Parlementaire vragen - Mondelinge vragen - 2009-2010

Dit zijn alle mondelinge vragen ingediend tijdens de opgegeven zitting.

333 resultaten

4-883 Lieve Van Ermen (LDD) 13/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-884 Martine Taelman (Open Vld) 15/10/2009
  mogelijke misbruiken in het kader van de huidige regularisatieoperatie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-885 Philippe Monfils (MR) 15/10/2009
  de tekortkomingen van het elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-886 Olga Zrihen (PS) 15/10/2009
  de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-887 Christiane Vienne (PS) 15/10/2009
  de verkoop van gestructureerde schuldproducten door de banken in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-888 Geert Lambert (Onafhankelijke) 15/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-889 Freya Piryns (Groen!) 15/10/2009
  de palliatieve dagcentra
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-890 Nahima Lanjri (CD&V) 15/10/2009
  het budget voor palliatieve thuiszorg
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-891 Yves Buysse (Vlaams Belang) 15/10/2009
  de forse stijging van het aantal Spaanse steunaanvragers van Marokkaanse origine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-892 Vanessa Matz (cdH) 15/10/2009
  de verkoop van alcohol en kansspelen aan minderjarigen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-893 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 15/10/2009
  de uitlevering van verdachten tussen Belgi en Marokko
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-894 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 15/10/2009
  de uitvoering van het zorgprogramma pediatrie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-895 Dirk Claes (CD&V) 15/10/2009
  de BTW-verlaging in de horeca
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-896 Marleen Temmerman (sp.a) 15/10/2009
  de besparingen in de geneesmiddelensector
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-897 Alain Destexhe (MR) 15/10/2009
  de rellen in Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-898 Franco Seminara (PS) 22/10/2009
  het beleid van De Post inzake het afdanken van postbodes die arbeidsongeschikt zijn
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-899 Martine Taelman (Open Vld) 22/10/2009
  de stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-900 Bart Tommelein (Open Vld) 22/10/2009
  de ondertekening van het ambulanceverdrag tussen Nederland en Belgi
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-901 Christophe Collignon (PS) 22/10/2009
  de gevolgen voor het clinteel van de bijdrage die de banken leveren aan de federale begroting
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-902 Vanessa Matz (cdH) 22/10/2009
  de controle op de verkoop van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-903 Johan Vande Lanotte (sp.a) 22/10/2009
  de besparingen in de fiscale verminderingen voor energiebesparende investeringen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-904 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 22/10/2009
  het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek kind dat in een ziekenhuis opgenomen is
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-905 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 22/10/2009
  het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-906 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 22/10/2009
  de informatisering van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-907 Dirk Claes (CD&V) 22/10/2009
  kwaliteitstests van drugs
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-908 Alain Destexhe (MR) 22/10/2009
  de toekenning van een verblijfsvergunning aan een persoon die beschuldigd wordt van deelname aan de Rwandese genocide
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/10/2009 (handelingen 4-92)
4-909 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/10/2009
  de hulp aan de melksector
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-910 Marc Verwilghen (Open Vld) 27/10/2009
  de afspraken met GDF Suez-Electrabel
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-911 Nele Lijnen (Open Vld) 27/10/2009
  de misbruiken met dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-912 Philippe Fontaine (MR) 28/10/2009
  de verdeling van jodiumtabletten in het kader van nucleaire risico's in gemeenten in de omgeving van een kerninstallatie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-913 Jean-Paul Procureur (cdH) 29/10/2009
  de operatie van Landsverdediging voor de hulp aan daklozen tijdens de winter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-914 Olga Zrihen (PS) 29/10/2009
  het invoeren van een moratorium op de terugbetaling van schulden en het organiseren van een openbare audit van de schuldvorderingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-915 Geert Lambert (Onafhankelijke) 29/10/2009
  de terugtrekking van Amerikaanse kernwapens uit Europa
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-916 Caroline Dsir (PS) 29/10/2009
  de aanbevelingen van de federale ombudsmannen inzake de gesloten centra
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-917 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 29/10/2009
  de rol van de Belgische consulaten en ambassades in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-918 Yves Buysse (Vlaams Belang) 29/10/2009
  de inzet van kynologenhulpverleningsteams
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-919 Alain Destexhe (MR) 29/10/2009
  de plaats van Belgi in de Global Gender Gap Index
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-920 Cindy Franssen (CD&V) 29/10/2009
  de Mexicaanse griep
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-921 Pol Van Den Driessche (CD&V) 29/10/2009
  de ombudsdient energie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-922 Benoit Hellings (Ecolo) 29/10/2009
  de bewaring van gegevens die verkregen of behandeld zijn in het kader van elektronische communicatiediensten
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-923 Freya Piryns (Groen!) 29/10/2009
  de opvang van asielzoekers in hotels
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-924 Hugo Vandenberghe (CD&V) 29/10/2009
  de achterstand bij de Raad van State en de nefaste gevolgen daarvan voor bedrijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-925 Fatma Pehlivan (sp.a) 29/10/2009
  de verwarmingstoelage van de FOD Economie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-926 Johan Vande Lanotte (sp.a) 29/10/2009
