Auteurs- en sprekersregister betreffende "Kapompolť JoŽlle" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen (4-205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-205
Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen (4-2457)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-2457
Activeringsplan werklozen - Evaluatie voor 2007 - Aantal gestrafte werklozen (4-651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-651
Agrobrandstoffen - Afschaffen van de heffing - Ecologische en maatschappelijke impact (Opportuniteit van het verlenen van fiscale steun aan een product waarvan de ecologische en maatschappelijke impact wordt betwist - Nood aan een parlementair debat) (4-39)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-39
De aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje en over de onlinespaarrekeningen bij de Raad voor de mededinging (4-363)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
4-35
p. 25-26 4-35 p. 25-26 (PDF)
De conservatieve en corporatistische aard van de hervorming van de regels inzake het spaarboekje (Afstemmen van basisrente op rente Europese Centrale Bank - Afschaffen van aangroeipremie - Afstemmen van getrouwheidspremie op basisrente - Gebrek aan openheid en urgentie van de hervorming - Gevolgen voor de consument) (4-549)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-57
p. 10-12 4-57 p. 10-12 (PDF)
De financiŽle en bankcrisis (4-1100)      
  Bespreking
4-73
p. 4-38 4-73 p. 4-38 (PDF)
De gevolgen van de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje bij de Raad voor de mededinging (Weigering van de vier grootbanken om het bedrag van de uitstaande bedragen op hun spaarrekeningen mede de delen - Gebrek aan transparantie) (4-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionale Hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-14
p. 7-8 4-14 p. 7-8 (PDF)
De invoering van een progressiviteitsmechanisme bij de berekening van de index (Elke ingreep op de koopkracht veeleer toegespitst op lage en gemiddelde inkomens dan wel op hoge) (4-228)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister van Ondernemen en Vereenvoudigen
4-25
p. 28-30 4-25 p. 28-30 (PDF)
De mogelijkheid voor de NMBS om een deel van haar elektriciteit op duurzame wijze te produceren (4-154)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-17
p. 14-15 4-17 p. 14-15 (PDF)
De veiligheid van jobstudenten die via een interimkantoor werken (4-393)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-37
p. 24-25 4-37 p. 24-25 (PDF)
De werking van het Comitť voor FinanciŽle Stabiliteit en zijn actie inzake liquide middelen (Gebrek aan inzet - Communicatie met de regering - Aan-/afwezigheid van processen-verbaal over de stabiliteit van het Belgische financiŽle systeem) (4-747)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-75
p. 7-10 4-75 p. 7-10 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw JoŽlle Kapompolť, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-2
p. 17 4-2 p. 17 (PDF)
Het herstelplan en de verlenging van het verlaagde BTW-tarief op nieuwbouw (4-774)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Herman Van Rompuy, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-77
p. 8-9 4-77 p. 8-9 (PDF)
Het jaarverslag van Unicef (Verbetering van de gezondheid van moeder en kind - Seksuele en reproductieve gezondheid) (4-88)      
  Vraag om uitleg van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-16
p. 79-82 4-16 p. 79-82 (PDF)
Het koppelen van de notionele interestaftrek aan garanties inzake werkgelegenheid (Uitbreiding van de fiscale aftrek voor de aanwerving van bijkomend personeel - Onduidelijkheid rond het begrip investering [met eigen middelen] - Fiscaal voordeel voor buitenlandse ondernemingen die zich in BelgiŽ vestigen) (4-135)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-16
p. 8-9 4-16 p. 8-9 (PDF)
Het misbruik van het milieuargument door de autoconstructeurs (4-84)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-13
p. 19-21 4-13 p. 19-21 (PDF)
Personnes handicapťes - Pension pour invaliditť - Payement ŗ domicile par le facteur - Absence de l'allocataire - Solutions Personen met een handicap - Invaliditeitspensioen - Uitbetaling aan huis door de postbode - Afwezigheid van de uitkeringsgerechtig (4-3396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-3396
Personnes handicapťes - Pension pour invaliditť - Payement ŗ domicile par le facteur - Absence de l'allocataire - Solutions Personen met een handicap - Invaliditeitspensioen - Uitbetaling aan huis door de postbode - Afwezigheid van de uitkeringsgerechtig (4-3397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-3397
Studentenjobs (Vereenvoudiging van de wetgeving) (4-348)      
  Mondelinge vraag van mevrouw JoŽlle Kapompolť aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-34
p. 19-21 4-34 p. 19-21 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis (4-982)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-982/1
p. 1-3 4-982/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie van acties van de overheden en het verenigingsleven om de consumenten te wijzen op de gevaren van makkelijk krediet (4-1265)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1265/1
p. 1-4 4-1265/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance (Instelling, binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, van een Waarnemingscommissie - Indiening bij de Senaat van rapporten van die Waarnemingscommissie) (4-839)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Olga Zrihen en Christianne Vienne en de heer Christophe Collignon
4-839/1
p. 1-7 4-839/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia (4-561)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-561/1
p. 1-5 4-561/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485)      
  Verslag van mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-485/4
p. 1-11 4-485/4 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
4-20
p. 42-52 4-20 p. 42-52 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (4-1015)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť et de heer Philippe Mahoux
4-1015/1
p. 1-7 4-1015/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-37)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-37/1
p. 1-5 4-37/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen, de heer Berni Collas en de dames Margriet Hermans, JoŽlle Kapompolť en Nahima Lanjri
4-755/1
p. 1-9 4-755/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, JoŽlle Kapompolť en Anne-Marie Lizin en de heer Philippe Mahoux
4-533/1
p. 1-9 4-533/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het goede verloop van de onderhandelingen met het oog op hereniging van Cyprus (4-114)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-114/3
p. 2 4-114/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een ware alliantie voor werkgelegenheid en leefmilieu (die banen creŽert en aanzienlijke verbeteringen van het energetisch rendement van gebouwen en woningen oplevert) (4-411)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-411/1
p. 1-5 4-411/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (4-1108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa, Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-1108/1
