Auteurs- en sprekersregister betreffende "Kapompolé Joëlle" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Beroepsbrandweerkorps - Verlof voorafgaand aan de pensionering (Wijziging van het besluit tot uitvoering van die mogelijkheid - Uiteenlopende interpretaties) (3-1895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2421-2422 3-34 p. 2421-2422 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2576 3-35 p. 2576 (PDF)
Beroepsbrandweerkorps - Verlof voorafgaand aan de pensionering (Wijziging van het besluit tot uitvoering van die mogelijkheid - Uiteenlopende interpretaties) (3-1896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2447 3-34 p. 2447 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2643 3-35 p. 2643 (PDF)
Brandweerdiensten - Gaspakken voor chemische interventies - Vernieuwing (3-2955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3879-3880 3-47 p. 3879-3880 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4411-4412 3-51 p. 4411-4412 (PDF)
Centra van het eenvormig oproepstelsel 100 - Verdeling van de meerkosten - Achterstand bij de uitvoering van een wettelijke bepaling (Dringende medische hulpverlening - Verdeling van de kosten over alle gemeenten van de provincie) (3-3814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5071 3-57 p. 5071 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6877-6878 3-68 p. 6877-6878 (PDF)
De defiscalisering van biobrandstoffen (Verlaging van de accijnzen - Uitvoeringsbesluiten - Duurzame ontwikkeling - Debat in commissie) (3-826)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-131
p. 19-21 3-131 p. 19-21 (PDF)
De geboekte vorderingen bij de hervorming van het spaarboekje (Valutadatum voor de berekening van de aangroei- en getrouwheidspremies) (3-1326)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-194
p. 36-37 3-194 p. 36-37 (PDF)
De hervorming van de civiele veiligheidsdiensten (Voorstellen van de Commissie-Paulus over organisatie, statuut en financiering van de civiele veiligheid - Dringende medische hulpverlening) (3-699)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-113
p. 19-20 3-113 p. 19-20 (PDF)
De hervorming van de gemeenschappelijke markt inzake suiker (3-827)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-131
p. 21-22 3-131 p. 21-22 (PDF)
De naleving van de aanbevelingen "reclame voor de kinderfeesten" (Sint-Niklaas e.a.) (3-452)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-84
p. 38-39 3-84 p. 38-39 (PDF)
De onderaanneming van bewakingsdiensten door beveiligingsondernemingen (Advies van de Europese Commissie) (3-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-145
p. 10-11 3-145 p. 10-11 (PDF)
De oprichting van een informaticaplatform voor alternatieve geschillenbeslechting (Promotie van de electronische handel - Haalbaarheidsstudie) (3-1493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 45-46 3-155 p. 45-46 (PDF)
De procedure voor de aanwijzing van de beste koop op het gebied van radioterminals (voor de brandweerdiensten - Aanwijzing van het externe consultancy-bureau en van de selectie van de terminals - ASTRID) (3-658)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-108
p. 27-28 3-108 p. 27-28 (PDF)
De reclame voor het verzekeringsproduct Kids for Life (Ethische praktijken - Vertegenwoordiging van de verbruikers in de federale Raad voor de reclame) (3-2055)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 52-54 3-200 p. 52-54 (PDF)
De reclamecampagne voor het product «SMS Cash» (Krediet via SMS - Misleidende reclame) (3-1033)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-153
p. 18-19 3-153 p. 18-19 (PDF)
De reorganisatie van de brandweerdiensten (Commissie Paulus - Herstructurering in grotere zonale verbanden) (3-649)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-106
p. 18-20 3-106 p. 18-20 (PDF)
De verdeling van de meerkosten van de 100-centra (3-1492)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 47-48 3-155 p. 47-48 (PDF)
De verhuizing van de Vesaliusbibliotheek (Verhuizing van de federale overheidsdiensten Volksgezondheid, Sociale Zekerheid, Werkgelegenheid en Pensioenen - Bibliotheek met publicaties inzake geneeskunde, gezondheid en leefmilieu) (3-752)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-108
p. 81-82 3-108 p. 81-82 (PDF)
