Belgisch standpunt (3-4963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6764-6766 3-67 p. 6764-6766 (PDF)
Inoverwegingneming van voorstellen en resoluties versus debat ten gronde      
  Voorstel dat ertoe zou strekken een wettelijke regeling uit te werken over het dragen van religieuze symbolen
3-35
p. 6-7 3-35 p. 6-7 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5323)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7280 3-70 p. 7280 (PDF)
Internationaal humanitair fonds (Eventuele oprichting - Hulp aan de getroffenen bij humanitaire ramp) (3-5901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8365-8366 3-78 p. 8365-8366 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8989-8991 3-82 p. 8989-8991 (PDF)
Internationale dag van de rechten van het kind      
  4-49
p. 44-45 4-49 p. 44-45 (PDF)
Internationale ontwikkeling - Verslag van het Center for Global Development - Belgische ontwikkelingsbijdrage (3-5798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8124 3-76 p. 8124 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9215-9217 3-84 p. 9215-9217 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Bangladesh (3-1224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1394 3-23 p. 1394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1540-1541 3-25 p. 1540-1541 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Burkina Faso (3-1222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1393-1394 3-23 p. 1393-1394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1774-1777 3-27 p. 1774-1777 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Cambodja (3-1225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1394-1395 3-23 p. 1394-1395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1541-1542 3-25 p. 1541-1542 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Ethiopië (3-1223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1394 3-23 p. 1394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1539-1540 3-25 p. 1539-1540 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Ivoorkust (3-1226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1395 3-23 p. 1395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1542-1545 3-25 p. 1542-1545 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Laos (3-1227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1395-1396 3-23 p. 1395-1396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1545-1546 3-25 p. 1545-1546 (PDF)
Internationale samenwerking - Geschrapte partnerlanden - Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) (3-1228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1396 3-23 p. 1396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1547-1548 3-25 p. 1547-1548 (PDF)
Internationale samenwerking - Preventie, noodhulp, hulp voor rehabilitatie op korte termijn en humanitaire actie - Uitvoering van de begroting 2003 en 2004 - Gesteunde projecten (Ontwikkelingssamenwerking) (3-3314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504-4505 3-52 p. 4504-4505 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5029 3-56 p. 5029 (PDF)
Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) - Vilnius, 5 en 6 september 2013 (Ad hoc evaluatiecomité : inventarisering van de amendementen op het huishoudelijke reglement van de Interparlementaire Conferentie - Bevordering van de democratie in een vernieuwd Europa - Prioriteiten van Litouwen voor de Europese Raad van december 2013 - Conflict in Syrië - Oostelijk partnerschap - Europees Defensie-agentschap - Beperkte militaire capaciteit ondanks de forse defensie-uitgaven : nood aan samenwerking - Samenwerking tussen de EU en de NAVO) (5-2259)      
  Verslag van de heren André Flaut (K) en Armand De Decker (S)
5-2259/1
p. 1-104 5-2259/1 p. 1-104 (PDF)
Interparlementaire Conferentie voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) - Dublin, 24 en 25 maart 2013 (Vergadering van de delegatiehoofden van de nationale parlementen van de EU en het Europees Parlement : voorstel tot samenstelling van een ad hoc-toetsingscommissie ; voorstel betreffende een factfindingmissie m.b.t. de buurlanden ten zuiden en ten oosten van de Middellandse Zee - GBVB en GVDB : op weg naar vrede, veiligheid en ontwikkeling in Afrika - Conflictpreventie : vredestaak van de EU - Allesomvattende aanpak van de instabiliteit in Afrika : de ervaring met de Hoorn van Afrika - Vredesproces in het Midden-Oosten : rol van de EU - De Europese Raad Defensie 2013) (5-2139)      
  Verslag van de heren André Flahaut (K) en Armand De Decker (S)
5-2139/1
p. 1-53 5-2139/1 p. 1-53 (PDF)
Interpretatie van artikel 40.2 van het Reglement van de Senaat : "Het woord mag steeds gevraagd worden om de verdaging van het debat of van de stemming voor te stellen" - Belemmering van de werkzaamheden van de openbare vergadering - Stemming over de vraag tot schorsing      
  4-9
p. 53-59 4-9 p. 53-59 (PDF)
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Invoer in België door Greenpeace van radioactieve stoffen die afkomstig zijn van de opwerkingsfabriek te La Hague (Frankrijk)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-55
p. 2775 1-55 p. 2775 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-78
p. 4068-4069 1-78 p. 4068-4069 (PDF)
Kabinetten - Beleidscellen - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6044)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8682 3-80 p. 8682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9519 3-86 p. 9519 (PDF)
Kinderrechten - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5432 3-60 p. 5432 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5679 3-61 p. 5679 (PDF)
Kinderrechten - Beleidscellen - Federale overheidsdiensten - Personeel (Opvolging van het kinderrechtenbeleid en kindvriendelijke dimensie van het beleid) (3-4057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5432 3-60 p. 5432 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5678-5679 3-61 p. 5678-5679 (PDF)
Kinderrechten - Realisaties 2005 - Rekeningen 2005 (3-4078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5432 3-60 p. 5432 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5679 3-61 p. 5679 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1774 3-27 p. 1774 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1774 3-27 p. 1774 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1622-1623 3-26 p. 1622-1623 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1771 3-27 p. 1771 (PDF)
Kindsoldaten - Demobilisatie - Reïntegratie - Budgettaire voorzieningen (3-2124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2547 3-35 p. 2547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2927-2930 3-38 p. 2927-2930 (PDF)
Koninklijke familie - Buitenlandse reizen (Missies van Prinses Mathilde naar Mali en Niger) (3-2750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3456-3457 3-43 p. 3456-3457 (PDF)
Late verzending van de oproepingen voor een vergadering van de Commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden      
  2-105
p. 8 2-105 p. 8 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 10 2-105 p. 10 (PDF)
  2-105
p. 11 2-105 p. 11 (PDF)
Lidmaatschap van een vereniging van een lid van de senaat of van de regering      
  2-114
p. 10-11 2-114 p. 10-11 (PDF)
Luchtvaart - Verbod te landen op de luchthaven van Bujumbura-Burundi      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-56
p. 2823 1-56 p. 2823 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4856-4857 1-92 p. 4856-4857 (PDF)
Luxemburgse voorzitterschap van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking (3-1975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2443-2444 3-34 p. 2443-2444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-38
p. 2925-2927 3-38 p. 2925-2927 (PDF)
Mededeling van het rapport van kolonel Jacqmin aan de onderzoekscommissie over Rwanda      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-1 COM
p. 15-16 2-1 COM p. 15-16 (PDF)
Mevrouw Freya Piryns vestigt er de aandacht op dat de meerderheid het vereiste quorum niet haalt bij de stemming over het voorstel van resolutie 4-1514      
  4-110
p. 51 4-110 p. 51 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om eerst alle mondelinge vragen te behandelen vooraleer de andere punten van de agenda aan te vatten - Voorstel dat een staatssecretaris in plaats van de minister antwoordt - Stemming over de aanpassing van de agenda      
  5-52
p. 65-66 5-52 p. 65-66 (PDF)
Mevrouw Nyssens eist de aanwezigheid van de minister van Justitie in openbare vergadering om te antwoorden op haar mondelinge vraag      
  2-90
p. 36 2-90 p. 36 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (3-5548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7945-7946 3-74 p. 7945-7946 (PDF)
Militair optreden in Koeweit in 1991 - Herdenkingsmedailles      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2167 1-44 p. 2167 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2322-2323 1-46 p. 2322-2323 (PDF)
Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen - Verslag over de acties van België - Mededeling aan het Parlement - Laattijdige indiening (3-6799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9359 3-85 p. 9359 (PDF)