  de fiscale aftrek voor zonnepanelen en de nucleaire rente
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-927 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/11/2009
  de terugbetaling van het geneesmiddel Firazyr
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-928 Philippe Monfils (MR) 12/11/2009
  het vastlopen van de onderhandelingen met de vakbonden over het strategisch plan van Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-929 Lieve Van Ermen (LDD) 12/11/2009
  de handel in valse regularisatiedocumenten (art. 127)
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-930 Franco Seminara (PS) 12/11/2009
  de verslaving aan kansspelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-931 Caroline Dsir (PS) 12/11/2009
  geneesmiddelen voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-932 Nele Lijnen (Open Vld) 12/11/2009
  de invoering van de pensioenportefeuille
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-933 Nahima Lanjri (CD&V) 12/11/2009
  het toekennen van financile steun aan asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-934 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 12/11/2009
  de vrijlating van verdachten van moord ingevolge de overbelasting van het hof van assisen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-935 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 12/11/2009
  het zetelen van magistraten in "sporttribunalen"
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-936 Jean-Paul Procureur (cdH) 12/11/2009
  de veiligheidsdiensten van de vliegtuigmaatschappij El Al op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-937 Zakia Khattabi (Ecolo) 12/11/2009
  de organisatie van de overplaatsing van gevangenen
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-938 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 12/11/2009
  de wettelijke erkenning en structurele financiering van de palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-939 John Crombez (sp.a) 12/11/2009
  de fiscale ontvangsten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-940 Wouter Beke (CD&V) 12/11/2009
  diabetes
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-941 Louis Ide (Onafhankelijke) 12/11/2009
  de Mexicaanse griep en de mythen rond het vaccin
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-942 Dimitri Fourny (cdH) 19/11/2009
  het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1182
4-943 Philippe Fontaine (MR) 19/11/2009
  de hulp van Belgi aan Congo bij het afbakenen van zijn land- en zeegrenzen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-944 Dominique Tilmans (MR) 19/11/2009
  de bouw van een nieuwe gevangenis in Marche
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-945 Olga Zrihen (PS) 19/11/2009
  klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  minister van Justitie
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-946 Christiane Vienne (PS) 19/11/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-947 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/11/2009
  de beslissing inzake de maatregelen op federaal niveau om asielzoekers op te vangen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-948 Freya Piryns (Groen!) 19/11/2009
  de opvang van asielzoekers in een tentenkamp
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-949 Christophe Collignon (PS) 19/11/2009
  de recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-950 Bart Tommelein (Open Vld) 19/11/2009
  de verklaringen over rekeningrijden
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-951 Fatma Pehlivan (sp.a) 19/11/2009
  de opvangcrisis
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-952 Marleen Temmerman (sp.a) 19/11/2009
  de inbeslagname van generische medicatie voor Afrika door de Belgische douane
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-953 Nahima Lanjri (CD&V) 19/11/2009
  de crisis in de opvang
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-954 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 19/11/2009
  het masterplan voor de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-955 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 19/11/2009
  de rol van de FOD Buitenlandse Zaken inzake exportbeleid
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-956 Nele Lijnen (Open Vld) 19/11/2009
  de opvangcrisis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-957 Els Schelfhout (CD&V) 19/11/2009
  de bevoegdheid van de federale centrale autoriteit in het kader van een adoptieprocedure
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/11/2009 (handelingen 4-96)
4-958 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 26/11/2009
  de facturatie van de kosten voor ontmijningen in Libanon aan het Isralische leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-959 Dominique Tilmans (MR) 26/11/2009
  de vacante betrekking van bestuurlijke directeur-cordinator van de federale politie voor het gerechtelijk arrondissement Neufchteau
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-960 Christiane Vienne (PS) 1/12/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-961 Dominique Tilmans (MR) 1/12/2009
  de inwerkingtreding in 2010 van de centralisering van dringende medische oproepen en oproepen voor de huisartsenwachtdienst
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-962 Martine Taelman (Open Vld) 1/12/2009
  de stand van zaken met betrekking tot het MYRRHA-project voor de productie van radio-isotopen
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-963 Ann Somers (Open Vld) 1/12/2009
  de duizenden naturalisatiedossiers die al enkele jaren niet kunnen behandeld worden omwille van vormvereisten
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1268
4-964 Richard Fournaux (MR) 1/12/2009
  de dwangsommen die opgelegd zijn aan Fedasil en de opvangcrisis
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-965 Philippe Monfils (MR) 2/12/2009
  het organiseren van een tombola in het kader van de Bob-campagne 2009
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-966 Franco Seminara (PS) 2/12/2009
  het ontslag van 89 personen bij MD Verre in Ghlin
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-967 Vanessa Matz (cdH) 3/12/2009
  de KUL-norm en de federale dotaties voor de politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-968 Jos Daras (Ecolo) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-969 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/12/2009