De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Vereenvoudigde procedure voor toekenning van de sociaal-economische vergunning - Uitbreidingsprojecten van een vestiging - Omzeiling van de wet) (3-965)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 50-51 3-125 p. 50-51 (PDF)
Dringende medische hulpverlening - Bevoegdheidsverdeling tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Volksgezondheid (Brandweerdiensten - Ambulances) (3-3880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5199-5200 3-58 p. 5199-5200 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6915-6916 3-68 p. 6915-6916 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Project "Alliantie voor werk en milieu" - Invoering (Energiebesparing in de bouw - Duits project) (3-6800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9532-9534 3-86 p. 9532-9534 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Project "Alliantie voor werk en milieu" - Invoering (Energiebesparing in de bouw - Duits project) (3-6801)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9539 3-86 p. 9539 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Project "Alliantie voor Werk en Milieu" - Invoering (Verstrekking door het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" van goedkope leningen aan de meest behoeftigen voor structurele energiebesparende maatregelen in woningen - Renovatie van woningen - Scheppen van arbeidsplaatsen) (3-6802)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9780-9783 3-87 p. 9780-9783 (PDF)
Eedaflegging (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  mevrouw Kapompolé, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
3-70
p. 8-9 3-70 p. 8-9 (PDF)
Graden van rang 16 en 17 - Afschaffing (Aanstelling van de titularissen als opdrachthouders - POD Wetenschapsbeleid) (3-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2538-2539 3-35 p. 2538-2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2732-2734 3-36 p. 2732-2734 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Het Europees ruimtevaartbeleid (3-635)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-635/4
p. 1-9 3-635/4 p. 1-9 (PDF)
Het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo (Europees ruimtevaartbeleid - Economische en wetenschappelijke return) (3-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-151
p. 22-23 3-151 p. 22-23 (PDF)
Het energiebeleid in België (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het gebruik van indicatoren voor menselijke ontwikkeling (Invoering van een reeks sleutelindicatoren versus een alternatieve index) (3-1235)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-183
p. 17-19 3-183 p. 17-19 (PDF)
Het gevaar voor een monopolisering van de markt van de ASTRID-radioterminals (Uitrusting brandweerdiensten) (3-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-96
p. 55-57 3-96 p. 55-57 (PDF)
Het onderzoek van de ULB en de KULeuven inzake de duurzame ontwikkeling (Interactie tussen de bedrijfswereld en de duurzame ontwikkeling) (3-965)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-147
p. 10-11 3-147 p. 10-11 (PDF)
Het ontbreken van het recht op hoger beroep tegen de beslissingen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (3-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-73
p. 58-60 3-73 p. 58-60 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Huisvuilverbranders - Beperking van de verkoop (3-3887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5190-5191 3-58 p. 5190-5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6520 3-66 p. 6520 (PDF)
Onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-1322)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1322/2
p. 1-8 3-1322/2 p. 1-8 (PDF)
Ondernemingsloket - Werking - Balans (3-7867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10656-10657 3-90 p. 10656-10657 (PDF)
Ondernemingsloket - Werking - Balans (3-7868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10739 3-90 p. 10739 (PDF)
Ondernemingsloket - Werking - Balans (3-7869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10817 3-90 p. 10817 (PDF)
Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 (3-1954)      
  Verslag namens de commissie voor de Financiën en voor de Economische aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Kapompolé
3-1954/1
p. 1-18 3-1954/1 p. 1-18 (PDF)
  Bespreking
3-193
p. 26-30 3-193 p. 26-30 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1774/4