Millenniumdoelstellingen en waarborg eerbiediging rechten van het kind - Aandacht voor de onderwijskwaliteit (3-5556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7849-7850 3-73 p. 7849-7850 (PDF)
Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (MOD) - Uitvoering - Belgische Ontwikkelingssamenwerking - Geval van de 18 concentratielanden van de Belgische ontwikkelingshulp (3-4862)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6644-6645 3-67 p. 6644-6645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7936-7937 3-74 p. 7936-7937 (PDF)
Misbruik van de spoedprocedure door de regering (evocatieprocedure)      
  4-90
p. 6-7 4-90 p. 6-7 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4340-4341 3-50 p. 4340-4341 (PDF)
Multilaterale milieuverdragen - Belgische bijdragen - Aanrekenbaarheid als ODA ("official development assistance") - uitgaven (Begrotingen ontwikkelingssamenwerking 2005 en 2006) (3-6164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8682 3-80 p. 8682 (PDF)
Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking (3-1929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2441 3-34 p. 2441 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2853-2854 3-37 p. 2853-2854 (PDF)
Niet-gouvernementele organisaties (NGO) - Financiële steun - Onderzoek (NGO LICOF - Organisatie van een seminarie over corruptiebestrijding in Congo in de mijnbouwsector) (3-2584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3218-3219 3-41 p. 3218-3219 (PDF)
Niger - Hongersnood - Beschikbaarstelling van Belgische vrachtwagens (3-3118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4121 3-49 p. 4121 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4339-4340 3-50 p. 4339-4340 (PDF)
Niger - Hongersnood 2005 - Evaluatie (3-5718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7550-7552 3-71 p. 7550-7552 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7850-7852 3-73 p. 7850-7852 (PDF)
Niger - Humanitaire ramp - Noodhulp - Belgische en Europese hulp (3-3294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4504 3-52 p. 4504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5529-5531 3-60 p. 5529-5531 (PDF)
Niger - Voedselcrisis - Belgische hulp (3-5719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7552-7554 3-71 p. 7552-7554 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7853-7855 3-73 p. 7853-7855 (PDF)
Omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties - Verdeelsleutel (3-3126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4122 3-49 p. 4122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5028-5029 3-56 p. 5028-5029 (PDF)
Onontvankelijkheid van amendementen, neergelegd in plenaire vergadering, omdat ze dezelfde tekst voorstellen als de tekst die in commissie werd goedgekeurd      
  4-30
p. 49 4-30 p. 49 (PDF)
  4-30
p. 50 4-30 p. 50 (PDF)
Ontbreken van antwoorden op mondelinge vragen      
  4-2 COM
p. 13 4-2 COM p. 13 (PDF)
Ontmoeting, op 19 oktober 2000, met de heer Shimon Peres, Nobelprijswinnaar, die zal spreken over de toestand in het Midden-Oosten      
  2-71
p. 23 2-71 p. 23 (PDF)
Ontslag van een lid van de Senaat, mevrouw Kim Geybels - Geldigheid - Verzoek om intrekking van het ontslag - Rol van de voorzitter van de Senaat - Ontbreken van een beroepsprocedure - Onduidelijkheid van het reglement van de Senaat aangaande de ontslagprocedure      
  5-4
p. 5-8 5-4 p. 5-8 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse regering, de Brusselse Hoofdstedelijke regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-1359)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Amendement nr 12 van de heer De Decker
2-290/4
p. 2 2-290/4 p. 2 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Benoemingsvoorwaarden van de griffier) (2-265)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
2-265/2
p. 1 2-265/2 p. 1 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Accijnsverhoging : datum van inwerkingtreding
3-12
p. 17-18 3-12 p. 17-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Algemene bespreking
   Procédé van programmawetten
3-67
p. 16-20 3-67 p. 16-20 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1552)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Ontwikkelingshulp - Betalingsachterstand van België (3-2835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3659 3-45 p. 3659 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6759-6760 3-67 p. 6759-6760 (PDF)
Ontwikkelingshulp - Partnerlanden - Tijdelijke lijst (3-5853)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8210-8211 3-77 p. 8210-8211 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8744-8746 3-80 p. 8744-8746 (PDF)
Ontwikkelingslanden - Drinkwater - Ontwikkelingssamenwerking - Rol van België (3-6403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki Sbaï aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9123-9124 3-84 p. 9123-9124 (PDF)
Ontwikkelingslanden - Schuldverlichting - Aasgierfondsen - Impact (3-7477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9966-9967 3-88 p. 9966-9967 (PDF)
Ontwikkelingsprojecten in Vietnam (3-1186)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1393 3-23 p. 1393 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1537-1539 3-25 p. 1537-1539 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - "Official Development Assistance" (ODA) - "Development Assistant Committee" (DAC) - Begrotingen 2005 en 2006 (3-4541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6162-6163 3-64 p. 6162-6163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6918-6919 3-68 p. 6918-6919 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Aandeel binnen het Bruto Binnenlands Product (BBP) - Maatregelen (0,7 %-norm - Streefdatum) (3-2203)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2753-2754 3-36 p. 2753-2754 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005 (3-1943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2443 3-34 p. 2443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2752-2753 3-36 p. 2752-2753 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Belgische Technische Coöperatie (BTC) - Informatiecyclus over de Noord-Zuid-problematiek (3-2161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2690-2691 3-36 p. 2690-2691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3128-3130 3-40 p. 3128-3130 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Bilaterale en multilaterale hulp - Beleidsnota (3-4019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5431-5432 3-60 p. 5431-5432 (PDF)
  Bul. 3-69
p. 6998 3-69 p. 6998 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9212-9214 3-84 p. 9212-9214 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Boekingswijze van de Belgische uitgaven (Schuldverlichting van de arme landen - Berekening m.b.t. de deelstaten - Giften van burgers - Onthaal van vluchtelingen - Kosten voor opleiding van vreemde studenten) (3-5555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7795-7797 3-73 p. 7795-7797 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9515-9519 3-86 p. 9515-9519 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Centraal-Afrika - Referentiecentrum (3-6270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8943 3-82 p. 8943 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9519-9520 3-86 p. 9519-9520 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Concentratielanden - Projecten - Kostprijs (3-2442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3082-3083 3-40 p. 3082-3083 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3851-3853 3-46 p. 3851-3853 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) - Driejarenplannen - Financiering van de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) (3-2174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2630-2631 3-35 p. 2630-2631 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Externe evaluatie (Dienst Bijzondere Evaluatie : personeelsbezetting en begroting - Externe consulenten) (3-6123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8450-8451 3-78 p. 8450-8451 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Eventuele heffing op vliegtickets (3-4202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5600 3-61 p. 5600 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6401-6405 3-65 p. 6401-6405 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Horizontale begroting 2004 (3-1930)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2442 3-34 p. 2442 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2624-2625 3-35 p. 2624-2625 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Horizontale begroting 2005 (3-1931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2442-2443 3-34 p. 2442-2443 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2625-2627 3-35 p. 2625-2627 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Microfinanciering - Begrotingsjaar 2005 - Projecten (3-2266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2895-2896 3-38 p. 2895-2896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3039-3042 3-39 p. 3039-3042 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Microfinanciering - Begrotingsjaar 2006 - Projecten (3-5800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-76
p. 8125-8126 3-76 p. 8125-8126 (PDF)
  Bul. 3-81