  de rellen in de Brusselse gemeenten en de veiligheid van de politiediensten
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-970 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/12/2009
  de activiteiten van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding in het jaar 2008
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-971 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1289
4-972 Pol Van Den Driessche (CD&V) 3/12/2009
  het gedoogbeleid ten opzichte van cannabisgebruik
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-973 Freya Piryns (Groen!) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-974 Louis Ide (Onafhankelijke) 3/12/2009
  de nieuwe regeerverklaring
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-975 John Crombez (sp.a) 3/12/2009
  het gebruik van middelen en materieel bij Defensie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-99)
4-976 Fatma Pehlivan (sp.a) 3/12/2009
  de Roma
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-977 Patrik Vankrunkelsven (Open Vld) 10/12/2009
  de houding van Belgi tijdens de toetsingsconferentie van het Nucleaire non-proliferatieverdrag
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6394
4-978 Dimitri Fourny (cdH) 10/12/2009
  de benoemingen van ambtenaars in sommige FOD's
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-979 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 10/12/2009
  de verlaging van belastingtarieven in de landbouwsector
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-980 Christiane Vienne (PS) 10/12/2009
  de beperkingen die verbonden zijn aan het seniorenticket van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-981 Olga Zrihen (PS) 10/12/2009
  het toekennen van een schietveld aan de onderneming MECAR
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-982 Philippe Fontaine (MR) 10/12/2009
  het ter beschikking stellen van militaire terreinen aan privbedrijven in de bewapeningssector
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-983 John Crombez (sp.a) 10/12/2009
  de afspraken met GDF SUEZ
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-984 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de mogelijke vernietiging van de regularisatie-instructie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-985 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 10/12/2009
  de communautaire scheeftrekkingen inzake de spreiding van asielzoekers over de gemeenten
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-986 Freya Piryns (Groen!) 10/12/2009
  de instructie "regularisatie"
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag ingetrokken
4-987 Benoit Hellings (Ecolo) 10/12/2009
  het wetsontwerp tot invoering van de vrijwillige legerdienst
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-988 Hugo Vandenberghe (CD&V) 10/12/2009
  de gevolgtrekkingen uit het vonnis in verband met de zogenaamde KB Lux-zaak
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-989 Els Van Hoof (CD&V) 10/12/2009
  het bespreken van de situatie van Excelsior Moeskroen in het betrokken paritair comit
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-990 Christiane Vienne (PS) 17/12/2009
  de financile compensaties toegekend in het kader van de Frans-Belgische belastingovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-991 Olga Zrihen (PS) 17/12/2009
  de financile meerkosten die EADS verwacht in het kader van het programma van de ontwikkeling van de Airbus A400M
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-992 Tony Van Parys (CD&V) 17/12/2009
  de door de federale overheid gesubsidieerde ambten van operationele politiemensen bij de zonale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-993 Els Van Hoof (CD&V) 17/12/2009
  het Nationaal Actieplan inzake de strijd tegen Partnergeweld
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag ingetrokken
4-994 Jean-Paul Procureur (cdH) 17/12/2009
  de kwaliteit van de dienstverlening van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-995 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 17/12/2009
  de vernietiging van de regularisatie-instructie door de Raad van State
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-996 Cindy Franssen (CD&V) 17/12/2009
  de opvang van daklozen en asielzoekers tijdens de winterperiode
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-997 Paul Wille (Open Vld) 17/12/2009
  de kredietcrisis en de problemen met Kobelco en Irish Life Insurance
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-998 Nele Lijnen (Open Vld) 17/12/2009
  de begrippen 'gevaar voor de openbare orde' en 'fraude' in het kader van de regularisatiecriteria
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-999 Lieve Van Ermen (LDD) 17/12/2009
  het preventieluik in het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1000 Alain Destexhe (MR) 17/12/2009
  het ontbreken van een officile herdenkingsplechtigheid van de honderdste sterfdag van Leopold II
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1001 Benoit Hellings (Ecolo) 17/12/2009
  de opdrachten van Belgische militairen in Afghanistan voorzien in 2010
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1002 Louis Ide (Onafhankelijke) 17/12/2009
  het optreden tegen Excelsior Moeskroen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1003 Sabine de Bethune (CD&V) 17/12/2009
  de internationale gevolgen van de vervuiling van de Zenne
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1004 John Crombez (sp.a) 17/12/2009
  het rapport van het Rekenhof over de begroting 2008
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1005 Johan Vande Lanotte (sp.a) 17/12/2009
  de bijdrage van de nucleaire producenten aan een coperatieve vennootschap
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1006 Berni Collas (MR) 5/1/2010
  de uitvoering van de wet van 29 april 2009 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake het corrigeren van de examens van kandidaat-magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1007 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 5/1/2010
  Yemen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1008 Dimitri Fourny (cdH) 6/1/2010
  het rijverbod voor vrachtwagens bij zware sneeuwval
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1009 Franco Seminara (PS) 7/1/2010
  de vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1010 Geert Lambert (Onafhankelijke) 7/1/2010
  de stand van zaken van de Pensioenconferentie
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1011 Olga Zrihen (PS) 7/1/2010