p. 1-21 3-1774/4 p. 1-21 (PDF)
   BTW-Wetboek : maatregelen ter bestrijding van misbruiken en invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid bij niet-betaling van de belasting
3-1774/4
p. 6 3-1774/4 p. 6 (PDF)
   BTW-carrousels
3-1774/4
p. 9-10 3-1774/4 p. 9-10 (PDF)
   BTW-wetboek : Hervorming van bepalingen inzake fiscale procedure - Bewaartermijn - Ambtenaren bevoegd om machtiging te verlenen tot het verrichten van bankonderzoeken - Ambtenaren bevoegd om de Staat te vertegenwoordigen voor de hoven en rechtbanken - Verkrijgen van documenten i.v.m. gerechtelijke procedures die onder de bevoegdheid van de federale procureur vallen
3-1774/4
p. 3-4 3-1774/4 p. 3-4 (PDF)
   Effectisering van de fiscale vorderngen van de staat : BTW - Wijziging artikel 43 programmawet 11 juli 2005
3-1774/4
p. 7-8 3-1774/4 p. 7-8 (PDF)
   Kasgeldvennootschappen : Fiscale fraude - Hoofdelijke aansprakelijkheid van de aandeelhouders - Aanvulling WIB 1992
3-1774/4
p. 6-7 3-1774/4 p. 6-7 (PDF)
   Maatregelen ter bestrijding van misbruiken inzake BTW (Wijziging art. 1 BTW-wetboek)
3-1774/4
p. 18-20 3-1774/4 p. 18-20 (PDF)
   Nationale Kas voor Rampenschade - Financiering - Wijziging wet 12 juli 1976 betreffende herstel van schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen - Met het zegel gelijkgestelde taksen
3-1774/4
p. 8 3-1774/4 p. 8 (PDF)
   Oprichten van een bedrijf in drie dagen
3-1774/4
p. 9 3-1774/4 p. 9 (PDF)
   Transferprijzen ("transfer pricing") : vennootschappen van eenzelfde groep gevestigd in verschillende landen - BTW
3-1774/4
p. 9 3-1774/4 p. 9 (PDF)
  3-1774/4
p. 10-11 3-1774/4 p. 10-11 (PDF)
   Verzekering van de openbare dienst en overdracht van onroerende domeingoederen - Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal, Vastgoedbevak, houder van goederen bezet door de Staat - Huren van goederen waarvan de Staat voordien eigenaar was - Gebouwen betrokken door de rechtscolleges - Wijziging van de wet van 31 mei 1923 betreffende de vervreemding van onroerende domeingoederen en van het KB van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit
3-1774/4
p. 8-9 3-1774/4 p. 8-9 (PDF)
   WIB 1992 : Hervorming van bepalingen inzake fiscale procedure - Ambtenaren bevoegd om machtiging te verlenen tot het verrichten van bankonderzoeken - Verkrijgen van documenten i.v.m. gerechtelijke procedures die onder de bevoegdheid van de federale procureur vallen : verlenging van de bijzondere aanslagtermijnen in geval van inlichtingen ingewonnen bij een vreemde Staat - Aanslagtermijnen i.g.v. buitenlandse inkomsten - Verlenging van de bezwaartermijn
3-1774/4
p. 2-3 3-1774/4 p. 2-3 (PDF)
   WIB 1992 : aansprakelijkheid van bestuurders : niet-betalen van bedrijfsvoorheffing - BTW-wetboek : aansprakelijkheid van bestuurders - Hoofdelijke aansprakelijkheid
3-1774/4
p. 4-5 3-1774/4 p. 4-5 (PDF)
  3-1774/4
p. 12-17 3-1774/4 p. 12-17 (PDF)
   WIB 1992 : invordering bedrijfsvoorheffing
3-1774/4
p. 5-6 3-1774/4 p. 5-6 (PDF)
Privé-zwembaden - Veiligheid - Studie - Standpunt van de Commissie voor de veiligheid van de consumenten (3-4158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5585-5586 3-61 p. 5585-5586 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-72
p. 7658-7659 3-72 p. 7658-7659 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Ontwikkeling van de sociale economie
3-79
p. 20-21 3-79 p. 20-21 (PDF)
   Ontwikkeling van microkrediet
3-79
p. 21-22 3-79 p. 21-22 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in België" (3-2354)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems en Collas en mevrouw Kapompolé
3-2354/1
p. 1-4 3-2354/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Kapompolé c.s.
3-2354/2
p. 1-2 3-2354/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte (3-2023)      
  Amendement nr 3 van de heer Roelants du Vivier en mevrouw Kapompolé
3-2023/2
p. 2 3-2023/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een nieuw chemicaliënbeleid (3-992)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Kapompolé
3-992/2
p. 1-2 3-992/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPO's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen) (3-1877)      
  Voorstel van de heer Galand en mevrouw Kapompolé
3-1877/1
p. 1-9 3-1877/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolé en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Kapompolé c.s.