p. 8805 3-81 p. 8805 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Millenniumdoelstellingen - Sensibiliseringscampagne (Mobiele tentoonstelling) (3-2896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3661 3-45 p. 3661 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3855-3856 3-46 p. 3855-3856 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Partnerlanden (3-5557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7633 3-72 p. 7633 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7946-7947 3-74 p. 7946-7947 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1623-1624 3-26 p. 1623-1624 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1772-1774 3-27 p. 1772-1774 (PDF)
  Bul. 3-28
p. 1912-1914 3-28 p. 1912-1914 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Rekeningen 2004 en 2005 (3-4697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6294-6295 3-65 p. 6294-6295 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6561-6562 3-66 p. 6561-6562 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Rol van de opkomende landen (3-6402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki Sbaï aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9222-9224 3-84 p. 9222-9224 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Schoolprojecten in afgelegen en rurale gebieden - Vzw "Mobile school" (3-4116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5434 3-60 p. 5434 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5682-5684 3-61 p. 5682-5684 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Sectorale concentratie (3-5414)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van den Brande aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7395-7396 3-71 p. 7395-7396 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8740-8741 3-80 p. 8740-8741 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Studenten en stagiaires uit lage-inkomenslanden - Onthaal - Samenwerking met de gemeenschappen (3-3855)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5100-5101 3-57 p. 5100-5101 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5542-5543 3-60 p. 5542-5543 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Uitgaven voor onderwijs (3-5064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6770-6771 3-67 p. 6770-6771 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Vrijwillige dienst (3-4542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6163 3-64 p. 6163 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6919-6921 3-68 p. 6919-6921 (PDF)
Onze bijdrage aan het Wereldvoedselprogramma in de Democratische Republiek Congo (RDC) (3-478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-88
p. 66-68 3-88 p. 66-68 (PDF)
Oost-Afrika - Aanhoudende droogte (3-4735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6458-6459 3-66 p. 6458-6459 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6760-6763 3-67 p. 6760-6763 (PDF)
  Bul. 3-68
p. 6921-6925 3-68 p. 6921-6925 (PDF)
Oost-Congo - Pestepidemie - Belgische bijstand (3-5405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7395 3-71 p. 7395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7941-7943 3-74 p. 7941-7943 (PDF)
Oprichten van een werkgroep om na te denken over de toekomst van de Justitie - Activiteit van het parlement of niet      
  4-92
p. 7 4-92 p. 7 (PDF)
Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat      
  2-17
p. 89 2-17 p. 89 (PDF)
Organisatie van een debat over de rol van de Senaat en de taakverdeling tussen Kamer en Senaat - Evocatierecht van de Senaat - Senaat als reflectiekamer - Onderzoek van de teksten die van de Kamer komen      
  2-69
p. 19-23 2-69 p. 19-23 (PDF)
Outplacementkosten gedragen door de werkgever - Belasting van de tegenwaarde      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van Financiën en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 356-357 1-8 p. 356-357 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 809-810 1-16 p. 809-810 (PDF)
Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties (Gegevens) (3-6830)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965 3-88 p. 9965 (PDF)
Overheidsdiensten - Informatica (3-6719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965 3-88 p. 9965 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9616 3-87 p. 9616 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9965-9966 3-88 p. 9965-9966 (PDF)
Overheidsdiensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) in 2005 (3-4346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5983 3-63 p. 5983 (PDF)
Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap (3-4647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6294 3-65 p. 6294 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6921 3-68 p. 6921 (PDF)
Overheidspublicaties - Publicerende instanties - Kostprijs - Informatiedrager (3-2860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3569-3571 3-44 p. 3569-3571 (PDF)
Overschrijden van de door het Reglement toegestane spreektijd bij vragen en antwoorden      
  4-107
p. 30 4-107 p. 30 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van België daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408) (2-942)      
  Stemming over de moties en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
  2-288
p. 82 2-288 p. 82 (PDF)
Periodieke verslagen over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie namens de commissie uitgebracht door de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat (2-83)      
  1998-1999 en BZ 1999 (Bevoegdheidsconflicten Kamer-Senaat - Termijnen - Lot van de hangende voorstellen en ontwerpen van wet bij ontbinding van de Federale Kamers)
2-83/1
p. 1-35 2-83/1 p. 1-35 (PDF)
  1999-2000 (Bevoegdheidsconflicten - Termijnen)
2-83/2
p. 1-25 2-83/2 p. 1-25 (PDF)
Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit (3-4487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6219 3-64 p. 6219 (PDF)
Peru - Projecten inzake drugspreventie (Door België gefinanceerd programma) (3-4167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5684-5686 3-61 p. 5684-5686 (PDF)
Project Grote Meren - Deelnemers - Organisatie - Financiering (Tewerkstelling van hoogopgeleide Afrikanen in hun land van herkomst) (3-2437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3082 3-40 p. 3082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3340-3341 3-42 p. 3340-3341 (PDF)
Protest tegen het feit dat een minister namens een andere minister antwoordt op een mondelinge vraag      
  2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2005 (3-5117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6999 3-69 p. 6999 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7279 3-70 p. 7279 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Uitstel van mondelinge vragen
   Reduceren van het aantal gerechtelijke arrondissementen
3-39
p. 7-8 3-39 p. 7-8 (PDF)
   Sturen van troepen naar Congo en veiligheid van deze troepen
3-39
p. 6-7 3-39 p. 6-7 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Schorsing van de werkzaamheden in commissie terwijl de plenaire vergadering een ontwerp bespreekt waarvoor de commissie bevoegd is
2-252
p. 4 2-252 p. 4 (PDF)
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
  Urgentie bepaalde onderwerpen op de agenda te plaatsen
3-52
p. 8 3-52 p. 8 (PDF)
  3-55
p. 6-7 3-55 p. 6-7 (PDF)
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Organisatie van een actualiteitendebat terwijl de beslissing niet vooraf door het Bureau werd genomen
4-14
p. 6 4-14 p. 6 (PDF)
  4-20
p. 8 4-20 p. 8 (PDF)
  Bespreking van voorstellen van advies i.v.m. het bevoegdheidsconflict over de inspectie van de Franstalige basisscholen - Beperking van de procedureproblemen in het Bureau - Annulatie van de openbare vergadering in de Kamer
4-27
p. 6-8 4-27 p. 6-8 (PDF)
  Een actualiteitendebat moet kunnen gebeuren in aanwezigheid van de minister
4-27
p. 26 4-27 p. 26 (PDF)
  4-27
p. 28 4-27 p. 28 (PDF)
  4-33
p. 8-9 4-33 p. 8-9 (PDF)
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  De heer Geert Lambert vraagt om zijn mondelinge vraag, 4-412 (De overdracht van gerechtelijke dossiers aan buitenlandse autoriteiten door het federaal parket) opnieuw te mogen stellen, ditmaal aan de bevoegde minister, dewelke zich liet vervangen door een andere minister om te antwoorden
4-38
p. 37-38 4-38 p. 37-38 (PDF)
  De heer José Daras vraagt van de agenda van de plenaire vergadering af te voeren het wetsontwerp 4-866 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens - Protesteert tegen de wijze waarop dit ontwerp werd behandeld in commissie : schending van de rechten van de oppositie - "Filibusteren" - Organiseren van stemmingen wetende dat de oppositie nog wil spreken
4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
  Volgorde van de vragen om uitleg
4-89
p. 65 4-89 p. 65 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1999 BZ)      
  Over het feit dat de eerste minister in de Senaat geen regeringsverklaring aflegt
2-3
p. 12-14 2-3 p. 12-14 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
  2-206
p. 20-21 2-206 p. 20-21 (PDF)
  2-217
p. 38 2-217 p. 38 (PDF)
  2-222
p. 4 2-222 p. 4 (PDF)
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
  2-251
p. 15 2-251 p. 15 (PDF)
  2-263
p. 8 2-263 p. 8 (PDF)
  2-280
p. 15-18 2-280 p. 15-18 (PDF)
  3-8
p. 8 3-8 p. 8 (PDF)
  3-8