  de verkeerssignalering van de nieuwe automatische flitspalen op de Waalse autosnelwegen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1012 Alain Courtois (MR) 7/1/2010
  het veiligheidspersoneel bij de overbrenging en in de rechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1013 Helga Stevens (Onafhankelijke) 7/1/2010
  de uitbreiding van de preventiecampagne over CO-vergiftiging naar de dovengemeenschap
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1014 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 7/1/2010
  de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1015 Pol Van Den Driessche (CD&V) 7/1/2010
  de schending van de mensenrechten in China
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1016 Nahima Lanjri (CD&V) 7/1/2010
  de blijvende problematiek van de "Belgiroute"
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1017 John Crombez (sp.a) 7/1/2010
  de premieverhoging van de hospitalisatieverzekering door DKV
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1018 Paul Wille (Open Vld) 7/1/2010
  het oprichten van een meldpunt in het kader van de problemen met Kobelco en Irish Life Insurance
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1019 Martine Taelman (Open Vld) 7/1/2010
  de publicatie van de wet op de kansspelen en het uitblijven van de publicatie over de samenstelling van de kansspelcommissie
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1020 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 7/1/2010
  de mogelijke stopzetting van het Airbus A400M-programma
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1021 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 7/1/2010
  de verklaringen van de eerste minister dat deze regering geen staatshervorming meer zal doorvoeren
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1022 Freya Piryns (Groen!) 7/1/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1023 Hugo Vandenberghe (CD&V) 7/1/2010
  de informatisering van Justitie en de herhaalde pannes
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1024 Ccile Thibaut (Ecolo) 7/1/2010
  lineaire besparingsmaatregelen bij de gerechtelijke organen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/1/2010 (handelingen 4-107)
4-1025 Franco Seminara (PS) 14/1/2010
  de aankondiging van de groep InBev dat hij zijn personeelsbestand in West-Europa met 10 % zal inkrimpen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1026 Caroline Dsir (PS) 14/1/2010
  de beperking van het downloadvolume voor internet
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1027 Dirk Claes (CD&V) 14/1/2010
  het rookverbod in de horeca en de communicatie naar de horecaondernemers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1028 Philippe Monfils (MR) 14/1/2010
  de hervorming van het systeem van de koninklijke dotaties
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1029 Sabine de Bethune (CD&V) 14/1/2010
  de aardbeving in Hati
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1030 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 14/1/2010
  de pensioenen van de ambtenaren van de gemeenschappen en gewesten
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1031 Marleen Temmerman (sp.a) 14/1/2010
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1032 John Crombez (sp.a) 14/1/2010
  de budgettaire aanrekening van de aankoop van het gebouwencomplex 'Forum' voor het Parlement
  vice-eersteminister en minister van Begroting
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1033 Martine Taelman (Open Vld) 14/1/2010
  de bouw van nieuwe instellingen voor genterneerden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1034 Benoit Hellings (Ecolo) 14/1/2010
  de situatie in Niger en de houding van Belgi
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1035 Bart Tommelein (Open Vld) 14/1/2010
  het invoeren van prijscontroles op essentile producten
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1036 Hugo Vandenberghe (CD&V) 14/1/2010
  het materieel dat ter beschikking wordt gesteld van de veiligheidsdiensten met het oog op de telefoontap
  minister van Justitie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1037 Jean-Paul Procureur (cdH) 14/1/2010
  de aardbeving in Hati
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1038 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 14/1/2010
  de onevenwichtige oordelen binnen de Raad voor vreemdelingenbetwistingen tussen de Nederlandstalige en Franstalige procedures wat de erkeniing van vluchtelingen aangaat
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1039 Berni Collas (MR) 19/1/2010
  de vergemakkelijking van het neerleggen van een verklaring van benadeelde persoon
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1040 Alain Destexhe (MR) 20/1/2010
  de financiering van MRAX door de federale overheid en de opvolging van deze vereniging in het kader van de Rondetafels van de interculturaliteit
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1041 Olga Zrihen (PS) 20/1/2010
  de aankondiging van AB InBev dat wordt overgegaan tot tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1042 Christophe Collignon (PS) 20/1/2010
  de hinder van "direct marketing" en de bescherming van het privleven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1043 Fatma Pehlivan (sp.a) 21/1/2010
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van vier kinderen en hun moeder
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1044 Guy Swennen (sp.a) 21/1/2010
  de middelen voor het sporenonderzoek bij misdaden
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1045 Jean-Paul Procureur (cdH) 21/1/2010
  de situatie in Hati
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1046 Dirk Claes (CD&V) 21/1/2010
  de nalatigheid inzake de vernieuwing van de elektronische stemapparatuur
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1047 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 21/1/2010
  het standpunt van de regering over de problematische ontwikkeling van de A400M-transportvliegtuigen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1048 Freya Piryns (Groen!) 21/1/2010
  het opsluiten van kinderen in gesloten centra
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1049 Ccile Thibaut (Ecolo) 21/1/2010
  het inzetten van kantelbaktreinen op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg-Bazel
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1050 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 21/1/2010