3-1341/3
p. 2 3-1341/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriële Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn (3-1428)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Kapompolé
3-1428/2
p. 1 3-1428/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1428/4
p. 1-9 3-1428/4 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
3-137
p. 30-31 3-137 p. 30-31 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Wijziging wet 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wet 20 mei 1975 tot bescherming van de kweekproducten en wet 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten : bevoegdheid rechtbank van koophandel - Wijziging wet 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten : bevel tot staking ; bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg - Wijziging wet 31 augustus 1998 houdende omzetting van de richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken : bevoegdheden van de voorzitters van de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg ; vordering tot staking ; vorderingen betreffende de toepassing van technische voorzieningen - Wijziging wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument : vordering tot staking - Wijziging Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheden van de voorzitters van de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg : rechtsplegingen inzake intellectuele rechten ; beslag inzake namaak ; voorlopige maatregelen - Opheffing wet 10 augustus 1998, artikel 118 wet 14 juli 1991, artikel 13 wet 30 juni 1994, artikel 19 wet 2 augustus 2002 en artikelen 1481 tot 1488 Gerechtelijk Wetboek) (3-2349)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2349/2
p. 1 3-2349/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (Omzetting EG-verordening 1383/2003 inzake het optreden van douaneautoriteiten : douanemisdrijf - Modernisering van de strafwetgeving - Opheffing wet 1 april 1879 - Waarschuwingsprocedure voor vastgestelde inbreuken) (3-2126)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2126/2
p. 1-3 3-2126/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (Omzetting richtlijn 2004/48/EG m.b.t. handhaving van intellectuele eigendomsrechten - Grotere centralisatie van de rechtbanken bevoegd voor intellectuele eigendomsgeschillen - Afschaffing van het verbod om de vordering tot staking in handelszaken te cumuleren met de vordering inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten - Wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, de wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, de wet van 30 juni 1994 op het auteursrecht, de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting van de richtlijn i.v.m. rechtsbescherming van computerprogramma's, de wet van 31 augustus 1998 tot omzetting richtlijn 11 maart 1996 betreffende rechtsbescherming van databanken en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken) (3-2348)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2348/2
p. 1-3 3-2348/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de consumentenakkoorden (Formaliseren van onderhandelingen tussen de beroepsbeoefenaars en de consumenten - Integratie van de akkoorden in een wettelijk raamwerk - Raad voor het Verbruik - Wijziging wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken) (3-2359)      
  Algemene bespreking
3-214
p. 49-51 3-214 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eén enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Amendementen nrs 55 en 57 tot 63 van de heer Mahoux en mevrouw Kapompolé
3-2068/2
p. 46 3-2068/2 p. 46 (PDF)
  3-2068/2
p. 46-49 3-2068/2 p. 46-49 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting van een commerciële vastgoedmaatschappij door de Staat (en door de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij teneinde onroerend erfgoed van de Staat ten gelde te maken [Fedimmo II-operatie]) (3-2415)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2415/2
p. 1-3 3-2415/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 125 3-216 p. 125 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Eenvoudigere en meer doorzichtige procedure voor toekenning van de socio-economische vergunning - Instellen van strikte termijnen - Unieke beroepsprocedure - Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie - Aanvulling art. 589 Gerechtelijk Wetboek - Opheffing wet 29 juni 1975 op de handelsvestigingen) (3-816)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 25-41 3-74 p. 25-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1484/4