p. 16 3-8 p. 16 (PDF)
  3-37
p. 10-11 3-37 p. 10-11 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8682 3-80 p. 8682 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Rol van de Senaat
3-6
p. 49-50 3-6 p. 49-50 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 66-67 5-39 p. 66-67 (PDF)
   Hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 67 5-39 p. 67 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 67 5-39 p. 67 (PDF)
   Splitsing van het kiesarrondissement en het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 66 5-39 p. 66 (PDF)
  5-39
p. 70-73 5-39 p. 70-73 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Fusie tussen Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-143
p. 22-23 2-143 p. 22-23 (PDF)
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
  2-145
p. 19 2-145 p. 19 (PDF)
Regio beneden de Sahara - Niger - Aanhoudende voedselschaarste - Wereld Voedsel Programma (3-3878)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5202 3-58 p. 5202 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5543-5545 3-60 p. 5543-5545 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Reis van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking naar Zaïre en de toestand in Zaïre en Rwanda      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
1-77
p. 2080-2089 1-77 p. 2080-2089 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comité I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Rwanda - Ontwikkelingsproces - Werking van het gerechtelijke apparaat (3-4611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6163-6164 3-64 p. 6163-6164 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7273-7277 3-70 p. 7273-7277 (PDF)
Schrapping van de agenda van de Senaat van mondelinge vragen die reeds in de Kamer van volksvertegenwoordigers werden gesteld      
  3-19
p. 9 3-19 p. 9 (PDF)
Schuldenlast ontwikkelingslanden - Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Wereldbank - Invloedsfeer van China (3-7073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10267-10268 3-89 p. 10267-10268 (PDF)
Schuldkwijtschelding - Bedragen - Gevolgen voor begroting (3-2431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3082 3-40 p. 3082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3851 3-46 p. 3851 (PDF)
Seksueel geweld in Congo      
  Debat
4-14
p. 31-45 4-14 p. 31-45 (PDF)
Stemming over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-1592 betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfunctions (Verwerping)      
  4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Strategische pijlers binnen ontwikkelingssamenwerking - Bilaterale, multilaterale en indirecte samenwerking - Verdeling van de middelen (3-2895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3659-3661 3-45 p. 3659-3661 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4201-4207 3-49 p. 4201-4207 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1771 3-27 p. 1771 (PDF)
Tobintaks - Ontwikkelingshulp - Standpunt (Steun op Europees en wereldniveau - 0,7 %norm - Internationale milieubelasting) (3-2097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2547 3-35 p. 2547 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3567-3568 3-44 p. 3567-3568 (PDF)
Toekomst van de School voor militaire administrateurs      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 848-849 1-17 p. 848-849 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-20
p. 1028-1029 1-20 p. 1028-1029 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1999-2000)      
  Toepassing artikel 76 (Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie)
2-1 COM
p. 16-17 2-1 COM p. 16-17 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Toepassing artikel 59,1, in fine (Bespreking van een amendement gesteund op een advies van de dienst wetsevaluatie)
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2002-2003)      
  Beroep op het reglement (Procedurekwestie wat betreft de manier waarop het debat, i.v.m. een eventuele herziening van artikel 195 van de Grondwet, wordt gevoerd)
2-260
p. 16-17 2-260 p. 16-17 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2003-2004)      
  De heren Verreycken en Vanhecke vragen een aparte stemming over de inoverwegingneming van wetsvoorstellen
3-38
p. 52-53 3-38 p. 52-53 (PDF)
  Beroep op artikel 21-2, artikel 84-4 en artikel 8, alinea 1,2° (Mogelijk verlies voor de CDH-fractie van haar vertegenwoordiging in de vaste commissies alsook in het bureau)
3-41
p. 7 3-41 p. 7 (PDF)
  Beroep op het reglement door de heer Coveliers (Protest tegen bepaalde beweringen jegens een VLD-senator)
3-47
p. 15 3-47 p. 15 (PDF)
Toepassing van het reglement bij een tussenkomst in een vraag om uitleg      
  4-98
p. 35-36 4-98 p. 35-36 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1999 BZ)      
  2-3
p. 9-11 2-3 p. 9-11 (PDF)
  Hervorming van de Senaat
2-3
p. 10 2-3 p. 10 (PDF)
  Hulde aan de heer Frank Swaelen, uittredend Senaatsvoorzitter
2-3
p. 10 2-3 p. 10 (PDF)
  Institutionele hervormingen
2-3
p. 10 2-3 p. 10 (PDF)
  Rol van de Senaat op het vlak van het internationaal beleid - Voorbereiding en ratificatie van verdragen - Europese aangelegenheden - Omzetting van richtlijnen
2-3
p. 11 2-3 p. 11 (PDF)
  Voorlopig Bureau van de Senaat : voorzitterschap
2-3
p. 9-10 2-3 p. 9-10 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1999-2000)      
  2-5
p. 5-8 2-5 p. 5-8 (PDF)
  Instelling van een commissie voor politieke vernieuwing
2-5
p. 6-7 2-5 p. 6-7 (PDF)
  Oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de Senaat
2-5
p. 7-8 2-5 p. 7-8 (PDF)
  Rol van de Senaat voor het evenwicht in ons institutioneel landschap
2-5
p. 5-6 2-5 p. 5-6 (PDF)
  Themadebatten
2-5
p. 6 2-5 p. 6 (PDF)
  Wenselijkheid van meer directe contacten van de pers met de Senaat
2-5
p. 6 2-5 p. 6 (PDF)
  Toespraak bij de eedaflegging van Z.K.H. Prins Laurent als senator van rechtswege
2-51
p. 3-5 2-51 p. 3-5 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2000-2001)      
  2-69
p. 14-24 2-69 p. 14-24 (PDF)
  Berichtgeving over de parlementaire werkzaamheden via de televisiestations
2-69
p. 18 2-69 p. 18 (PDF)
  Bijsturing en vereenvoudiging van de hervorming van 1993 : verhoging van het aantal senatoren en terugkeer naar de klassieke bicamerale procedure
2-69
p. 17-18 2-69 p. 17-18 (PDF)
  Kwaliteit van de wetten - Nieuwe dienst Wetsevaluatie
2-69
p. 16 2-69 p. 16 (PDF)
  Principe van het tweekamerstelsel : onmisbare voordelen voor de democratie - Toenemende wereldwijde belangstelling
2-69
p. 14-16 2-69 p. 14-16 (PDF)
  Rol van de Senaat als reflectiekamer - Evocatierecht
2-69
p. 16 2-69 p. 16 (PDF)
  Themadebatten en colloquia
2-69
p. 16-17 2-69 p. 16-17 (PDF)
  Wijziging van de regel van de besloten vergadering in commissie
2-69
p. 18 2-69 p. 18 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2001-2002)      
  2-143
p. 5-10 2-143 p. 5-10 (PDF)
  Fusie tussen Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-143
p. 6-10 2-143 p. 6-10 (PDF)
  Maatschappelijke of themadebatten
2-143
p. 9 2-143 p. 9 (PDF)
  Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-143
p. 5-6 2-143 p. 5-6 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2002-2003)      
  2-228
p. 5-10 2-228 p. 5-10 (PDF)
  Hervorming van de Senaat - Samenstelling
2-228
p. 8 2-228 p. 8 (PDF)
  Nauwere betrokkenheid van de nationale parlementen bij de Europese eenmaking en bij de ontwikkeling van het veiligheids- en defensiebeleid
2-228
p. 6-7 2-228 p. 6-7 (PDF)
  Oprichting van een "Congres" van de volkeren van Europa
2-228
p. 7-8 2-228 p. 7-8 (PDF)
  Politieke en institutionele toekomst van de Europese Unie
2-228
p. 5-8 2-228 p. 5-8 (PDF)
  Verklaring tot herziening van de Grondwet - Spelregels van de preconstituante
2-228
p. 8-10 2-228 p. 8-10 (PDF)
  Werkzaamheden van de Europese conventie over de toekomst van Europa
2-228
p. 6 2-228 p. 6 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2003-2004)      
  3-13
p. 5-9 3-13 p. 5-9 (PDF)
  Rol van de Senaat in het tweekamerstelsel - Hervorming van het bicameralisme
3-13
p. 5-9 3-13 p. 5-9 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2007 BZ)      
  4-3
p. 8 4-3 p. 8 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2007-2008)      
  4-4
p. 6-9 4-4 p. 6-9 (PDF)
  Bevoegdheid van het Parlement in geval van regering onder het stelsel van de lopende zaken - Wetgevende activiteiten - Controlebevoegdheid
4-4
p. 7-9 4-4 p. 7-9 (PDF)
  Hervorming van de Senaat
4-4
p. 6-7 4-4 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2008-2009)      
  4-42
p. 6-8 4-42 p. 6-8 (PDF)
  Belgisch EU-voorzitterschap in 2010
4-42
p. 7 4-42 p. 7 (PDF)
  Financiële en economische crisis - Eerste crisis van de globalisering
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
  Verdrag van Lissabon
4-42
p. 7 4-42 p. 7 (PDF)
  Vrouwenstemrecht
4-42
p. 6-7 4-42 p. 6-7 (PDF)
  Zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
4-42
p. 7 4-42 p. 7 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (2009-2010)      
  4-88
p. 5-7 4-88 p. 5-7 (PDF)
  Belgisch voorzitterschap van de EU
4-88
p. 6-7 4-88 p. 6-7 (PDF)
  Hulde aan Frank De Winne
4-88
p. 5 4-88 p. 5 (PDF)
  Ratificatie Verdrag van Lissabon
4-88
p. 5-6 4-88 p. 5-6 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (BZ 2010)      