  de wettigheid van de benoeming van de heer De Padt als regeringscommissaris
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1051 Hugo Vandenberghe (CD&V) 21/1/2010
  de veroordeling van Belgi door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het opsluiten van kinderen in het centrum 127bis
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1406
4-1052 Bart Tommelein (Open Vld) 27/1/2010
  de invoering van de kilometerheffing
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1053 Dimitri Fourny (cdH) 27/1/2010
  de keuze van de Provincie Luxemburg als pilootzone bij de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1054 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 27/1/2010
  de internationale conferentie over Afghanistan in Londen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1055 Franco Seminara (PS) 27/1/2010
  de discriminatie door vliegtuigmaatschappijen van personen met obesitas
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1056 Christiane Vienne (PS) 27/1/2010
  de evolutie van de zwendel in valse bankbiljetten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1057 Philippe Fontaine (MR) 27/1/2010
  de weigering van de Isralische autoriteiten om de minister in Gaza toe te laten
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1058 Caroline Persoons (MR) 27/1/2010
  de erkenning van het Frans als omgangstaal tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1059 Helga Stevens (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de invoering van de kilometerheffing in Vlaanderen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1060 John Crombez (sp.a) 28/1/2010
  de premieverhogingen voor de hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1061 Guy Swennen (sp.a) 28/1/2010
  de zorgwekkende stijging van het aantal gezinnen met schuldenoverlast
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1062 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 28/1/2010
  het voorafgaan van de huwelijksinzegening aan het burgerlijk huwelijk
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1063 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 28/1/2010
  het verbod op gelaatsverhullende gewaden
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1064 Lieve Van Ermen (LDD) 28/1/2010
  de werktijden van sommige artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1065 Sabine de Bethune (CD&V) 28/1/2010
  de uitvoering van de wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1066 Nahima Lanjri (CD&V) 28/1/2010
  de mogelijke sluiting van Opel Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
4-1067 Zakia Khattabi (Ecolo) 28/1/2010
  de toekomstige rol van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding als interfederaal orgaan
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1417
4-1068 Louis Ide (Onafhankelijke) 28/1/2010
  de werktijden van artsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 28/1/2010 (handelingen 4-110)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1438
4-1069 Bart Tommelein (Open Vld) 3/2/2010
  de inwerkingtreding van het Verdrag van 17 juni 2008 tot instelling van de Benelux Unie
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1070 Alain Courtois (MR) 3/2/2010
  de vermindering van de kosten voor het afluisteren van telefoons en het publiceren van de vacante betrekkingen in de rechterlijke macht
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1071 Christiane Vienne (PS) 3/2/2010
  de gevolgen van het faillissement van de verzekeringsmaatschappij Master Finance
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1072 Olga Zrihen (PS) 3/2/2010
  de controle op het zwartwerk in de bouwsector
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1073 Philippe Monfils (MR) 3/2/2010
  de strijd tegen de zwarthandel in wapens
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1074 Marleen Temmerman (sp.a) 4/2/2010
  de aandacht tijdens het Europees voorzitterschap voor vrouwelijke genitale verminking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1075 Johan Vande Lanotte (sp.a) 4/2/2010
  de schietpartij in Laken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1076 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 4/2/2010
  notionele interestaftrek
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1077 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 4/2/2010
  de bijsturing van het algemeen veiligheidsbeleid in functie van het steeds meer ontluikende "home grown terrorism"
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1078 Benoit Hellings (Ecolo) 4/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1079 Dimitri Fourny (cdH) 4/2/2010
  het bouwen van gevangenissen in het Waals Gewest
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1080 Luckas Vander Taelen (Groen!) 4/2/2010
  de veiligheidssituatie in Brussel
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1081 Martine Taelman (Open Vld) 4/2/2010
  de gesloten jeugdinstellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1082 Elke Tindemans (CD&V) 4/2/2010
  het Goldstone-rapport
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1083 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de toename van kankers
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1084 Tony Van Parys (CD&V) 4/2/2010
  het onderzoek naar de Bende van Nijvel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1085 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/2/2010
  de justitile reactie op de toegenomen criminaliteit in Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1086 Dominique Tilmans (MR) 10/2/2010
  de gevolgen van de oprichting van een gesloten centrum voor de politiediensten van de zone Semois en Lesse
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1087 Christiane Vienne (PS) 10/2/2010
  de werkgroepen en de actieplannen met het oog op het verbeteren van de stiptheid van de treinen
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1088 Caroline Dsir (PS) 11/2/2010
  de nieuwe tariefformules van de internetaanbieders en de uitbreiding van de ongelimiteerde downloadcapaciteit
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1089 Philippe Monfils (MR) 11/2/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1487
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7055
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7056
4-1090 Wouter Beke (CD&V) 11/2/2010
  het kadaster van artsen en de herziening van de erkenningsquota voor huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1091 Pol Van Den Driessche (CD&V) 11/2/2010