p. 1-13 3-1484/4 p. 1-13 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
3-1484/4
p. 4 3-1484/4 p. 4 (PDF)
  3-1484/4
p. 8 3-1484/4 p. 8 (PDF)
   Begrotingsevenwicht
3-1484/4
p. 3-4 3-1484/4 p. 3-4 (PDF)
  3-1484/4
p. 5 3-1484/4 p. 5 (PDF)
  3-1484/4
p. 8 3-1484/4 p. 8 (PDF)
  3-1484/4
p. 9 3-1484/4 p. 9 (PDF)
  3-1484/4
p. 9-10 3-1484/4 p. 9-10 (PDF)
   Belastingaftrek op risicokapitaal
3-1484/4
p. 5 3-1484/4 p. 5 (PDF)
   Decumul bij de berekening van belastingvermindering werkloosheidsvergoedingen
3-1484/4
p. 4 3-1484/4 p. 4 (PDF)
   Fiscale hervormingen
3-1484/4
p. 7-8 3-1484/4 p. 7-8 (PDF)
   Instellen van een zilversprong
3-1484/4
p. 4 3-1484/4 p. 4 (PDF)
  3-1484/4
p. 8 3-1484/4 p. 8 (PDF)
   Vrij aanvullend pensioen voor de zelfstandigen
3-1484/4
p. 4 3-1484/4 p. 4 (PDF)
  3-1484/4
p. 6-7 3-1484/4 p. 6-7 (PDF)
  3-1484/4
p. 8 3-1484/4 p. 8 (PDF)
   Vrijstelling van belasting voor de gewestelijke tewerkstellingspremies en beroepsoverstappremies
3-1484/4
p. 5 3-1484/4 p. 5 (PDF)
  3-1484/4
p. 6 3-1484/4 p. 6 (PDF)
  3-1484/4
p. 9 3-1484/4 p. 9 (PDF)
   Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de "Young Innovative Companies"
3-1484/4
p. 5 3-1484/4 p. 5 (PDF)
  3-1484/4
p. 6 3-1484/4 p. 6 (PDF)
  3-1484/4
p. 9 3-1484/4 p. 9 (PDF)
  3-1484/4
p. 10 3-1484/4 p. 10 (PDF)
   Werkgelegenheidsgraad
3-1484/4
p. 3 3-1484/4 p. 3 (PDF)
  3-1484/4
p. 6 3-1484/4 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations (3-2114)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2114/3
p. 1-5 3-2114/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé en de heer Steverlynck
3-1302/4
p. 1-16 3-1302/4 p. 1-16 (PDF)
   Beroep tegen beslissingen van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
3-1302/4
p. 4 3-1302/4 p. 4 (PDF)
  3-1302/4
p. 10-12 3-1302/4 p. 10-12 (PDF)
   Degressief tarief voor de federale bijdrage t.v.v. ondernemingen die veel elektriciteit verbruiken en maatregelen ter bevordering van hernieuwbare en off shore-energieprojecten (Windenergie in zeegebieden - Groenestroomcertificaten - Elia-heffing)
3-1302/4
p. 4 3-1302/4 p. 4 (PDF)
  3-1302/4
p. 5-8 3-1302/4 p. 5-8 (PDF)
  3-1302/4
p. 9 3-1302/4 p. 9 (PDF)
   Luchtvaart : oprichting van een Nationale Toezichthoudende Instantie, NSA, binnen FOD Mobiliteit en Vervoer
3-1302/4
p. 8-9 3-1302/4 p. 8-9 (PDF)
   Ticketverkoop op elektronische wijze
3-1302/4
p. 4 3-1302/4 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Samenvatting verslag Commissie Financiën en Economische Aangelegenheden
3-124
p. 21-22 3-124 p. 21-22 (PDF)
  3-124
p. 22-26 3-124 p. 22-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé en de heer Steverlynck
   Steenkoolheffing : uitsluiting, voor milieuredenen, van vrijstelling van accijnzen op kolen, cokes en bruinkool (Elektriciteitsproducenten)
3-1302/4
p. 5 3-1302/4 p. 5 (PDF)
  3-1302/4
p. 12-13 3-1302/4 p. 12-13 (PDF)
  3-1303/4
p. 1 3-1303/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1775/4
p. 1-26 3-1775/4 p. 1-26 (PDF)
   Aanpassing van de werking van de CREG
3-1775/4
p. 14-15 3-1775/4 p. 14-15 (PDF)
   Architecten (Uitoefening van het beroep in het kader van een rechtspersoon : verlaging van het aantal aandelen van een architectenvennootschap die de architect moet bezitten ; afschaffing van de vrijstelling als element van de verplichte verzekering)
3-1775/4
p. 20 3-1775/4 p. 20 (PDF)
   BIPT - Verdeelsleutel van de terugvordering bij de operatoren van de investerings- en onderhoudskosten van de databank waarin de begunstigden van een sociaal telefoontarief worden geregistreerd - Terugbetaling van de kosten die het BIPT maakt in uitvoering van haar taak als beheerder van en toezichthouder op de universele postdienst
3-1775/4
p. 7-8 3-1775/4 p. 7-8 (PDF)
   Bekrachting KB's betreffende het accijnsstelsel
3-1775/4
p. 4 3-1775/4 p. 4 (PDF)
   Bevoegdheid van de Koning het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van het BIPT vast te stellen
3-1775/4
p. 16 3-1775/4 p. 16 (PDF)
   Bevoegdheid van de Koning om in geval van kwaad opzet door minderjarigen het eventueel verhaal van de gezinsverzekeraar tegen hen te beperken
3-1775/4
p. 9 3-1775/4 p. 9 (PDF)