  Hulde aan de heer Armand De Decker, uittredend voorzitter
5-3
p. 9 5-3 p. 9 (PDF)
Toestand in Kosovo (Militaire agressie van Belgrado tegen de Albanese bevolking in Kosovo - Humanitaire tragedie - Militaire interventie van de NAVO)      
  Debat
1-258
p. 7472-7480 1-258 p. 7472-7480 (PDF)
Toestand in Zaïre      
  Mededeling van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Landsverdediging
   Bespreking van de mededeling
1-101
p. 2733-2749 1-101 p. 2733-2749 (PDF)
Tsoenami in Zuidoost-Azië - Hulpverlening - Opvolging van de toestand (3-2791)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3515 3-44 p. 3515 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3854-3855 3-46 p. 3854-3855 (PDF)
Tsunami in Zuidoost-Azië - Belgische hulp aan de getroffen gebieden - Begroting - Coördinatie (3-3748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5097-5098 3-57 p. 5097-5098 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6079-6080 3-63 p. 6079-6080 (PDF)
Tsunami in Zuidoost-Azië - Hulp voor de heropbouw vanuit België - Verdeling (3-3820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5099-5100 3-57 p. 5099-5100 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5540-5541 3-60 p. 5540-5541 (PDF)
Uitbreiding van de Europese Unie - Ontwikkelingssamenwerking- Toestand in de nieuwe lidstaten (3-1694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2048-2049 3-30 p. 2048-2049 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2189-2191 3-31 p. 2189-2191 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
VN-hulpfonds - Belgische bijdrage (Kasjmir) (3-3749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5098-5099 3-57 p. 5098-5099 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5675-5677 3-61 p. 5675-5677 (PDF)
VN-verdrag tegen foltering - Standpunt van de Belgische regering - Bekrachtiging (1-1314)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Decker aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-84
p. 4419-4420 1-84 p. 4419-4420 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-96
p. 5073 1-96 p. 5073 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7394 3-71 p. 7394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7941 3-74 p. 7941 (PDF)
Venezuela - Ontwikkelingsprojecten (BTC - NGO's) (3-5836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8209-8210 3-77 p. 8209-8210 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9217-9218 3-84 p. 9217-9218 (PDF)
Verdeling van de zetels voor de gecoöpteerde senatoren      
  3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Verkrachtingen als oorlogsstrategie (Sexueel geweld bij kindsoldaten - Democratische Republiek Congo) (3-1977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lijnen aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-194
p. 129-131 3-194 p. 129-131 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Vertegenwoordiging van kleine politieke fracties in het Bureau van de Senaat      
  2-105
p. 8-9 2-105 p. 8-9 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Verwijlinteresten - Maatregelen ter voorkoming (3-4923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6645 3-67 p. 6645 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6925 3-68 p. 6925 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voorbereiding van wetgeving - Juridische bijstand - Beroep op advocaten(kantoren) (3-6023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8746 3-80 p. 8746 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof (3) (2-677)      
  Vraag om de geheime stemming over de voordracht van de tweede kandidaat, de heer Charles-Ferdinand Nothomb, van de agenda af te voeren, om wettelijke redenen (de verwerping van de in de vorige vergadering voorgelegde dubbele lijst is definitief) en om politieke redenen (uitsluiting door de parlementaire meerderheid van de Franstalige oppositie uit het hoge rechtscollege) - Intrekking door de heer Nothomb van zijn kandidatuur - Nieuwe oproep tot kandidaten voor de tweede voordracht
2-103
p. 26-27 2-103 p. 26-27 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (4-182)      
  Geheime stemmingen en uitslag
   Aangezien er slechts één kandidaat is die twee derden van de stemmen haalt, en er twee kandidaten moeten worden voorgedragen, stelt de heer Coveliers voor één ambt opnieuw open te verklaren
4-4
p. 20 4-4 p. 20 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad (N) (Dossier nr 10) (2-842)      
  Geheime stemmingen
2-142
p. 28-29 2-142 p. 28-29 (PDF)
  2-142
p. 33-35 2-142 p. 33-35 (PDF)
  2-142
p. 38 2-142 p. 38 (PDF)
  2-142
p. 41 2-142 p. 41 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Benoemingscommissies voor het notariaat (4-1002)      
  De heer Hugo Coveliers verzoekt de senatoren die de modellijst opstelden, hun beslissing te motiveren
4-49
p. 43-44 4-49 p. 43-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (4-836)      
  De heer Hugo Coveliers verzoekt de senatoren die de modellijst opstelden, hun beslissing te motiveren
4-49
p. 32-35 4-49 p. 32-35 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 160 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Wijziging slechts mogelijk met bijzondere meerderheid - Zie ook doc. 5-1563) (5-1564)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1564/3
p. 1 5-1564/3 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Hervatting van de bespreking van het verslag
1-153
p. 4015-4045 1-153 p. 4015-4045 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van België als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van België daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942) (2-408)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-132
p. 30-31 2-132 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten (2-605)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
2-605/2
p. 1-2 2-605/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat (Veiligheidsmachtiging voor de senatoren die lid zijn van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (4-1696)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille en Tony Van Parys en mevrouw Christiane Vienne
4-1696/1
p. 1-3 4-1696/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten (Parlementaire Handelingen) (2-384)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
2-384/1
p. 1-3 2-384/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Handhaving van de bestaande garanties in de rand- en faciliteitengemeenten - Bijwerking van de "standstill") (5-1566)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1566/4
p. 1 5-1566/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende wijziging van de zogenaamde "pacificatiewet" van 9 augustus 1988 en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft ("Vlinderakkoord" - Procedure bij de algemene vergadering van de afdeling Bestuurrechtspraak van de Raad van State indien de Vlaamse regering de benoeming weigert) (5-1565)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1565/4
p. 1 5-1565/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen) (2-622)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
2-622/1
p. 1-2 2-622/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Toekenning aan de gemeenschappen en/of gewesten van de bevoegdheid inzake verlenen van stemrecht aan vreemdelingen) (3-293)      
  Over de verzending naar de Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3-19
p. 7-8 3-19 p. 7-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming (Bevoegdheid inzake bepaling en uitvoering van maatregelen t.o.v. minderjarigen die een misdrijf hebben gepleegd : federale bevoegdheid) (5-540)      
  Voorstel van de heren Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez, Richard Miller en Jacques Brotchi
5-540/1
p. 1-4 5-540/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (5-1284)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van de heren Jacques Brotchi en Armand De Decker
5-1284/2
p. 1-4 5-1284/2 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Margriet Hermans, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Isabelle Durant, Christine Defraigne en Nahima Lanjri en de heren Armand De Decker en Francis Delpérée
4-1216/1
p. 1-3 4-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de antipersoonsmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblée van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (1-237)      
  Amendement nr 3 van de heren De Decker en Devolder
1-237/2
p. 2 1-237/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-510)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-510/1
p. 1-3 5-510/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-597/1
p. 1-4 5-597/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 16 van de heer Armand De Decker
5-597/4
p. 1-4 5-597/4 p. 1-4 (PDF)
  5-597/4
p. 6 5-597/4 p. 6 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 29-33 5-31 p. 29-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven      
  Beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-6
p. 113-127 1-6 p. 113-127 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Hatry, Verreycken, De Decker, Erdman en van mevrouw Dardenne, aangehouden stemmingen en eindstemming
1-6
p. 125 1-6 p. 125 (PDF)
  1-6
p. 127-131 1-6 p. 127-131 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de democratiseringsbewegingen in de Maghreb en het Midden-Oosten (5-829)      
