S. 3-639 Dossierfiche K. 51-1081

Herziening van artikel 67 van de Grondwet
Armand De Decker    Hugo Vandenberghe    Jean-François Istasse    Paul Wille    Berni Collas    Lionel Vandenberghe    Christian Brotcorne   

herziening van de grondwet
afgevaardigde
regionale verkiezingen
regionaal parlement
Eerste Kamer
mandaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-639/1 3-639/1 (PDF) Herziening van de grondwet 22/4/2004
3-639/2 3-639/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/4/2004
3-639/3 3-639/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 27/4/2004
K. 51-1081/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 30/4/2004
K. 51-1081/2 Verslag namens de commissie 19/5/2004
K. 51-1081/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2004   Indiening Doc. 3-639/1 3-639/1 (PDF)
22/4/2004   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
28/4/2004   Inschrijving op agenda
29/4/2004   Algemene bespreking Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
29/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 3-55 Hand. 3-55 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
22/4/2004   Verzending naar commissie
22/4/2004   Inschrijving op agenda
22/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christian Brotcorne
22/4/2004   Bespreking
22/4/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
22/4/2004   Aanneming zonder amendering
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-639/2 3-639/2 (PDF)
27/4/2004   Tekst aangenomen Doc. 3-639/3 3-639/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
29/4/2004   Overzending Doc. K. 51-1081/1
19/5/2004   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1081/2
27/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 52-55
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o41)
Integraal verslag nr. 67, p. 60
Doc. K. 51-1081/3
27/5/2004   Aanneming zonder amendering
27/5/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/6/2004   Bekrachtiging en afkondiging
11/6/2004   Bekendmaking (44228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/4/2004
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/4/2004, 27/4/2004
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/5/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/6/2004 11/6/2004, blz 44228