p. 1-5 4-1108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de reglementering van de huurprijzen (Oprichting van een Observatorium voor de huurprijzen, verbonden aan het INS, van Paritaire Commissies en van een Fonds voor huurvergoedingen - "Gereglementeerde prijs" of huurprijs zoals geregeld door een Paritaire Commissie - Wijziging artikelen 7 en 13 WIB1992 : huurprijs hoger dan de "gereglementeerde prijs") (4-461)      
  Voorstel van de heer Philippe Collignon en de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-461/1
p. 1-10 4-461/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten (Loon) (4-925)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Sfia Bouarfa, Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-925/1
p. 1-2 4-925/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt (4-26)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-26/1
p. 1-7 4-26/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende telewerk (4-27)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-27/1
p. 1-11 4-27/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (4-22)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-22/1
p. 1-3 4-22/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren (4-70)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-70/1
p. 1-5 4-70/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur [corporate governance] op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingsplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantiŤmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen - Openbaarmakingsplicht voor bestuurders van vennootschappen van publiek recht) (4-838)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť, Christiane Vienne en Olga Zrihen en van de heer Christophe Collignon
4-838/1
p. 1-9 4-838/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot belasting van de meerwaarden uit aandelenoptieplannen (Indirecte loonvoordelen - Opheffing artikel 42, ß 2, wet 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 - Wijziging artikelen 43 en 44 van dezelfde wet - Aanvulling artikel 171, ß 3, quater WIB 1992) (4-457)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-457/1
p. 1-6 4-457/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden (4-31)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-31/1
p. 1-5 4-31/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid (Werkingssfeer : de woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats van de huurder - Waarborgregeling : het verzekeringscontract van de verhuurder tegen brand en andere gevaren moet ook de aansprakelijkheid van de huurder dekken maar er blijft de mogelijkheid van een afwijkend beding - De kost van deze dekking mag ten laste zijn van de huurder) (4-30)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en JoŽlle Kapompolť
4-30/1
p. 1-6 4-30/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven (teneinde de overheid in staat te stellen vergoeding te verkrijgen van de schade die voortvloeit uit de derving van belastingen binnen de door de wet vastgestelde termijn) (4-24)      
  Voorstel van de heer Christophe Collignon en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-24/1
p. 1-4 4-24/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen (Bestrijding van overmatige schuldenlast - Overeenkomsten van bepaalde duur of van meer dan 5 jaar voor een kredietbedrag lager dan 5.000 euro : het terug te betalen bedrag dient binnen 12 maanden te worden betaald - Overeenkomsten van onbepaalde duur of van meer dan 5 jaar voor een kredietbedrag hoger dan 5.000 euro : het bedrag dient binnen 60 maanden te worden betaald - Wijziging wet 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) (4-522)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-522/1
p. 1-5 4-522/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de aftrek voor enige woning te verhogen (4-460)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Sfia Bouarfa
4-460/1
p. 1-2 4-460/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen (Voorwaarden voor vrijstelling van instresten - Samenvoegen van de aangroeipremie en de getrouwheidspremie tot ťťn enkele premie - Uniformisering van de berekening van de intresten) (4-36)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen en de heer Christophe Collignon
4-36/1
p. 1-9 4-36/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 1 van de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-36/2
p. 1 4-36/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen en van de in de vennootschapsbelasting definitief belaste inkomsten (4-456)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-456/1
p. 1-6 4-456/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet dat ertoe strekt de overmatige schuldenlast te bestrijden aan de hand van een efficiŽntere regelgeving voor de geoorloofde en niet-geoorloofde debetstand op een bankrekening (4-1238)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1238/1
p. 1-5 4-1238/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" (4-858)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť et Olga Zrihen
4-858/1
p. 1-10 4-858/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden (Wijze waarop voor onbepaalde duur gesloten kredietopeningscontracten worden verlengd) (4-29)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-29/1
p. 1-9 4-29/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen (4-28)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen et de heer Philippe Mahoux
4-28/1
p. 1-5 4-28/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (4-69)      
  Voorstel van de heer Christophe Collignon en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-69/1
p. 1-6 4-69/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte (4-1230)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1230/1
p. 1-4 4-1230/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen (Herfinanciering van cultuur via alternatieve middelen, namelijk door de particuliere sector meer te betrekken bij de steun aan kunstenaars die bijdragen tot creatie en culturele diversiteit - Aanmoediging via een gunstigere fiscale behandeling) (4-33)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-33/1
p. 1-15 4-33/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen (Om de mensen ertoe aan te zetten arbeid te verrichten wordt voorgesteld het nettoloon van de lage en middeninkomens op te trekken via het instrument van het belastingkrediet) (4-421)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-421/1
p. 1-5 4-421/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur (Corporate governance - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Relatie aandeelhouders-belanghebbenden [Stakeholders]) (4-1247)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-1247/1
p. 1-17 4-1247/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het tarief van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen (Verhoging van het tarief - Wijziging artikel 161ter, 1į tot 4į van het Wetboek der successierechten - Opheffing artikel 311 programmawet 22 december 2003) (4-458)      
  Voorstel van mevrouw JoŽlle Kapompolť en de heer Philippe Mahoux
4-458/1
p. 1-2 4-458/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren (Collectief ontslag uitsluitend ingegeven door het streven naar hogere dividenden voor de aandeelhouders - Beoordeling overgelaten aan de magistraten van de arbeidsrechtbanken) (4-35)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť en de heer Christophe Collignon
4-35/1
p. 1-4 4-35/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999