  Amendementen nrs 16 tot 24 van de heer Armand De Decker
5-829/3
p. 3-5 5-829/3 p. 3-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Bespreking van de amendementen
3-51
p. 45-48 3-51 p. 45-48 (PDF)
  Gepastheid het voorstel van resolutie te behandelen vóór de herdenking op 7 april, alhoewel het Bureau beslist heeft dit punt van de agenda te schrappen
3-51
p. 39-41 3-51 p. 39-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de gerechtelijke organisatie (en oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie) (1-994)      
  Algemene beraadslaging
1-188
p. 5443-5461 1-188 p. 5443-5461 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van Tunesië (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in Tunesië) (5-917)      
  Amendement nr 9 van de heer Armand De Decker
5-917/2
p. 4 5-917/2 p. 4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ontginning van de natuurlijke rijkdommen in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Duurzame ontwikkeling) (5-1520)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1520/2
p. 2-3 5-1520/2 p. 2-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda (Millenniumdoelen voor ontwikkeling - Nieuw kader voor ontwikkeling en internationale samenwerking na 2015) (5-2098)      
  Bespreking
5-107
p. 52-57 5-107 p. 52-57 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Amendement nr 1 van de heren Jacques Brotchi en Armand De Decker
5-1234/2
p. 1 5-1234/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties (4-1592)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
4-108
p. 9 4-108 p. 9 (PDF)
  4-108
p. 56-59 4-108 p. 56-59 (PDF)
  4-108
p. 59-60 4-108 p. 59-60 (PDF)
  4-108
p. 100 4-108 p. 100 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf (5-456)      
  Amendement nr 6 van de heer Armand De Decker
5-456/2
p. 3 5-456/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land (5-2166)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Armand De Decker, Johan Verstreken, Bert Anciaux, Bertin Mampaka Mankamba en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Marie Arena
5-2166/1
p. 1-16 5-2166/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de Israëlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Vanessa Matz
5-2378/1
p. 1-21 5-2378/1 p. 1-21 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Armand De Decker
5-2378/2
p. 4 5-2378/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
5-134
p. 14-23 5-134 p. 14-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Amendement nr 9 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-2043/2
p. 3 5-2043/2 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende goedkeuring van het Handvest van de plichten van de Staten (Eerbiediging van de fundamentele waarden, grondslag voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld - Slotverklaring van de Conferentie van Parlementsvoorzitters [New York 30 augustus - 1 september 2000]) (2-794)      
  Voorstel van de heer De Decker
2-794/1
p. 1-3 2-794/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Amendementen nrs 13 en 30 van de heer Armand De Decker c.s.
5-1109/2
p. 4 5-1109/2 p. 4 (PDF)
  5-1109/2
p. 10 5-1109/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 27 tot 29 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1109/2
p. 9-10 5-1109/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 33 van de heer Armand De Decker c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-1109/5
p. 1 5-1109/5 p. 1 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit (Israëlisch soldaat ontvoerd door Hamas) (5-1137)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Rik Daems, François Bellot en Richard Miller
5-1137/1
p. 1-4 5-1137/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen (5-1246)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-1246/1
p. 1-3 5-1246/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie (Oprichting van een "Interparlementaire Conferentie voor het Europees defensie- en veiligheidsbeleid", samengesteld uit delegaties van de parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU, van het Europees Parlement en van de Europese NAVO-lidstaten die geen lid zijn van de EU) (5-511)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Francis Delpérée, Bart Tommelein, François Bellot en Jacky Morael en mevrouw Sabine de Bethune
5-511/1
p. 1-9 5-511/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van Genève van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over Algerije (Bloedbaden) (1-860)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
1-860/1
p. 1-3 1-860/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar) (2-130)      
  Voorstel om een moment van stilte in acht te nemen
2-47
p. 51 2-47 p. 51 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875)      
  Bespreking
4-109
p. 61-64 4-109 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden (Humanitaire hulp voor de Syrische en Palestijnse vluchtelingen) (5-1986)      
  Bespreking
5-101
p. 28-36 5-101 p. 28-36 (PDF)
Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Landbouwontwikkeling als hoeksteen van een duurzame verbetering van de levensomstandigheden) (5-1521)      
  Amendement nr 1 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1521/2
p. 1 5-1521/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heren Armand De Decker en Richard Miller
5-1521/3
p. 1 5-1521/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (2-797)      
  Bespreking
2-132
p. 19-23 2-132 p. 19-23 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Stemming
2-119
p. 44 2-119 p. 44 (PDF)
  2-119
p. 78 2-119 p. 78 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust (5-994)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Vanessa Matz en Marleen Temmerman en de heren Armand De Decker en Karl Vanlouwe
5-994/1
p. 1-7 5-994/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
5-24
p. 27-32 5-24 p. 27-32 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Amendementen nrs 9 tot 13 van de heren Rik Daems en Armand De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-733/6
p. 1-3 5-733/6 p. 1-3 (PDF)
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) (Voorstel van resolutie voorbereid op basis van het initiatiefverslag doc. Senaat 2-898/1) (2-932)      
  Bespreking
2-158
p. 4-13 2-158 p. 4-13 (PDF)
Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta (Cyprus - Agenderen op internationale fora) (2-1174)      
  Over het doel van de resolutie om te ijveren voor een feitelijke erkenning van de zogenaamde Turkse republiek Noord-Cyprus
2-208
p. 45-47 2-208 p. 45-47 (PDF)
Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie (NAVO) (5-445)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en François Bellot en mevrouw Dominique Tilmans
5-445/1
p. 1-11 5-445/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid (3-902)      
  Bespreking
3-97
p. 39-44 3-97 p. 39-44 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiële transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
  Overheden aan wie de resolutie zal worden overgezonden
2-26
p. 61-62 2-26 p. 61-62 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in België wordt ontzet) (2-1547)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België (2-1382)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Vrijwillige dienst ontwikkelingssamenwerking - Selectieprocedure voor de kandidaten (3-5611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7797 3-73 p. 7797 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8741-8743 3-80 p. 8741-8743 (PDF)
Vrouwelijke genitale verminking (Ondersteuning van de vereniging GAMS-België) (3-1326)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 62-63 3-149 p. 62-63 (PDF)
Vrouwen en aids (3-466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-86
p. 40-45 3-86 p. 40-45 (PDF)
Vrouwen en aids - Acties van de Belgische aids-ambassadrice - Generische geneesmiddelen voor de derdewereldlanden (3-3847)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4920-4922 3-55 p. 4920-4922 (PDF)
Vrouwen, vrede en veiligheid - Uitvoering van de resolutie van de Senaat 3-902 (Versterking van de rol van vrouwen bij conflictpreventie, conflictoplossing en naoorlogse wederopbouw - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad) (3-3846)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4918-4920 3-55 p. 4918-4920 (PDF)
Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel - Voorstel 4-562 tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek      
  4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wensen (1999 BZ)      
  Einde-zittingswensen
2-4
p. 5 2-4 p. 5 (PDF)
Wensen (1999-2000)      
  Eindejaarswensen en wensen bij het einde van de eeuw
2-22
p. 57-59 2-22 p. 57-59 (PDF)
  Einde-zittingswensen
2-68
p. 109 2-68 p. 109 (PDF)
Wensen (2000-2001)      
  Eindejaarswensen
2-87
p. 97 2-87 p. 97 (PDF)
  Einde-zittingswensen
2-142
p. 85 2-142 p. 85 (PDF)
Wensen (2001-2002)      
  Eindejaarswensen
2-171
p. 20 2-171 p. 20 (PDF)
  Einde-zittingswensen
2-227
p. 106 2-227 p. 106 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Eindejaarswensen
2-258
p. 40 2-258 p. 40 (PDF)
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Wensen (2003 BZ)      