  3-1775/4
p. 16 3-1775/4 p. 16 (PDF)
   Elektronische communicatie - Universele-dienstfonds - Wet 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, artikel 107, §2 : kwaadwillige oproepen - Ongevraagd activeren van internettoegangsdiensten
3-1775/4
p. 8 3-1775/4 p. 8 (PDF)
   Fiscale behandeling van brugpensioenen
3-1775/4
p. 4 3-1775/4 p. 4 (PDF)
   Fiscale regularisatie : "Contactpunt regularisaties" bij de dienst "voorafgaande beslissingen in fiscale zaken" van FOD Financiën
3-1775/4
p. 5 3-1775/4 p. 5 (PDF)
   Instellen van een instrument ter bevordering van de Belgische export
3-1775/4
p. 15-16 3-1775/4 p. 15-16 (PDF)
  3-1775/4
p. 16-17 3-1775/4 p. 16-17 (PDF)
  3-1775/4
p. 18-19 3-1775/4 p. 18-19 (PDF)
   NMBS : boekhoudkundige behandeling van kapitaalinbreng bij financiering van investeringsprojecten
3-1775/4
p. 22 3-1775/4 p. 22 (PDF)
   Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor : verbodsbepalingen, onverenigbaarheden en vergoeding - Bedrijfsrevisoren : organisatie van het beroep, opleiding, tuchtstatuut, overheidstoezicht
3-1775/4
p. 9-11 3-1775/4 p. 9-11 (PDF)
  3-1775/4
p. 17-18 3-1775/4 p. 17-18 (PDF)
  3-1775/4
p. 19 3-1775/4 p. 19 (PDF)
   Onderwerping van de elektriciteitsproducenten aan de vennootschapsbelasting i.p.v. aan de rechtspersonenbelasting : uitzondering t.v.v. niet-vervuilende elektriciteit ; omzetting Europese regelgeving - Verduidelijking van de begrippen "bijkomstige activiteit" en hoofdzakelijk gebruik"
3-1775/4
p. 3-4 3-1775/4 p. 3-4 (PDF)
   Verplichting om individuele fiches 281.50 op te stellen wanneer commissie-, makelaars- of erelonen worden betaald aan personen die in het buitenland belastbaar zijn - Rechtzetting van vergetelheden bij de aanpassing van de artikelen 146 en 147 WIB92 ingevolge de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact : brugpensioen - Rechtzetting van een fout in de Franse tekst van artikel 515 quater WIB92 : kapitalen die door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming zijn gevormd en bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd
3-1775/4
p. 2-3 3-1775/4 p. 2-3 (PDF)
   Verzekering tegen natuurrampen : machtiging aan de Koning om de werking van de Compensatiekas te regelen
3-1775/4
p. 9 3-1775/4 p. 9 (PDF)
   Wijziging kaderwet 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen (Terminologie - Bevoegdheid van de Koning om de reglementering te actualiseren - Bijdragen van de in het buitenland gevestigde personen aan het Beroepsinstituut - Werkingskosten van het Instituut)
3-1775/4
p. 20-21 3-1775/4 p. 20-21 (PDF)
   Wijziging wet 1 april 1971 houdende oprichting van de Regie der Gebouwen : aangaan van overheidsopdrachten van werken en diensten, verrichten van studieopdrachten en sluiten van contracten in naam en voor rekening van andere publiekrechtelijke rechtspersonen of concessiehouders van Belgische of buitenlandse overheidsdiensten
3-1775/4
p. 7 3-1775/4 p. 7 (PDF)
   Wijziging wet 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere d.m.v. leidingen : materiële wijzigingen aan de wet ; specifiëringen i.v.m. investeringen op nationaal en internationaal vlak ; verlenging van KB's ; CREG
3-1775/4
p. 18 3-1775/4 p. 18 (PDF)
   Wijziging wet 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen
3-1775/4
p. 12-13 3-1775/4 p. 12-13 (PDF)
   Wijziging wet 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België : aanvaarding van bankkredieten als onderpand voor leningen toegestaan in het kader van de monetaire-beleidsoperaties en de intra-day-kredietverlening (pand op schuldvorderingen)
3-1775/4
p. 6 3-1775/4 p. 6 (PDF)
   Wijziging wet 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak : aanpassing accijnstarief voor rooktabak ; wijziging van de basis voor de berekening van de minimale fiscaliteit voor rooktabak en sigaren
3-1775/4
p. 5 3-1775/4 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte (Gewestelijke belastingen, in het bijzonder de successierechten) (3-954)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-954/2