  de zogenaamde 'transitmigranten' in Oostende
  minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1092 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 11/2/2010
  de vorderingen inzake een gentegreerde mobiliteitsstrategie
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1093 John Crombez (sp.a) 11/2/2010
  de kosten van de hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1094 Fatma Pehlivan (sp.a) 11/2/2010
  de opvang van asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1095 Ccile Thibaut (Ecolo) 11/2/2010
  de verbouwings- en inrichtingswerken aan de gevangenis van Aarlen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1096 Jean-Paul Procureur (cdH) 11/2/2010
  de boodschappen die via Twitter verspreid worden door een minister van de federale regering
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1097 Nele Lijnen (Open Vld) 11/2/2010
  het groenboek pensioenen of de toestand van de Belgische pensioenen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1098 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de numerus clausus en het kadaster van medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1099 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/2/2010
  de federale contingentering voor bepaalde medische beroepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1100 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 11/2/2010
  de regeringsinitiatieven rond schijnsamenwonen en gezinshereniging
  minister van Justitie
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1101 Lieve Van Ermen (LDD) 11/2/2010
  de federale contingentering van het aantal studenten geneeskunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1494
4-1102 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/2/2010
  de vergoeding voor slachtoffers van technologische rampen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1103 Philippe Mahoux (PS) 24/2/2010
  de houding van de Regering op het vlak van de nucleaire ontwapening
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1104 Louis Siquet (PS) 24/2/2010
  het betrekken van de Duitstaligen bij het nationaal brandpreventieplan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1105 Caroline Persoons (MR) 25/2/2010
  de vervolgingen bij het niet respecteren van de schoolplicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1106 Nele Lijnen (Open Vld) 25/2/2010
  de mogelijkheden van Dimona re-engineering voor het berekenen van studentenarbeid op basis van uren
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1107 Roland Duchatelet (Open Vld) 25/2/2010
  het toekennen van een basisinkomen aan de inwoners van Hati
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1108 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 25/2/2010
  de noodkreten van de OCMW's in verband met het federale asielbeleid
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1109 Tony Van Parys (CD&V) 25/2/2010
  de parketsamenwerkingsverbanden als strategische stap in de hervorming van het gerechtelijk landschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1110 Lieve Van Ermen (LDD) 25/2/2010
  baby's geboren na een ICSI-behandeling
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1111 Marleen Temmerman (sp.a) 25/2/2010
  de borstklinieken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1112 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/2/2010
  de gevangenen die overgebracht werden naar de gevangenis van Tilburg
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1113 Philippe Fontaine (MR) 25/2/2010
  de veiligheid van het spoorwegennet
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1114 Freya Piryns (Groen!) 25/2/2010
  het creren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1115 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 25/2/2010
  de bescherming van Congolese vips door gevaarlijke stadsbendes
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1116 Nahima Lanjri (CD&V) 25/2/2010
  de toestroom van etnische Albanese asielzoekers uit Servi en Macedoni
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1117 Olga Zrihen (PS) 3/3/2010
  de geplande sociale maatregelen in het kader van de volgende hervorming van de Belgische strijdkrachten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1118 Franco Seminara (PS) 3/3/2010
  de nationale herdenking ter ere van de slachtoffers van de treinramp in Buizingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1119 Ann Somers (Open Vld) 3/3/2010
  de aanhoudende treinvertragingen en de problematische communicatie door de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1120 Philippe Monfils (MR) 4/3/2010
  de niet-toepassing van de bepalingen inzake de dwanglicentie voor reprografie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1121 Guy Swennen (sp.a) 4/3/2010
  de studie over de nieuwe echtscheidingswet
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1122 Fatma Pehlivan (sp.a) 4/3/2010
  de loonkloof tussen mannen en vrouwen ten gevolge van deeltijds werk
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1123 Geert Lambert (Onafhankelijke) 4/3/2010
  de invulling van de bestuursmandaten van de overheid bij de financile instellingen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1124 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 4/3/2010
  de toepassing van het artikel 216quater van het Wetboek voor Strafvordering
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1125 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 4/3/2010
  de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1126 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 4/3/2010
  de nog op te nemen vakantiedagen van het gevangenispersoneel
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1127 Dominique Tilmans (MR) 4/3/2010
  de wachtdiensten van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1128 Cindy Franssen (CD&V) 4/3/2010
  de financile situatie van vrouwen in Belgi
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1129 Els Schelfhout (CD&V) 4/3/2010
  de resultaten van het bezoek van de minister aan de regio van de Grote Meren
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1130 Hugo Vandenberghe (CD&V) 4/3/2010
  de zaak-Belliraj
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1131 Benoit Hellings (Ecolo) 4/3/2010
  het uranium van Niger
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1132 Jean-Paul Procureur (cdH) 4/3/2010
  de huiszoekingen die vandaag plaatsvinden in Koerdische kringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1133 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 10/3/2010