  Einde-zittingswensen
3-12
p. 24 3-12 p. 24 (PDF)
  3-12
p. 26 3-12 p. 26 (PDF)
Wensen (2003-2004)      
  Eindejaarswensen
3-34
p. 41-42 3-34 p. 41-42 (PDF)
Wensen (2007-2008)      
  Eindejaarswensen
4-11
p. 69 4-11 p. 69 (PDF)
  Vakantiewensen
4-41
p. 16 4-41 p. 16 (PDF)
Wensen (2008-2009)      
  Wensen van spoedig herstel aan mevrouw Anne-Marie Lizin
4-51
p. 57 4-51 p. 57 (PDF)
  Vakantiewensen
4-86
p. 102 4-86 p. 102 (PDF)
Wensen (2009-2010)      
  Eindejaarswensen
4-106
p. 16 4-106 p. 16 (PDF)
Werkgroep "Dotaties aan de leden van de koninklijke familie"      
  Vraag tot oprichting
4-29
p. 7 4-29 p. 7 (PDF)
Werkgroep "Ruimtevaart"      
  Samenstelling werkgroep
4-64
p. 44-46 4-64 p. 44-46 (PDF)
Werking van de Senaat : protest van de oppositie      
  4-40
p. 6-13 4-40 p. 6-13 (PDF)
Westelijke Sahara - Belgische projecten - Waarnemersmissie (3-3848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5100 3-57 p. 5100 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5541-5542 3-60 p. 5541-5542 (PDF)
Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen (3-2499)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3283 3-42 p. 3283 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3456 3-43 p. 3456 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen (1-966)      
  Amendement nr 130 van de heren De Decker en Hatry, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-966/13
p. 1-2 1-966/13 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (Overeenstemming gerechtelijke kantons - gemeentegrenzen)(Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (1-1139)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen van het ontwerp
1-232
p. 6737-6774 1-232 p. 6737-6774 (PDF)
  Stemverklaring van de heer De Decker, mevrouw Willame-Boonen en de heren Loones en Jonckheer en stemming van het ontwerp
1-235
p. 6877-6878 1-235 p. 6877-6878 (PDF)
  Stemverklaring van de heer De Decker en eindstemming over het ontwerp geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-252
p. 7328 1-252 p. 7328 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Strafbaarstelling - Strafprocedure - Wettelijke basis voor de deelname van de Belgische Marine aan de operatie ATALANTA - Extraterritoriale bevoegdheid bij arrestatie) (Zie ook doc. nr 4-1561) (4-1562)      
  Algemene bespreking
4-104
p. 4-11 4-104 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (Responsabilisering van de organisatoren - Administratieve sancties - Onrechtmatige verdeling van tickets - Gerechtelijk stadionverbod - Mededeling van politionele gegevens) (1-1060)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
1-1060/2
p. 1 1-1060/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-1547)      
  Stemverklaring van de heer Karl Vanlouwe
5-54
p. 4-6 5-54 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen (1-187)      
  Amendement nr 35 van de heer De Decker en mevrouw Cornet d'Elzius
   Openbaar ambt : eindejaarspremie
1-187/2
p. 13 1-187/2 p. 13 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk België en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 (3-1359)      
  Algemene bespreking
3-132
p. 39-42 3-132 p. 39-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 inzake tropisch hout, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 26 januari 1994 (2-378)      
  Verslag van de heer De Decker
2-378/2
p. 1-3 2-378/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 (3-193)      
  Algemene bespreking
3-20
p. 29-50 3-20 p. 29-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 (3-195)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
  3-20
p. 59 3-20 p. 59 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (5-2274)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Patrick De Groote
5-2274/2
p. 1-14 5-2274/2 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-137
p. 35-41 5-137 p. 35-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 (World Intellectual Property Organization) (3-194)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-20
p. 55-58 3-20 p. 55-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Hongarije; 2° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Polen; 3° Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek; ondertekend te Brussel op 16 december 1997 (1-1027)      
  Hervatting van de algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-204
p. 5836-5849 1-204 p. 5836-5849 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België, de Vlaamse regering, de regering van de Franse Gemeenschap en de regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002 (3-405)      
  Algemene bespreking
3-44
p. 29-32 3-44 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiële steun) (5-1536)      
  Algemene bespreking
5-59
p. 37-41 5-59 p. 37-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 (2-1293)      
  Onontvankelijkheid van een mondelinge vraag
2-239
p. 5-6 2-239 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 (1-903)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-190
p. 5491-5513 1-190 p. 5491-5513 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp houdende regeling van de inlichting- en veiligheidsdiensten (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten) (1-758)      
  Algemene beraadslaging
1-209
p. 6035-6043 1-209 p. 6035-6043 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - Materiële fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Zijne Majesteit Koning Albert II (5-2284)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Filip (5-2282)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomité - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie ("Vlinderakkoord") (5-2283)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 31-33 2-253 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Terugzending naar commissie
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Administratieve rechtscolleges : Vestigingsraad, Kamers van beroep van de beroepsinstituten, Raden van erkenning en Provinciale Raden van de Orde van Architecten) (1-827)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-209
p. 5997-6002 1-209 p. 5997-6002 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek (2-1448)      
  Algemene bespreking
2-268
p. 5-6 2-268 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte (2-1481)      
  Amendement nr 1 van de heer De Decker
2-1481/2
p. 1-2 2-1481/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Amendement nr 25 van de heer De Decker
2-289/5
p. 3 2-289/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, § 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Voorstel tot verdaging tot een volgende plenaire vergadering opdat de heer Vandenberghe zijn vragen kan stellen als de minister van Justitie zelf aanwezig kan zijn
2-119
p. 31-32 2-119 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (Financiering van het Instituut) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1565)      
  Algemene bespreking
4-102
p. 10-16 4-102 p. 10-16 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Over de inoverwegingneming
4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, §5, en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet (Arrondissement Brussel : tweetaligheid van de magistraten) (1-806)      
  Belangenconflict
   Amendement n 1 van de heren Desmedt en De Decker
1-806/5
p. 1-3 1-806/5 p. 1-3 (PDF)
   Aangehouden stemming over het voorstel van gemotiveerd advies en stemverklaring van de heer De Decker
1-192
p. 5550 1-192 p. 5550 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Aanpassing van de tuchtstraffen - Mogelijkheid voor de betrokkene om gehoord te worden - Creatie van een beroepsprocedure - Invoering van een stelsel voor de herziening van de straffen - Aanmaak van een gegevensbank voor tuchtrechtspraak - Meer bewegingsvrijheid voor de hogere tuchtoverheid) (2-729)      
  Over de regeling van werkzaamheden
2-105
p. 8-11 2-105 p. 8-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (De digitale transmissie van de processen-verbaal - Het digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - De nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - De inschrijving op de kiezerslijst van hun identificatienummer bij het Rijksregister - De aanpassing van de lijst met de personen die kunnen aangewezen worden in de functie van voorzitter van een stembureau of een stemopnemingsbureau - De door de gemeente te volgen procedure voor het erkennen van de kiezers die kandidaten voordragen - De versoepeling van de voorwaarden om, in geval van een reis naar het buitenland, een volmacht te geven - De organisatie door het kantonhoofdbureau van een opleiding aan de voorzitters van de stembureaus en stemopnemingsbureaus) (4-1252)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-70
p. 8-13 4-70 p. 8-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt (Hervorming van het notariaat : toegang tot het ambt; statuut van erkend kandidaat notaris en geassocieerd notaris; tucht; professionele structuren) (Zie ook doc. Senaat 1-1277) (1-1276)      
  Amendementen nrs 52 en 53 van de heer De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-1276/6
p. 1-2 1-1276/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-287
p. 55-60 2-287 p. 55-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten (1-505)      