p. 1-2 3-954/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (Tijdskrediet : opheffing overgangsbepaling in artikel 103 quater van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Startbanenstelsel : wijziging wet 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid - Voltijds brugpensioen en halftijdsbrugpensioen : wijziging wet 26 maart 1999 - Outplacement : wijziging wet 5 september 2001 - Uitsluiting van het recht van de ontslagen werknemer om afwezig te zijn om een andere job te zoeken : wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - Betaald educatief verlof : inkorting indieningstermijn voor terugbetalingsaanvragen ; verhoging van het maximum aantal uren bij samenvallende les- en werkuren ; renteloze lening vanwege het Sluitingsfonds ; wijziging herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen - Vereenvoudiging van de procedure bij het aanwenden van een regeling van flexibele uurroosters : wijziging wet 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen - Fiscale bepalingen : vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing ; champignonteelt ; aanvullende vergoedingen "canada-dry" ; feitelijke belastingvrijstelling van vervangingsinkomsten die een bepaalde begrenzing niet overschrijden ; legistieke verbetering inzake indexering van bepaalde bedragen) (3-2436)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2436/2
p. 1-4 3-2436/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 127-129 3-216 p. 127-129 (PDF)
Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Inrichting van een beroep bij het Hof van Beroep te Brussel, zetelend zoals in kortgeding) (3-1945)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1945/2
p. 1 3-1945/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen sommige beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de Electriciteit en het Gas (Beroepsmogelijkheden tegen beslissingen van de CREG bij het Hof van Beroep te Brussel [Procedure zoals in kortgeding] en bij de Raad voor de Mededinging [Zie ook doc. 3-1709]) (3-1301)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé en de heer Steverlynck
3-1301/2
p. 1 3-1301/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-124
p. 16-17 3-124 p. 16-17 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent (Mogelijk maken van concurrentie op het vlak van de productie van elektriciteit waardoor het monopolie van Electrabel zal doorbroken worden - De heffing zou Electrabel moeten aanzetten tot het vrijmaken van de markt en de verkoop van niet-benutte of onderbenutte sites en zou nieuwe producenten moeten helpen toegang te verkrijgen tot het productiepark dat buiten verhouding staat tot het aanbod daarvan) (3-1944)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1944/3
p. 1-13 3-1944/3 p. 1-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, § 1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging (Verminderd registratierecht voor voornaamswijziging die neerkomt op een afkorting van de officiële voornaam) (3-2395)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2395/2
p. 1-3 3-2395/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 56-57 3-214 p. 56-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek, Wetboek van successierechten en Wetboek van internationaal privaatrecht - Zie ook doc. 3-1793) (3-1792)      
  Amendement nr 1 van de dames Kapompolé en Bouarfa
3-1792/2
p. 1-2 3-1792/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Rechten van de verzekerden, inbegrepen zieken en gehandicapten, in de hospitalisatieverzekering, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de invaliditeitsverzekering en de verzekering gewaarborgd inkomen) (3-2355)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2355/2
p. 1-3 3-2355/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 20 3-213 p. 20 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten) (3-377)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Kapompolé
3-377/4
p. 1-2 3-377/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-145
p. 20-24 3-145 p. 20-24 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Amendementen nrs 74 en 75 van de dames Kapompolé en Zrihen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-386/9
p. 9-10 3-386/9 p. 9-10 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-110
p. 63-74 3-110 p. 63-74 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt te waarborgen dat zichtrekeningen bij kredietinstellingen kosteloos kunnen worden gesloten (3-1406)      
  Voorstel van de dames Kapompolé en Zrihen
3-1406/1
p. 1-4 3-1406/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Nieuw opschrift: Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantičmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (3-872)      