  credit default swaps
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1134 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  het comfort van de treingebruikers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1135 Caroline Dsir (PS) 10/3/2010
  de recente regeringsmissie naar de Balkan
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1136 Philippe Fontaine (MR) 10/3/2010
  de sociale dienstencheques
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1137 Dimitri Fourny (cdH) 10/3/2010
  het herstructureringsplan van De Post
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1138 Johan Vande Lanotte (sp.a) 11/3/2010
  de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1139 Helga Stevens (Onafhankelijke) 11/3/2010
  de stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1140 Guy Swennen (sp.a) 11/3/2010
  het beleid inzake ADHD/ADD
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1141 Ann Somers (Open Vld) 11/3/2010
  het overmatig gebruik van Rilatine
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1142 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 11/3/2010
  het meten van de werklast van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1143 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 11/3/2010
  de veiligheid van de diamantsector te Antwerpen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1144 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 11/3/2010
  de asielproblematiek, meer bepaald met betrekking tot Oost-Europese landen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1145 Louis Ide (Onafhankelijke) 11/3/2010
  interneringen en de vergoeding voor de gerechtspsychiater
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1146 Els Van Hoof (CD&V) 11/3/2010
  de nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1147 Nahima Lanjri (CD&V) 11/3/2010
  een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg inzake gezinshereniging
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1148 Ccile Thibaut (Ecolo) 11/3/2010
  de stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1149 Dirk Claes (CD&V) 11/3/2010
  de onderhandelingen met de politievakbonden en de voorgestelde maatregelen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1150 Dominique Tilmans (MR) 17/3/2010
  thee met cannabis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1151 Olga Zrihen (PS) 17/3/2010
  de unilaterale en onvoorwaardelijke kwijtschelding van de schulden van de DRC door Belgi
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-1636
4-1152 Franco Seminara (PS) 17/3/2010
  het idee het toekennen van fiscale voordelen aan bedrijven te verbinden met het behouden van werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1153 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 18/3/2010
  de gezondheid van de Belgische bevolking
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1154 Christiane Vienne (PS) 18/3/2010
  de kostprijs van het internet en de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1155 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 18/3/2010
  de verplichte bijstand van een advocaat tijdens een verhoor
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1156 Els Schelfhout (CD&V) 18/3/2010
  de organisatie van vrije en transparante verkiezingen in 2011 in de DRC
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 4-7361
4-1157 Myriam Vanlerberghe (sp.a) 18/3/2010
  de toekenning van een specifiek verlof voor ouders van een gehospitaliseerd kind
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1158 John Crombez (sp.a) 18/3/2010
  het jongste rapport van het Internationaal Monetair Fonds
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1159 Els Van Hoof (CD&V) 18/3/2010
  het verwerpen van het investeringsakkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Colombia
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1160 Freya Piryns (Groen!) 18/3/2010
  de Afghaanse hongerstakers
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1161 Philippe Monfils (MR) 18/3/2010
  de prioriteiten van de politie inzake uitrusting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1162 Nele Jansegers (Vlaams Belang) 18/3/2010
  het dragen van een hoofddoek in het federaal openbaar ambt
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1163 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 18/3/2010
  de onkostenvergoeding voor sommige hoge ambtenaren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7262
4-1164 Nele Lijnen (Open Vld) 18/3/2010
  het onbeperkt bijverdienen door gepensioneerden
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1165 Cindy Franssen (CD&V) 18/3/2010
  de hoge prijzen van bepaalde producten en diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1532
4-1166 Benoit Hellings (Ecolo) 18/3/2010
  de Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) en de vragen die het Spaanse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie stelt
  minister van Justitie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1615
4-1167 Marie-Hlne Cromb-Berton (MR) 24/3/2010
  de verdoving van dieren bij het kelen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1168 Dimitri Fourny (cdH) 25/3/2010
  de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1650
4-1169 Richard Fournaux (MR) 25/3/2010
  de toekomst van de militaire politie
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1170 Christophe Collignon (PS) 25/3/2010
  de kosteloosheid van de parkings van de NMBS voor alle gebruikers
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1171 Caroline Dsir (PS) 25/3/2010
  het toekennen van subsidiaire bescherming aan Afghanen in ons land
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1172 Helga Stevens (Onafhankelijke) 25/3/2010
  de federale tussenkomsten ten gunste van personen met een arbeidshandicap
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1173 Geert Lambert (Onafhankelijke) 25/3/2010
  het overleg met de Verenigde Staten over de aanpak van Koerdische militanten in Belgi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1174 Ann Somers (Open Vld) 25/3/2010
  het begeleiden van de militairen getroffen door het hervormingsplan
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1175 Dirk Claes (CD&V) 25/3/2010
  de risicovolle transporten van maaltijdcheques
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1176 Hugo Vandenberghe (CD&V) 25/3/2010
  de onzekerheid in verband met de financile toestand van de voetbalclubs uit de tweede klasse