  Amendement nr 14 van de heren Desmedt en Foret, heringediend na de goedkeuring van het verslag, door de heren Desmedt, Foret en De Decker
1-505/5
p. 2 1-505/5 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 24 van de heer De Decker, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-505/7
p. 1 1-505/7 p. 1 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-100
p. 2661-2672 1-100 p. 2661-2672 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiënte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen (Uitbreiding van het stelsel van de wet van 10 februari 2003 ten gunste van alle mandatarissen, ongeacht hun hoedanigheid en hun opdrachten op het ogenblik van de fout) (5-1970)      
  Voorstel van de heer Armand De Decker
5-1970/1
p. 1-8 5-1970/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen (Uitbreiding van het stelsel van de wet van 10 februari 2003 ten gunste van alle mandatarissen, ongeacht hun hoedanigheid en hun opdrachten op het ogenblik van de fout) (5-2029)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux en Francis Delpérée
5-2029/1
p. 1-8 5-2029/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Armand De Decker, Paul Wille, mevrouw Christiane Vienne, de heren Francis Delpérée, Tony Van Parys, mevrouw Christine Defraigne, de heren Patrik Vankrunkelsven en Pol Van Den Driessche
4-1053/1
p. 1-99 4-1053/1 p. 1-99 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan (Artikel 156 Gerechtelijk Wetboek) (5-2178)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker en Alain Courtois en mevrouw Christine Defraigne
5-2178/1
p. 1-3 5-2178/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-68
p. 45-47 3-68 p. 45-47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel ingediend zonder toelichting - Nieuwe inoverwegingneming na vervollediging - Mondelinge toelichting - Artikel 56 Reglement van de Senaat      
  4-103
p. 33-34 4-103 p. 33-34 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken (o.a. oprichting bij FOD Justitie van een Nationale Raad ter bestrijding van seksuele uitbuiting) (5-1960)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Dominique Tilmans en de heren Jacques Brotchi, Armand De Decker, Gérard Deprez, Alain Courtois, Richard Miller en François Bellot
5-1960/1
p. 1-33 5-1960/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Armand De Decker, Wouter Beke, Frank Vandenbroucke en Bart Tommelein en mevrouw Liesbeth Homans
5-512/1
p. 1-3 5-512/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-73
p. 39-49 3-73 p. 39-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot efficiëntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning (Wijziging artikelen 63, 64, 167 Burgerlijk Wetboek en invoeging artikel 1467/1 - Wijziging Wetboek internationaal privaatrecht, wet 31 december 1851 m.b.t. de consulaten, wet 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister voor natuurlijke personen, wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen en artikel 569 Gerechtelijk Wetboek) (5-701)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-701/1
p. 1-10 5-701/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem (Bioscoopbezoek door minderjarigen - Filmkeuringscommissie - Voorlichtingssysteem) (5-1034)      
  Voorstel van de heren Richard Miller en Armand De Decker
5-1034/1
p. 1-5 5-1034/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst (Leger, Civiele bescherming, Rijkswacht, Politie, Ontwikkelingssamenwerking, Federale wetenschappelijke en culturele instellingen) (1-951)      
  Voorstel van de heren De Decker en Goris c.s.
1-951/1
p. 1-21 1-951/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, § 4, 4°, van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt (Benoemingscommissie voor het notariaat - Kandidaten die "docenten" of "professoren" zijn) (4-1290)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpérée
4-1290/1
p. 1-3 4-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een parlementair advies bij de benoeming tot hoofd van de Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten (5-1150)      
  Algemene bespreking
5-95
p. 31-40 5-95 p. 31-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 3bis van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Opheffing dotatie Prins Laurent) (5-1047)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (5-780)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 36-60 5-121 p. 36-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel (Zie ook doc. Senaat 2-1008 en 2-1010) (2-1009)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne en Dedecker
   Over de inoverwegingneming
2-182
p. 6 2-182 p. 6 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Koninklijke School voor Bestuurskunde (Vrijwaren van de eenheid van het land) (1-153)      
  Voorstel van de heer De Decker
1-153/1
p. 1-12 1-153/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel
4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden (Verbieden van organisaties van private personen waarvan het oogmerk erin bestaat de door de wet aangewezen organen voor controle op de politiediensten aan te vullen) (2-1389)      
  Voorstel van de heren De Decker, Vandenberghe, Thissen en Monfils en mevrouw Lizin
2-1389/1
p. 1-4 2-1389/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 44-70 4-9 p. 44-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft (Nieuwe sancties : plaatsverbod en werkstraf - Verlaging van de leeftijd van de beoogde minderjarige - Verhoging van de geldboeten - Eenvormige toepassing door de politiezones - Inkorting van de proceduretermijnen - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : beroep bij de politierechtbank - Wijziging wet 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming) (5-1830)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Gérard Deprez, Armand De Decker en Alain Courtois
5-1830/1
p. 1-15 5-1830/1 p. 1-15 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans en Christine Defraigne en de heren François Bellot, Gérard Deprez en Armand De Decker
5-2410/1
p. 1-4 5-2410/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen (5-374)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Armand De Decker, Gérard Deprez en Richard Miller
5-374/1
p. 1-8 5-374/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven (5-767)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Alain Courtois, Gérard Deprez, Armand De Decker en Richard Miller en mevrouw Christine Defraigne
5-767/1
p. 1-6 5-767/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beëdigd vertaler in het geval een beëdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Vergissing bij het opnemen van de stemmen in commissie - Aanneming van het subamendement van de heer Dallemagne - Rechtzetting
2-59
p. 47-48 2-59 p. 47-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof) (Herstel van de gelijkschakeling van het pecuniair statuut van de referendarissen van het Arbitragehof met de referendarissen van de Raad van State) (2-623)      
  Voorstel van de heer de Decker c.s.
2-623/1
p. 1-3 2-623/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Europese Unie (5-700)      
  Voorstel van de heren François Bellot, Gérard Deprez, Alain Courtois, Armand De Decker en Jacques Brotchi en mevrouw Dominique Tilmans
5-700/1
p. 1-11 5-700/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt (Evenredigheidsregel - Geval waarbij een strekking binnen het orgaan of de instelling een meerderheid van de vertegenwoordigers heeft zonder tegelijk een meerderheid te bezitten in de vertegenwoordigde vergadering - Samenstellen van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie) (5-742)      
  Voorstel van de heren Gérard Deprez, Richard Miller en Armand De Decker
5-742/1
p. 1-9 5-742/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten (Samenstelling Comité I - Functie van adjunct-hoofd van de Dienst Enquêtes van het Comité P - Datum voor indiening van de activiteitenverslagen - Benoeming van plaatsvervangende leden van het Comité I door de Senaat) (2-439)      
  Voorstel van de heer De Decker c.s.
2-439/1
p. 1-8 2-439/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Mogelijkheid voor de voorzitter van het Vast Comité I om gewezen leden van de inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens ondersteunende diensten te doen dagvaarden) (5-508)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-508/1
p. 1-3 5-508/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-8
p. 10-11 5-8 p. 10-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie (Verkiesbaarheid) (4-1067)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Armand De Decker, Philippe Moureaux en José Daras
4-1067/1
p. 1-3 4-1067/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-29
p. 44-47 4-29 p. 44-47 (PDF)
  4-29
p. 90-91 4-29 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Verslag van de heren Armand De Decker en Wouter Beke
5-1563/4
p. 1-64 5-1563/4 p. 1-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Moureaux, Bart Laeremans, Armand De Decker, Wouter Beke, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Jurgen Ceder en van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Mieke Vogels
5-128
p. 34-46 5-128 p. 34-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Stemverklaringen van de heren Karl V