  Algemene bespreking
3-87
p. 43-55 3-87 p. 43-55 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden (3-1623)      
  Voorstel van de dames Zrihen en Kapompolé
3-1623/1
p. 1-5 3-1623/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot herstel van artikel 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de promotie van passiefhuizen middels een "groene-hypotheeklening" (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen) (Uiterst goed geďsoleerde woningen : fiscale aftrek) (3-2081)      
  Voorstel van de heren Martens, Willems, Collas en Vandenhove en van mevrouw Kapompolé
3-2081/1
p. 1-9 3-2081/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van intresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot één enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (3-2053)      
  Voorstel van de dames Kapompolé en Bousakla
3-2053/1
p. 1-9 3-2053/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5°, van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken (Verschillende berekeningen aan de hand van valutadata) (3-669)      
  Amendement nr 1 van de dames Kapompolé en Bousakla
3-669/2
p. 1-3 3-669/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro (Verlenging van de termijn waarin oude muntstukken kunnen worden ingeleverd en dit ten gunste van de slachtoffers van de vloedgolf in Zuid-Oost-Azië) (3-991)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Kapompolé
3-991/3
p. 1-2 3-991/3 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Collas en mevrouw Kapompolé
3-991/4
p. 1-8 3-991/4 p. 1-8 (PDF)
  3-991/9
p. 1-8 3-991/9 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-95
p. 49-54 3-95 p. 49-54 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-95
p. 54-55 3-95 p. 54-55 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-97
p. 36-38 3-97 p. 36-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 (Heffing voor vennootschappen met een sociaal doel) (3-1026)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1026/3
p. 1-3 3-1026/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiënt te bestrijden (Wijze waarop voor onbepaalde duur gesloten kredietopeningscontracten worden verlengd) (3-1501)      
  Voorstel van de dames Zrihen en Kapompolé
3-1501/1
p. 1-9 3-1501/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, in verband met de collectieve consumptieakkoorden (Verhoudingen tussen verkopers en consumenten : normaliseringsmechanismen, op inspraak gerichte privé-initiatieven - Bescherming van de consument - Raad voor het Verbruik - Bekendmaking van de akkoorden - Vorderingsrecht van de consumentenorganisaties - Bevoegdheid van de Koning een volledige sector de toepassing van een collectief akkoord op te leggen - Commissie voor Onrechtmatige Bedingen - Commissie voor Milieu-etikettering en Milieureclame) (3-1407)      
  Voorstel van de dames Kapompolé en Zrihen
3-1407/1
p. 1-11 3-1407/1 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 49-51 3-214 p. 49-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen (3-1395)      
  Voorstel van mevrouw Kapompolé c.s.
3-1395/1
p. 1-5 3-1395/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-Wetboek teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen) (Opname van artikel 442bis van het WIB92 in het BTW-wetboek) (3-1126)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-1126/3
p. 1-6 3-1126/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers (Fiscale aftrekbaarheid van de verliezen en vrijstelling van roerende voorheffing - Artikelen 2, 117 en 264bis [nieuw] WIB1992) (3-653)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 42-46 3-89 p. 42-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering (Elektronische communicatie) (3-2111)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Kapompolé
3-2111/2
p. 1-2 3-2111/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-2111/3
p. 1-3 3-2111/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 137 3-216 p. 137 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde ervoor te zorgen dat de gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap niet door anderen worden ingenomen (3-519)      
  Verslag van mevrouw Kapompolé
3-519/2
p. 1-4 3-519/2 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999