  staatssecretaris voor de Cordinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1177 Ann Somers (Open Vld) 25/3/2010
  het voorstel van de minister om geschorste werklozen toegang te verlenen tot plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1178 Pol Van Den Driessche (CD&V) 25/3/2010
  de prijsverhoging van de autoverzekering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1179 Karim Van Overmeire (Vlaams Belang) 25/3/2010
  de Belgische houding ten aanzien van de herdenking van de Berberse Lente in Algerije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1180 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) 25/3/2010
  het communautaire onevenwicht in het verlenen van genade
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1181 Tony Van Parys (CD&V) 25/3/2010
  ernstige disfuncties bij de controle van de woonplaatsen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1182 Zakia Khattabi (Ecolo) 25/3/2010
  studentenarbeid
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1183 Lieve Van Ermen (LDD) 25/3/2010
  de terugbetaling van percutane hartkleppen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1184 John Crombez (sp.a) 25/3/2010
  de rol van de overheidsbestuurders in de Belgische banken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1185 John Crombez (sp.a) 25/3/2010
  bankregulering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1186 Anne-Marie Lizin (Onafhankelijke) 31/3/2010
  de erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo als doelstelling van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1187 Alain Courtois (MR) 31/3/2010
  de herbestemming van het Justitiepaleis in Brussel en de gevolgen hiervan voor het overbrengen van gedetineerden
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1188 Dominique Tilmans (MR) 31/3/2010
  de rechten van treinreizigers en vliegtuigpassagiers
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1189 Marleen Temmerman (sp.a) 31/3/2010
  de laattijdige en ontbrekende Belgische statistische kencijfers inzake gezondheid in de Eurostat-publicaties
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1190 Guy Swennen (sp.a) 31/3/2010
  het beleid inzake ouderenmishandeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1191 Franco Seminara (PS) 31/3/2010
  de hervorming van de spaarrekening
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1192 Christiane Vienne (PS) 31/3/2010
  de verkoop van gestructureerde schuldproducten door Belgische banken
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1193 Ann Somers (Open Vld) 1/4/2010
  de zorgwekkende toename van het aantal gonoroebesmettingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1194 Benoit Hellings (Ecolo) 1/4/2010
  de homofobe uitspraken van een Amerikaanse oud-generaal met betrekking tot de Belgische militairen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1195 Bart Tommelein (Open Vld) 1/4/2010
  het opheffen van de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van kinderen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1196 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) 1/4/2010
  de onenigheid binnen de Hoge Raad voor de Justitie over de hervormingsplannen
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1197 Freya Piryns (Groen!) 1/4/2010
  de invoering van een slimme kilometerheffing
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1198 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 1/4/2010
  de vraag van de Brusselse regering aan de eerste minister om de taalregeling voor de Brusselse hulp- en brandweerdiensten te wijzigen
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1199 Andr du Bus de Warnaffe (cdH) 1/4/2010
  de arrestatie en de overbrenging naar Rwanda van de politieke tegenstander Do Mushayidi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1200 Sabine de Bethune (CD&V) 1/4/2010
  de schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)
4-1201 Roland Duchatelet (Open Vld) 20/4/2010
  de stand van zaken in het onderzoek naar de zaak-Ye
  minister van Justitie
  dossier afgesloten
4-1202 Richard Fournaux (MR) 21/4/2010
  het toepassen van de gezondheidsindex bij de berekening van de huurprijs in de sector van de sociale huisvesting
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
4-1203 Olga Zrihen (PS) 22/4/2010
  welk gevolg er moet worden gegeven aan de sluiting van het Europees luchtruim na de uitbarsting van de Eyjafjoll-vulkaan
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  dossier afgesloten
4-1204 Franco Seminara (PS) 22/4/2010
  het rekening houden met andere indicatoren dan het BBP om de economische en sociale gezondheid van een land te evalueren
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  dossier afgesloten
4-1205 Yoeri Vastersavendts (Open Vld) 22/4/2010
  een gentegreerd mobiliteitsbeleid
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  dossier afgesloten
4-1206 Louis Ide (Onafhankelijke) 22/4/2010
  abortus
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
4-1207 John Crombez (sp.a) 22/4/2010
  de bankregulering
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten
4-1208 Dirk Claes (CD&V) 22/4/2010
  de werkomstandigheden van de spoorwegpolitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-1209 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de ESBL-bacterie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
4-1210 Freddy Van Gaever (Vlaams Belang) 22/4/2010
  de evaluatie van de risico's van vulkanisch as voor het vliegverkeer
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  dossier afgesloten
4-1211 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 22/4/2010
  het dossier Brussel- Halle - Vilvoorde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten
4-1212 Johan Vande Lanotte (sp.a) 22/4/2010
  het personeelsbestand van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  dossier afgesloten
4-1213 Wouter Beke (CD&V) 22/4/2010
  het veelvuldig toepassen van brugpensioen bij recente herstructureringen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  dossier afgesloten
4-1214 Philippe Monfils (MR) 22/4/2010
  het gebruik van de nieuwe middelen die aan de politie zijn toegekend met het oog op het verhogen van de veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
4-1215 Ccile Thibaut (Ecolo) 22/4/2010
  het gebrek aan samenwerking tussen Belgi en het Groothertogdom Luxemburg op het vlak van de verkeersovertredingen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten